Legislatia in vigoare

line_separator

Martie 2019
LMMJVSD
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

line_separator
line_separator

Salveaza textul in format PDF (37KB)   Download

:: Ordin nr. 180 din 05/03/2003 ::
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 166 din 17/03/2003
privind eliberarea autorizatiei de libera practica medicala pentru personalul medical cu pregatire superioara de scurta durata, postliceala si medie

Vazand Referatul Directiei generale resurse umane, formare profesionala, concursuri si examene nr. DB 2.188 din 5 martie 2003, avand in vedere prevederile Legii nr. 461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii si familiei emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Īncepand cu anul 2003 personalul medical cu pregatire superioara de scurta durata, postliceala si medie, care practica profesiunea in unitati publice sau private, are obligatia de a se inscrie in Registrul unic al asistentilor medicali si de a poseda autorizatia de libera practica medicala conform art. 5 din Ordinul ministrului sanatatii nr. 84/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, eliberata de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cu avizul Ordinului Asistentilor Medicali din Romania.

Art. 2. - Autorizatia de libera practica medicala va avea formatul prevazut in anexa nr. 1 si se va elibera de catre Ministerul Sanatatii si Familiei prin directiile de sanatate publica, pe baza urmatoarelor documente:
- cerere-tip;
- diploma de absolvire a unei institutii de invatamant de specialitate, acreditata in conditiile legii;
- certificat de cazier judiciar;
- certificat medical tip A5;
- avizul Ordinului Asistentilor Medicali din Romania (filiala judeteana/a municipiului Bucuresti).

Art. 3. - Autorizatia de libera practica medicala este valabila 5 ani si va fi reavizata la 2 ani de catre Ordinul Asistentilor Medicali din Romania prin filialele sale judetene/a municipiului Bucuresti. Reavizarea se face fara cerere expresa din partea asistentului medical autorizat sa practice profesiunea si fara intocmirea unui nou dosar conform art. 2, prin reprezentantii Ordinului Asistentilor Medicali din Romania abilitati la nivelul unitatii sanitare.

Art. 4. - Asistentii medicali care au fost autorizati sa practice profesiunea si au obtinut avizul Colegiului Asistentilor Medicali din Romania in ultimii 3 ani si in cazul carora nu au intervenit modificari in fisa de inregistrare in Registrul unic al asistentilor medicali vor obtine avizul Ordinului Asistentilor Medicali din Romania pentru anul 2003 fara a mai intocmi un nou dosar conform art. 2.

Art. 5. - Asistentilor medicali debutanti li se va elibera, in vederea angajarii, autorizatia de practica medicala de catre Ministerul Sanatatii si Familiei prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, in baza documentelor prevazute la art. 2, valabila 6 luni. Modelul formularului de autorizatie de practica medicala este prezentat in anexa nr. 2.

Art. 6. - (1) Autorizatia de libera practica medicala pentru cetatenii straini se va elibera de catre Ministerul Sanatatii si Familiei prin directiile de sanatate publica, pe baza urmatoarelor documente:
- cerere-tip;
- diploma de absolvire a unei institutii de invatamant de specialitate din tara de origine, recunoscuta de statul respectiv, pentru cetatenii Uniunii Europene;
- diploma de absolvire a unei institutii de invatamant de specialitate din tara de origine, recunoscuta de statul roman, tradusa si autentificata, pentru cetatenii din afara spatiului Uniunii Europene;
- certificat de cazier judiciar din tara de origine, tradus si autentificat, si certificat de cazier din Romania, in cazul in care solicitantul se afla pe teritoriul Romaniei de mai mult de 3 luni;
- certificat medical tip A5;
- avizul Ordinului Asistentilor Medicali din Romania (filiala judeteana/a municipiului Bucuresti).
(2) Ordinul Asistentilor Medicali din Romania va elibera avizul cetatenilor straini, daca acestia au cunostinte minime de limba romana pentru a comunica in vederea exercitarii profesiei. Verificarea cunostintelor se face in cadrul unui interviu.
(3) Cetatenii straini care doresc sa practice profesiunea de asistent medical pe teritoriul Romaniei, solicitanti ai autorizatiei de libera practica medicala, se vor supune prevederilor legislatiei romane.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 8. - Directia generala resurse umane, formare profesionala, concursuri si examene si directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga ordinele ministrului sanatatii nr. 984/1998 si nr. 195/1999, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 10. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii si familiei,
Daniela Bartos

Bucuresti, 5 martie 2003.


ANEXA Nr. 1


MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
Directia de sanatate publica ....................

AUTORIZATIE DE LIBERA PRACTICA MEDICALA
Nr. ...................

Se autorizeaza domnul/doamna ......................................................., absolvent/absolventa al/a ......................................................., specialitatea ......................................................., domiciliat/ domiciliata in ....................................................... .
Autorizatia de libera practica medicala confera titularului dreptul de a practica profesiunea de asistent medical pe teritoriul Romaniei, conform Legii nr. 461/2001, in unitati publice si private recunoscute de Ministerul Sanatatii si Familiei.
Prestatiile avizate se pot desfasura cu indeplinirea conditiilor de spatiu si dotare minima, conform baremului de aparate si produse tehnico-medicale de specialitate, stabilite de Ministerul Sanatatii prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 84/1998. Orice aparat sau produs tehnico-medical utilizat la desfasurarea prestatiilor medicale avizate trebuie sa fie autorizat de Ministerul Sanatatii si Familiei.
Prezenta autorizatie este valabila pe o perioada de 5 ani si va fi reavizata la 2 ani de catre Ordinul Asistentilor Medicali din Romania.

Director,
.................


ANEXA Nr. 2

MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
Directia de sanatate publica ........................

AUTORIZATIE DE PRACTICA MEDICALA
Nr. ...........

Se autorizeaza domnul/doamna ......................................................., absolvent/absolventa al/a ......................................................., specialitatea ......................................................., domiciliat/domiciliata in ....................................................... .
Autorizatia de practica medicala confera titularului dreptul de a practica profesiunea de asistent medical pe teritoriul Romaniei, conform Legii nr. 461/2001, in unitati medicale publice sau private recunoscute de Ministerul Sanatatii si Familiei.
Prezenta autorizatie este valabila 6 luni, pana la eliberarea autorizatiei de libera practica medicala.

Director,
....................

Site gazduit de Romarg.ro         226748 vizitatori  --© 2007 O.A.M.G.M.A.M.R. Galati--   Get Firefox!