Legislatia in vigoare

line_separator

Martie 2019
LMMJVSD
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

line_separator
line_separator

Salveaza textul in format PDF (54KB)   Download

:: HOTARARE nr. 1.477 din 11 decembrie 2003 ::
pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare si acreditare pentru institutiile de anvatamant superior din domeniile: medicina, medicina dentara, farmacie, asistenti medicali, moase, medicina veterinara, arhitectura, precum si pentru colegiile de asistenti medicali generalisti, pentru formarea de baza


ART. 1
Se aproba Criteriile minime obligatorii de autorizare si acreditare pentru institutiile de anvatamant superior din domeniile: medicina, medicina dentara, farmacie, asistenti medicali, moase, precum si pentru colegiile de asistenti medicali generalisti, prevazute an anexa nr. 1.
ART. 2
Se aproba Criteriile minime obligatorii de autorizare si acreditare pentru institutiile de anvatamant superior din domeniul medicinei veterinare, prevazute an anexa nr. 2.
ART. 3
Se aproba Criteriile minime obligatorii de autorizare si acreditare pentru institutiile de anvatamant superior din domeniul arhitecturii, prevazute an anexa nr. 3.
ART. 4
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Prim-ministru
Adrian Nastase

Contrasemneaza:
Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,
Alexandru Athanasiu

Ministrul sanatatii,
Ovidiu Brinzan

Ministrul integrarii europene,
Alexandru Farcas

ANEXA 1

CRITERII MINIME OBLIGATORII
de autorizare si acreditare pentru institutiile de anvatamant superior din domeniile: medicina, medicina dentara, farmacie, asistenti medicali, moase, precum si pentru colegiile de asistenti medicali generalisti

CAP. I
Specializarea medicina

1. Se asigura minimum 6 ani de studii, respectiv 360 de credite an sistemul european de credite transferabile ECTS (60 de credite/an de studiu) si minimum de 5.500 de ore de activitate teoretica si practica, finalizata cu o diploma de licenta care sa garanteze:
- dobandirea an cursul pregatirii a cunoasterii adecvate a stiintelor fundamentale, precum si a unei bune antelegeri a metodologiei stiintifice, cuprinzand principii de masurare a functiilor biologice, a aprecierii (evaluarii) rezultatelor stiintifice si de analiza a datelor;
- dobandirea an cursul pregatirii a cunoasterii adecvate a structurii, functiilor si comportamentului fiintei umane sanatoase si bolnave, cat si a raportului dintre starea de sanatate si mediul fizic si social;
- dobandirea an cursul pregatirii a cunoasterii adecvate a disciplinelor si practicii clinice, asigurand o viziune coerenta asupra imbolnavirilor fizice si mentale, a medicinei sub aspectele sale preventive, diagnostice si terapeutice, cat si a reproducerii umane;
- dobandirea an cursul pregatirii a experientei clinice adecvate sub supraveghere competenta an spitale (extinderea activitatilor practice an programa de anvatamant, generalizarea practicii anuale an unitati ale sistemului de sanatate profilactice, de asistenta primara si spitaliceasca, cu creditarea acestor activitati an cadrul bugetului total de 60 de credite ECTS pe an).
2. Din bugetul total al timpului de studiu, un minimum de doua treimi trebuie sa fie reprezentat de activitatile practice (lucrari practice de laborator, stagiu clinic, practica an institutii ale sistemului de sanatate) pentru formarea unor competente si deprinderi clinice, iar restul de maximum o treime trebuie sa fie reprezentat de activitatile teoretice (cursuri, seminarii).

CAP. II
Specializarea medicina dentara

1. Se asigura 6 ani de studii, respectiv 360 de credite ECTS (60 de credite/an de studiu) si minimum de 5.500 de ore de activitate teoretica si practica, finalizata cu o diploma de licenta care sa garanteze:
- dobandirea an timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a stiintelor fundamentale pe care se bazeaza medicina dentara, precum si a unei bune antelegeri a metodologiei stiintifice, cuprinzand principii de masurare a functiilor biologice, a aprecierii (evaluarii) rezultatelor stiintifice si de analiza a datelor;
- dobandirea an timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a structurii, functiilor si comportamentului fiintei umane sanatoase si bolnave, cat si a raportului dintre starea de sanatate si mediul fizic si social, an masura an care au relatie cu medicina dentara;
- dobandirea an timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a structurilor si functiilor dentare, a cavitatii si mucoaselor bucale an conditii de sanatate si de boala, cat si a raportului acestora cu starea generala de sanatate si bunastare fizica si sociala a pacientului;
- dobandirea an timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a disciplinelor si metodelor clinice care furnizeaza un tablou coerent de anomalii, leziuni si boli dentare, a cavitatii bucale, mucoaselor si tesuturilor inconjuratoare, cat si a odontologiei sub aspectele sale preventive, diagnostice si terapeutice;
- dobandirea an timpul pregatirii a experientei clinice adecvate sub supraveghere competenta an spitale (extinderea activitatilor practice an programa de anvatamant, generalizarea practicii anuale an unitati ale sistemului de sanatate profilactice, de asistenta primara si spitaliceasca, cu creditarea acestor activitati an cadrul bugetului total de 60 de credite ECTS pe an).
Formarea de mai sus ofera candidatului deprinderile necesare pentru exercitarea tuturor activitatilor care implica prevenirea, diagnosticul si tratamentul anomaliilor si bolilor dentare, bucale, maxilare si tesuturilor aferente.
2. Curriculumul trebuie sa satisfaca cerintele Uniunii Europene privind:
- alocarea unui numar de minimum 1.500 de ore pentru formarea unor competente si deprinderi clinice an timpul activitatii clinice cu pacientul, din bugetul total de minimum 5.500 de ore;
- initierea timpurie a activitatilor practice pe pacient, cel tarziu la sfarsitul anului I de studiu;
- realizarea balantei optime antre profilurile medical si dentar, astfel ca disciplinele de profil dentar sa acopere cel putin doua treimi, iar cele medicale, maximum o treime din bugetul total de activitati;
- din bugetul total al timpului de studiu, un minimum de doua treimi trebuie sa fie reprezentat de activitatile practice (lucrari practice de laborator, stagiu clinic, practica an institutii ale sistemului de sanatate) pentru formarea unor competente si deprinderi de baza, iar restul de maximum o treime trebuie sa fie reprezentat de activitatile teoretice (cursuri, seminarii);
- introducerea an pregatirea medicala a unui studiu integrat, an vederea abordarii holistice a pacientului.

3. Curriculumul minimal cuprinde:

3.1. Materii de baza:
- Chimie;
- Fizica;
- Biologie.
3.2. Materii medico-biologice si medicale generale:
- Anatomie;
- Embriologie;
- Histologie, cuprinzand citologia;
- Fiziologie;
- Biochimie (sau chimie fiziologica);
- Anatomie patologica;
- Patologie generala;
- Farmacologie;
- Microbiologie;
- Igiena;
- Profilaxie si epidemiologie;
- Radiologie;
- Fizioterapie;
- Chirurgie generala;
- Medicina interna, cuprinzand pediatria;
- ORL;
- Dermatovenerologie;
- Psihologie generala, psihopatologie si neuropatologie;
- Anesteziologie;
- Metodologia cercetarii stiintifice medicale;
- atiintele comportamentului;
- Elemente de asistenta primara a starii de sanatate an domeniul medicinei dentare.
3.3. Materii specifice odontostomatologice:
- Protetica dentara;
- Materiale dentare;
- Dentistica conservativa;
- Dentistica preventiva;
- Anestezie si sedare an dentistica;
- Chirurgie speciala;
- Patologie speciala;
- Clinica odontostomatologica;
- Pedodontie;
- Ortodontie;
- Parodontologie;
- Radiologie odontologica;
- Functia masticatoare;
- Organizare profesionala, deontologie si legislatie;
- Aspecte sociale ale practicii odontologice;
- Practica de vara anuala pentru ansusirea unor deprinderi si competente specifice.
Durata si obiectivele practicilor de vara de la sfarsitul anilor de studiu sunt:
4 saptamani a 8 ore/zi = 160 de ore/an;
anul I - Dentistica preventiva si materiale dentare;
anul II - Semiologie dentara si functie masticatorie;
anul III - Anestezie si sedare an dentistica;
anul IV - Dentistica conservativa, pedodontie si aspecte sociale ale practicii odontologice;
anul V - Clinica odontostomatologica, protetica dentara, parodontologie si ortodontie.
Pe langa trunchiul comun obligatoriu, fiecarui an de studiu i se pot asocia oferte de discipline optionale.

CAP. III
Specializarea farmacie

1. Durata studiilor este de minimum 5 ani de activitate teoretica si practica, finalizata cu o diploma de licenta care sa garanteze:
- dobandirea an timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a medicamentului si substantelor utilizate pentru fabricarea medicamentului;
- dobandirea an timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a tehnologiei farmaceutice si a controlului fizic, chimic, biologic si microbiologic al medicamentului;
- dobandirea an timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a metabolismului si efectelor medicamentelor, a actiunii toxicelor si a utilizarii medicamentelor;
- dobandirea an timpul pregatirii a cunostintelor adecvate permitand evaluarea datelor stiintifice privind medicamentul, pentru a putea furniza cunostinte corespunzatoare;
- dobandirea an timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a conditiilor legale de exercitiu al activitatilor farmaceutice.
2. Durata practicii an bloc unic (perioada compacta), an farmacie comunitara sau farmacie de spital, trebuie sa fie de cel putin 6 luni. Pentru cresterea sansei de insertie profesionala a absolventului, se adauga acesteia o luna de practica industriala si o luna de practica an laborator.
In perioada practicii an farmacii sau an spital se asigura desfasurarea urmatoarelor activitati:
- pregatirea formularelor farmaceutice pentru produsele medicamentoase;
- prepararea si controlul produselor medicamentoase;
- testarea produselor medicamentoase antr-un laborator medical;
- stocarea, pastrarea si distribuirea produselor medicamentoase angro;
- pregatirea, testarea, stocarea si furnizarea produselor medicamentoase an farmacii publice;
- pregatirea, testarea, stocarea si distribuirea medicamentelor an spitale;
- asigurarea informarii si consultarii privind produsele medicamentoase.

3. Curriculumul minimal cuprinde:

- Biologie vegetala si animala;
- Fizica;
- Chimie generala si anorganica;
- Chimie organica;
- Chimie analitica;
- Chimie farmaceutica;
- Analiza medicamentului;
- Biochimie generala si aplicata (medicala);
- Anatomie si fiziologie; terminologie medicala;
- Microbiologie;
- Farmacologie si farmacoterapie;
- Tehnologie farmaceutica;
- Toxicologie;
- Farmacognozie;
- Legislatie si deontologie;
- Metodologia cercetarii stiintifice.
Pe langa trunchiul comun obligatoriu, fiecarui an de studiu i se pot asocia oferte de disicipline optionale.

CAP. IV
Specializarea asistenti medicali generalisti

1. Durata studiilor de anvatamant este de cel putin 3 ani si de minimum 4.600 de ore de pregatire, din care cel putin o treime pregatire teoretica si cel putin jumatate pregatire clinica practica. Pentru acces la cariera academica si posibilitatea continuarii studiilor se prevede si posibilitatea formarii timp de 4 ani, cu obtinerea diplomei de licenta, care sa garanteze:
- dobandirea an timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a stiintelor ce stau la baza ingrijirilor generale, cuprinzand o cunoastere suficienta a organismului, a functiilor fiziologice si a comportamentului an conditii de sanatate si boala, cat si a relatiilor existente antre starea de sanatate si mediul fizic si social;
- dobandirea an timpul pregatirii a cunoasterii suficiente a profilului si eticii profesionale si a principiilor generale ale starii de sanatate si angrijirii;
- dobandirea an timpul pregatirii a experientei clinice adecvate, dobandite sub andrumarea unui personal de angrijire calificat, an institutii an care importanta personalului de angrijire si echipamentului sunt adecvate pentru activitatile de angrijire;
- dobandirea an timpul pregatirii a capacitatii de participare la formarea personalului sanitar si a unei experiente de colaborare optima cu restul personalului;
- dobandirea an timpul pregatirii a experientei de colaborare cu alti profesionisti ai sectorului sanitar.
2. Curriculumul minimal trebuie sa satisfaca cerintele Uniunii Europene privind:
- formarea deprinderilor specifice activitatilor sociale;
- alocarea a cel putin jumatate din ponderea pregatirii practice pentru activitati clinice an afara spitalelor (cabinete de specialitate si de medicina de familie);
- evaluarea aptitudinilor clinice si an afara spitalelor (cabinete de specialitate si de medicina de familie) pentru activitatile mentionate la paragraful de mai sus;
- posibilitatea continuarii studiilor sau abordarea unei cariere academice pentru asistenti medicali generalisti (posibilitatea licentierii).

3. Curriculumul minimal cuprinde:

3.1. Invatamant teoretic
a) Ingrijire calificata:
- Orientare asupra profesiei si etica profesionala;
- Principii generale de sanatate si de angrijire calificata;
- Principii de angrijire calificata an domeniile:
- medicina generala si specialitati medicale
- chirurgie generala si specialitati chirurgicale
- puericultura si pediatrie
- igiena si angrijirea mamei si a nou-nascutului
- sanatate mintala si psihiatrie
- angrijirea persoanelor varstnice si geriatrie.
b) Stiinte fundamentale:
- Anatomie si fiziologie;
- Patologie;
- Bacteriologie, virusologie si parazitologie;
- Biofizica, biochimie si radiologie;
- Dietetica;
- Igiena (profilaxie, educatie sanitara);
- Farmacologie.
c) atiinte sociale:
- Sociologie;
- Psihologie;
- Principii de administratie;
- Principii de educatie;
- Legislatie sociala si sanitara;
- Aspecte juridice ale profesiei.

3.2. Invatamant clinic
- Ingrijiri calificate an domeniile:
- medicina generala si specialitati medicale;
- chirurgie generala si specialitati chirurgicale;
- angrijirea copilului si pediatrie;
- igiena si angrijirea mamei si a nou-nascutului;
- sanatate mintala si psihiatrie;
- angrijirea persoanelor varstnice si geriatrie;
- angrijiri la domiciliu.

4. Formarea teoretica trebuie echilibrata si coordonata cu formarea clinica a asistentilor medicali, astfel ancat cunostintele si experienta sa poata fi dobandite an mod adecvat.
4.1. Instruirea clinica a asistentilor medicali se desfasoara an spitale, an alte institutii de sanatate, inclusiv serviciile de angrijire medicala la domiciliu, sub responsabilitatea asistentilor medicali profesori si cu cooperarea si asistenta altor asistenti medicali calificati. In procesul de invatare poate fi implicat si alt personal calificat. In cadrul anvatamantului clinic, candidatul asistent anvata, an mijlocul unei echipe, an contact direct cu persoana bolnava sau sanatoasa ori cu o colectivitate sa planifice, sa puna an practica si sa evalueze ingrijirile medicale generale pe baza cunostintelor si a aptitudinilor dobandite.
5. In anul suplimentar (al IV-lea) oferit absolventilor colegiilor cu durata de 3 ani de asistenti medicali generalisti se aprofundeaza disciplinele clinice fundamentale (medicina interna, chirurgie, pediatrie, endocrinologie, psihiatrie, AeI) si stiintele sociale, psihopedagogia si metodologia cercetarii, dandu-se astfel posibilitatea absolventului de anul IV de a se prezenta la examenul de licenta, de a urma specializari postuniversitare si de a aborda cariera didactica universitara.
Pentru facultatea de asistenti medicali licentiati cu o pregatire de 4 ani si finalizarea studiilor de baza printr-un examen de licenta se aplica toate prevederile valabile pentru pregatirea de 3 ani prin colegiu universitar, disciplinele enumerate an paragraful anterior reprezentand ponderea disciplinelor de studiu pentru anul IV.
La facultatea de asistenti medicali licentiati, pe langa trunchiul comun obligatoriu, fiecarui an de studiu i se pot asocia oferte de discipline optionale.

CAP. V
Specializarea moase

1. Pregatirea universitara se efectueaza la cursuri de zi, cu cel putin 4.600 de ore de pregatire. Pentru a putea aborda cariera academica si pentru a putea continua studiile conform legislatiei romanesti studiile vor fi licentiate si se vor desfasura pe durata a 4 ani. Licenta trebuie sa asigure:
- dobandirea an timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a stiintelor ce stau la baza activitatii de moase, an special a obstetricii si ginecologiei;
- dobandirea an timpul pregatirii a cunoasterii aprofundate a functiilor biologice, a anatomiei si fiziologiei din domeniul obstetricii si nou-nascutului, precum si a cunostintelor asupra relatiilor dintre starea de sanatate si mediul fizic si social;
- dobandirea an timpul pregatirii a experientei clinice adecvate, dobandite sub andrumarea unui personal calificat an obstetrica, an institutii acreditate;
- dobandirea an timpul pregatirii a capacitatii de participare la formarea personalului sanitar si a unei experiente de colaborare optima cu restul personalului;
- dobandirea an timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a deontologiei si a legislatiei profesionale.
2. Activitatea educativa este divizata an parti egale de 1/2 antre activitatile teoretice si pregatirea practica clinica.
3. Formarea clinica ia forma unui stagiu supravegheat an departamentele spitalelor sau altor servicii medicale aprobate de autoritatile ori organismele competente. Ca parte a acestei formari, studentii pot participa la activitatile departamentelor implicate, astfel ancat acele activitati sa contribuie la formarea lor. Sunt instruiti cu privire la responsabilitatile implicate de activitatile moaselor.

4. Curriculumul minimal pentru pregatirea moaselor cuprinde:

4.1. Invatamant teoretic si tehnic
a) Materii de baza:
- Notiuni fundamentale de anatomie si fiziologie;
- Notiuni fundamentale de patologie;
- Notiuni fundamentale de bacteriologie, virusologie, parazitologie;
- Notiuni fundamentale de biofizica, biochimie si radiologie;
- Pediatrie centrata pe nou-nascut;
- Igiena, educatie sanitara, prevenirea bolilor si depistarea lor timpurie;
- Nutritie si dietetica, cu precadere vizand alimentatia femeii, nou-nascutului si sugarului;
- Notiuni fundamentale de sociologie si probleme de medicina sociala;
- Notiuni fundamentale de farmacologie;
- Psihologie;
- Pedagogie;
- Legislatie sanitara si sociala, precum si organizare sanitara;
- Deontologie si legislatie profesionala;
- Educatie sexuala si planificare familiala;
- Protectie juridica a mamei si copilului.
b) Materii specifice activitatii de moase:
- Anatomie si fiziologie;
- Embriologie si dezvoltarea fatului;
- Sarcina, nasterea si consecintele acesteia;
- Patologie ginecologica si obstetricala;
- Pregatirea pentru nastere si maternitate, cuprinzand aspectele psihologice;
- Pregatirea nasterii (cuprinzand cunoasterea si utilizarea instrumentarului obstetrical);
- Analgezie, anestezie si reanimare;
- Fiziologia si patologia nou-nascutului;
- Ingrijirea si supravegherea nou-nascutului;
- Factori psihologici si sociali.
4.2. Invatamant practic si clinic (sub supraveghere calificata si autorizata)
- Consultarea femeii ansarcinate (cel putin 100 de consultatii prenatale);
- Supravegherea si angrijirea a cel putin 40 de parturiente;
- Asistarea a cel putin 40 de nasteri;
- Participare activa la nasterile asistate;
- Practica epiziotomiei si initiere asupra suturilor (teorie si exercitii clinice). Practica suturilor cuprinde sutura epiziotomiei, a rupturilor simple de perineu;
- Supravegherea si angrijirea a 40 de gravide cu risc si a nasterii acestora;
- Supravegherea si angrijirea (cuprinzand examinarea) a minimun 100 de parturiente sanatoase si nou-nascuti sanatosi;
- Urmarirea si angrijirea nou-nascutului necesitand angrijiri speciale, incluzand prematurii, suprapurtatii, subponderalii si distroficii, cat si nou-nascutii bolnavi;
- Ingrijirea pacientelor prezentand patologie ginecologica sau obstetricala;
- Initiere asupra ingrijirilor medicale si chirurgicale (teoretica si exercitii clinice - practice).
La facultatea de moase, pe langa trunchiul comun obligatoriu, fiecarui an de studiu i se pot asocia oferte de discipline optionale.

ANEXA 2

CRITERII MINIME OBLIGATORII
de autorizare si acreditare pentru institutiile de anvatamant superior din domeniul medicinei veterinare

Medicina veterinara
1. Durata studiilor este de minimum 5 ani, cuprinzand activitati teoretice si practice. Diploma de licenta asigura dobandirea:
- cunoasterii adecvate a stiintelor fundamentale specifice activitatii medicilor veterinari;
- cunoasterii adecvate a structurii si a functiilor animalelor sanatoase, a cresterii, reproducerii, igienei, an general, si a alimentatiei lor, precum si a tehnologiei fabricarii si conservarii alimentelor specifice propriilor nevoi;
- cunoasterii adecvate a comportamentului si a protectiei animalelor;
- cunoasterii adecvate a cauzelor, naturii, evolutiei, efectelor, diagnosticului si tratamentului bolilor animalelor, luate individual sau an grup, printre acestea fiind necesara si o cunoastere specifica a bolilor transmisibile omului;
- cunoasterii adecvate a medicinei preventive;
- cunoasterii adecvate a igienei si tehnologiei, o data cu obtinerea, fabricarea si punerea an circulatie a produselor alimentare animale sau de origine animala, destinate consumului uman;
- cunoasterii adecvate a dispozitiilor legislative, administrative si a reglementarilor an domeniu;
- experientei clinice si practice adecvate, sub supraveghere de specialitate.
2. Activitatea practica se desfasoara sub forma unui stagiu si nu poate depasi 6 luni din durata totala de 5 ani.

3. Curriculumul minim cuprinde:

3.1. Materii de baza:
- Fizica;
- Chimie;
- Biologie animala;
- Biologie vegetala;
- Matematica aplicata stiintelor biologice.
3.2. Materii specifice:
a) Stiinte fundamentale:
- Anatomie (cuprinzand histologie si embriologie);
- Fiziologie;
- Biochimie;
- Genetica;
- Farmacologie;
- Farmacie;
- Toxicologie;
- Microbiologie;
- Imunologie;
- Epidemiologie;
- Deontologie.
b) Stiinte clinice:
- Obstetrica;
- Patologie (cuprinzand anatomie patologica);
- Parazitologie;
- Medicina si chirurgie clinica cuprinzand anesteziologie;
- Clinica animalelor domestice, pasarilor domestice si a altor specii de animale;
- Medicina preventiva;
- Radiologie;
- Reproducere si disfunctii ale reproducerii;
- Politie sanitara;
- Medicina legala si legislatie veterinara;
- Terapeutica;
- Propedeutica.
c) Productie animala:
- Productie animala;
- Nutritie;
- Agronomie;
- Economie rurala;
- Cresterea si sanatatea animalelor;
- Igiena veterinara;
- Etologie si protectie animala.
d) Igiena alimentara:
- Inspectia si controlul produselor alimentare animale sau de origine animala;
- Igiena si tehnologie alimentara;
- Lucrari practice (incluzand lucrari practice an abatoare si an laboratoarele de tratare a produselor alimentare).

ANEXA 3

CRITERII MINIME OBLIGATORII
de autorizare si acreditare pentru institutiile de anvatamant superior din domeniul arhitecturii

Arhitectura
Durata studiilor este de minimum 5 ani, cursuri de zi, minimum 300 de credite ECTS. Formarea arhitectului este realizata prin cursuri care mentin echilibrul dintre aspectele teoretice si practice ale pregatirii an arhitectura si garanteaza dobandirea:
- aptitudinii de a concepe constructii arhitecturale, indeplinind an acelasi timp cerintele estetice si pe cele tehnice;
- cunoasterii adecvate a istoriei si a teoriilor arhitecturii, precum si a artelor, tehnologiilor si stiintelor umaniste conexe;
- cunoasterii artelor frumoase, ca factor susceptibil de a influenta calitatea conceptiei arhitecturale;
- cunoasterii adecvate an domeniul urbanismului, al planificarii si al tehnicilor de planificare;
- capacitatii de a surprinde relatia dintre om si creatiile arhitecturale, pe de o parte, si dintre creatiile arhitecturale si mediu, pe de alta parte, precum si a capacitatii de a adapta creatiile arhitecturale si spatiul la necesitatile si la cerintele umane;
- capacitatii de a pune an evidenta profesia de arhitect si rolul acesteia an societate, prin elaborarea de proiecte an stransa legatura cu factorii sociali;
- cunoasterii metodelor de cercetare si de elaborare a proiectelor de constructii;
- cunoasterii aspectelor de conceptie structurala, de constructie si de constructii civile, legate de conceperea cladirilor;
- cunoasterii adecvate a aspectelor fizice si a tehnologiilor, precum si a functionarii constructiilor, a modalitatii de dotare a acestora cu toate elementele de confort interior si de protectie climatica;
- capacitatii tehnice care sa-i permita sa conceapa constructii care sa satisfaca cerintele utilizatorilor, respectand limitele impuse de buget si de reglementarile an materie de constructie;
- cunoasterii adecvate a antreprinderilor, modului de organizare, reglementarilor si procedurilor care conditioneaza procesul de concretizare a proiectelor de constructii si pe cel de integrare a planurilor conform planificarii.

Site gazduit de Romarg.ro         226748 vizitatori  --© 2007 O.A.M.G.M.A.M.R. Galati--   Get Firefox!