Legislatia in vigoare

line_separator

Martie 2019
LMMJVSD
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

line_separator
line_separator

Salveaza textul in format PDF (69KB)   Download

:: Lege nr. 461 din 18/07/2001 ::
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 425 din 31/07/2001
privind exercitarea profesiunii de asistent medical, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din Romania


CAPITOLUL I
Exercitarea profesiunii de asistent medical

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Exercitarea profesiunii de asistent medical cu profil clinic sau paraclinic este un drept al oricarei persoane fizice, cetatean roman sau strain, posesor al diplomei de asistent medical, eliberata de o institutie de invatamant recunoscuta de lege, si avand competenta necesara pentru participarea la ingrijirea sanatatii persoanei, a familiei si a comunitatii.
(2) Exercitarea profesiunii de asistent medical cu profil clinic sau paraclinic este autorizata de Ministerul Sanatatii si Familiei.
Art. 2. - Asistentul medical, prin natura profesiunii sale, nu poate fi considerat functionar public si nici nu va putea fi asimilat functionarului public, conform legii.
Art. 3. - Profesiunea de asistent medical cuprinde responsabilitati care rezulta din prescriptia medicala si din fisa postului.
Art. 4. - Autorizarea pentru practica profesiunii de asistent medical se face conform reglementarilor privind inscrierea in Registrul unic al asistentilor medicali, elaborate de Ministerul Sanatatii si Familiei.
Art. 5. - Profesiunea de asistent medical poate fi exercitata de catre persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) este posesoare a diplomei de absolvire a unei forme de invatamant de specialitate, de stat sau privat, acreditata in conditiile legii;
b) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei profesiuni;
c) este autorizata sa practice aceasta profesiune prin inscrierea in Registrul unic al asistentilor medicali, tinut la Ministerul Sanatatii si Familiei.
Art. 6. - Asistentul medical poate practica profesiunea in unitati medico-sanitare de stat sau private si in institutii de invatamant si cercetare cu profil medical.
Art. 7. - Asistentul medical angajat in unitati medico-sanitare din reteaua de stat sau privata are obligatii ce decurg din normele si reglementarile legale, din prevederile contractului individual de munca si din regulamentele de ordine interioara.
Art. 8. - Protectia asistentului medical pentru riscurile ce decurg din practica profesionala se realizeaza de angajator prin societatile de asigurari.
Art. 9. - Continutul si caracteristicile activitatii asistentului medical sunt:
a) efectueaza ingrijiri de natura preventiva, curativa si recuperatorie ale persoanei, familiei si comunitatii, in limita competentelor sale;
b) participa la programe de educatie sanitara a populatiei;
c) participa la formarea practica a viitorilor asistenti medicali;
d) participa, sub indrumarea medicilor, la cercetarea in domeniul medical si al ingrijirilor pentru sanatate;
e) participa alaturi de alte categorii de personal la protejarea mediului ambiant.

SECTIUNEA a 2-a
Formarea, perfectionarea si specializarea asistentului medical

Art. 10. - Formarea asistentului medical se realizeaza in institutii de invatamant recunoscute de lege, in baza programelor elaborate de Ministerul Sanatatii si Familiei si de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Finantarea scolarizarii asistentilor medicali in sistemul de stat, prin scoli postliceale sanitare, se face de Ministerul Educatiei si Cercetarii, cifra de scolarizare fiind stabilita in colaborare cu Ministerul Sanatatii si Familiei.
Art. 11. - Asistentul medical are obligatia profesionala de a se pregati prin programe de formare continua, elaborate de Ministerul Sanatatii si Familiei, cu consultarea Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, si de a fi atestat periodic.
Art. 12. - Specializarea asistentului medical se realizeaza prin programe avand continut si durata specifice, conform cerintelor, in institutii abilitate scopului propus.
Art. 13. - Angajarea si promovarea profesionala sau administrativa a asistentului medical in sistemul sanitar public se realizeaza prin concurs, potrivit legii.
Art. 14. - Formele de pregatire, specializare si perfectionare profesionala, efectuate de asistentul medical in strainatate, sunt asimilate celor echivalente in tara, potrivit reglementarilor in vigoare.

SECTIUNEA a 3-a
Norme de etica si deontologie profesionala

Art. 15. - Īn exercitarea profesiunii asistentul medical respecta demnitatea fiintei umane si principiile eticii, dand dovada de responsabilitate profesionala si morala, actionand intotdeauna in interesul pacientului, familiei pacientului si al comunitatii.
Art. 16. - Īn exercitarea profesiunii asistentul medical are obligatia fundamentala de a indeplini, conform competentelor, responsabilitatilor sale si deciziilor medicului, orice activitate pentru a evita punerea in pericol a vietii pacientului.
Art. 17 - Asistentul medical este obligat sa pastreze secretul profesional, iar informatiile referitoare la pacienti, obtinute in urma sau in legatura cu exercitarea profesiunii sale, nu pot fi impartasite altei persoane din afara echipei medicale, cu exceptia cazurilor prevazute in mod expres de lege.
Art. 18. - Asistentul medical are obligatia de a lua masuri de acordare a primului ajutor medical, indiferent de persoana, locul sau de situatia in care se gaseste.
Art. 19. - Litigiile sau abaterile de la etica profesionala se analizeaza, dupa caz, de catre seful echipei medicale, de conducerea unitatii si de Colegiul Medicilor din Romania, cu participarea unui reprezentant desemnat de Ordinul Asistentilor Medicali din Romania, potrivit Codului de etica si deontologie profesionala al asistentului medical.

SECTIUNEA a 4-a
Relatii care se stabilesc in exercitarea profesiunii de asistent medical

Art. 20. - Activitatea asistentului medical se desfasoara individual, conform unui plan stabilit de catre medic, sau in cadrul unei echipe medicale, in functie de natura activitatii.
Art. 21. - Asistentul medical se subordoneaza medicului si recunoaste rolul lui si al celorlalti membri ai echipei medicale, participand la mentinerea relatiilor amiabile in cadrul acesteia si contribuind la calitatea actului medical.
Art. 22. - Relatiile dintre asistentii medicali se bazeaza pe corectitudine, colaborare, respect reciproc si solidaritate profesionala, potrivit Codului de etica si deontologie profesionala al asistentului medical.

CAPITOLUL II
Ordinul Asistentilor Medicali din Romania

SECTIUNEA 1
Caracteristici generale

Art. 23. - (1) Ordinul Asistentilor Medicali din Romania se infiinteaza ca organizatie profesionala, neguvernamentala, apolitica, nonprofit si cu personalitate juridica, care reprezinta interesele profesionale ale asistentilor medicali membri.
(2) Ordinul Asistentilor Medicali din Romania cuprinde asistenti medicali autorizati sa practice profesiunea de asistent medical in unitati ale Ministerului Sanatatii si Familiei sau ale altor ministere cu retea sanitara proprie, precum si in sectorul privat.
Art. 24. - Ordinul Asistentilor Medicali din Romania are sediul central in municipiul Bucuresti.

SECTIUNEA a 2-a
Atributiile Ordinului Asistentilor Medicali din Romania

Art. 25. - Ordinul Asistentilor Medicali din Romania are urmatoarele atributii:
a) apara prestigiul si demnitatea profesionala ale asistentilor medicali membri in relatiile cu terte persoane fizice si juridice;
b) apara si promoveaza drepturile si interesele profesionale ale membrilor sai;
c) emite norme cu caracter intern, cu respectarea dispozitiilor legale;
d) elaboreaza si supravegheaza respectarea Codului de etica si deontologie profesionala al asistentului medical, adoptat dupa avizarea de catre Ministerul Sanatatii si Familiei si de Colegiul Medicilor din Romania;
e) reprezinta membrii sai in relatiile cu organizatii neguvernamentale si cu sindicate, pe plan intern si international;
f) desemneaza reprezentanti in situatiile de judecare a cazurilor de abateri de la normele de etica si deontologie profesionala, precum si de solutionare a litigiilor;
g) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii si Familiei in scopul elaborarii reglementarilor privind inregistrarea in Registrul unic al asistentilor medicali;
h) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii si Familiei la formarea, specializarea si perfectionarea pregatirii profesionale practice a asistentilor medicali;
i) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii si Familiei in scopul elaborarii normelor specifice si a reglementarilor privind profesiunea de asistent medical.

SECTIUNEA a 3-a
Membrii Ordinului Asistentilor Medicali din Romania

Art. 26. - Calitatea de membru al Ordinului Asistentilor Medicali din Romania se pierde ca urmare a suspendarii sau anularii dreptului de exercitare a profesiunii de asistent medical.
Art. 27. - Membrii Ordinului Asistentilor Medicali din Romania sunt obligati:
a) sa respecte reglementarile legale privind exercitarea profesiunii de asistent medical;
b) sa respecte statutul Ordinului Asistentilor Medicali din Romania privind exercitarea profesiunii de asistent medical;
c) sa respecte si sa aplice normele de etica si deontologie profesionala.
Art. 28. - Veniturile Ordinului Asistentilor Medicali din Romania se constituie din:
a) taxa de inscriere si cotizatiile lunare ale membrilor;
b) donatii, sponsorizari, potrivit legii;
c) fonduri rezultate din manifestari culturale si din drepturi editoriale;
d) alte surse, cu respectarea prevederilor legale.

SECTIUNEA a 4-a
Organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din Romania

Art. 29. - Ordinul Asistentilor Medicali din Romania este organizat la nivel national, judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
Art. 30. - Organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali din Romania la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, sunt:
a) consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;
b) biroul consiliului.
Art. 31. - (1) Consiliile judetene au un numar de membri proportional cu numarul asistentilor medicali inscrisi in evidenta, dupa cum urmeaza:
a) pana la 1.000 de asistenti medicali inscrisi in registru 11 membri;
b) intre 1.001-2.000 de asistenti medicali inscrisi in registru - 15 membri;
c) intre 2.001-4.000 de asistenti medicali inscrisi in registru - 19 membri;
d) peste 4.000 de asistenti medicali inscrisi in registru - 21 de membri.
(2) Consiliul constituit la nivelul municipiului Bucuresti este format din 25 de membri.
(3) Alegerea membrilor consiliilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, se face prin vot secret, cu majoritate simpla, prin participarea a minimum doua treimi din numarul total al delegatilor alesi de adunarile generale locale, potrivit normei de reprezentare de un delegat la 20 de membri inscrisi in registru. Alegerea reprezentantilor pentru Adunarea generala a Ordinului Asistentilor Medicali din Romania se va face prin vot secret, cu majoritate simpla, potrivit normei de reprezentare de un delegat la 100 de membri inscrisi in registru. Alegerile sunt validate in prezenta a doua treimi din numarul total al delegatilor. Īn cazul in care la conferinta de alegeri nu sunt prezente doua treimi din numarul total al delegatilor, dupa doua saptamani se va organiza o alta conferinta de alegeri al carei rezultat va fi validat indiferent de numarul participantilor.
(4) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, va alege dintre membrii sai un birou format din presedinte, 2 vicepresedinti si un secretar.
(5) Functiile de presedinte, vicepresedinte si secretar sunt incompatibile cu functia corespunzatoare dintr-un sindicat profesional.
Art. 32. - Alegerile pentru organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, la nivel national, judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se desfasoara o data la 4 ani.
Art. 33. - (1) Organizarea primelor alegeri la nivel national, judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se desfasoara in baza regulamentului elaborat de comisia electorala centrala, formata din:
a) 4 reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si Familiei;
b) 4 reprezentanti ai Colegiului Medicilor din Romania;
c) cate un reprezentant al ministerelor cu retea sanitara proprie;
d) 4 persoane desemnate de asociatiile profesionale reprezentative ale asistentilor medicali;
e) 4 persoane desemnate de sindicatele reprezentative ale asistentilor medicali.
(1) Membrii primului consiliu national, consiliu judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se aleg pe o durata de 2 ani.
Art. 34. - (1) Organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali din Romania la nivel national sunt:
a) adunarea generala;
b) consiliul national;
c) biroul executiv.
(2) Organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali din Romania isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale si cu regulamentele proprii.
Art. 35. - (1) Adunarea generala a Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, constituita din reprezentantii alesi la nivel judetean si al municipiului Bucuresti, se intruneste anual.
(2) Adunarea generala alege prin vot secret, cu majoritate simpla, membrii Consiliului National al Ordinului Asistentilor Medicali din Romania (Consiliul National), in prezenta a cel putin doua treimi din numarul total al reprezentantilor alesi.
(3) Adunarea generala adopta in prezenta a cel putin doua treimi din numarul total al reprezentantilor alesi Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical, statutul si Regulamentul de organizare si functionare ale Ordinului Asistentilor Medicali din Romania.
Art. 36. - (1) Consiliul National este alcatuit din cate 2 reprezentanti ai fiecarui judet, respectiv 4 reprezentanti ai municipiului Bucuresti, si cate 2 reprezentanti din retelele paralele, alesi de catre Adunarea generala a Ordinului Asistentilor Medicali din Romania.
(2) Consiliul National este legal constituit in prezenta a jumatate plus unul din numarul membrilor sai si hotaraste cu majoritate simpla.
(3) Consiliul National se intruneste in sesiuni anuale, ordinare si extraordinare.
(4) Īn cadrul Consiliului National functioneaza comisii de specialitate.
Art. 37. - Ordinul Asistentilor Medicali din Romania este coordonat intre sesiunile Consiliului National de biroul executiv.
Art. 38. - (1) Biroul executiv al Ordinului Asistentilor Medicali din Romania asigura activitatea permanenta a acestuia, conform legii si regulamentelor proprii.
(2) Biroul executiv este alcatuit din presedinte, 3 vicepresedinti si un secretar, alesi prin vot secret de catre membrii Consiliului National.
(3) Functiile de presedinte, vicepresedinte si secretar sunt incompatibile cu functiile corespunzatoare dintr-un sindicat profesional.
Art. 39. - Persoanele care exercita functii de conducere la nivel judetean sau national in structurile Ordinului Asistentilor Medicali din Romania isi mentin locul de munca pe perioada in care indeplinesc functiile respective.

SECTIUNEA a 5-a
Proceduri si sanctiuni

Art. 40. - (1) Membrilor Ordinului Asistentilor Medicali din Romania care incalca regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de asistent medical, precum si Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical li se aplica urmatoarele sanctiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) suspendarea temporara a calitatii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali din Romania;
d) retragerea calitatii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali din Romania si propunerea catre Ministerul Sanatatii si Familiei de anulare a autorizatiei de practica profesionala pentru o perioada limitata sau definitiv.
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. c) si d) sunt de competenta Consiliului National.
Art. 41. - Concluziile anchetei si sanctiunile aplicate se comunica in scris persoanei in cauza, consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti al Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, persoanei juridice cosemnatare a contractului individual de munca si, dupa caz, Ministerului Sanatatii si Familiei si Colegiului Medicilor din Romania.
Art. 42. - (1) Contestatiile impotriva sanctiunilor prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) si b) se pot introduce la comisiile competente in termen de 30 de zile de la comunicare.
(2) Īmpotriva sanctiunilor prevazute la art. 40 alin. (1) lit. c) si d) se poate introduce contestatie la judecatoria in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea asistentul medical sanctionat, in termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii.
Art. 43. - Raspunderea disciplinara a membrilor Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, prevazuta la art. 40, nu exclude raspunderea civila, materiala, contraventionala si penala, potrivit prevederilor legale.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

Art. 44. - Practicarea profesiunii de asistent medical de catre persoanele care nu au aceasta calitate constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii.
Art. 45. - Asistentii medicali sunt obligati sa respecte dispozitiile prezentei legi si reglementarile specifice sectorului in care isi desfasoara activitatea.
Art. 46. - Īn sensul prezentei legi profesiunea de asistent de farmacie si profesiunea de tehnician dentar se asimileaza profesiunii de asistent medical.
Art. 47. - Ordinul Asistentilor Medicali din Romania functioneaza in baza prezentei legi si in baza reglementarilor proprii, elaborate in conformitate cu prevederile acesteia.
Art. 48. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr. 379/1992 privind aprobarea principiilor de baza ale Statutului asistentului medical din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 172 din 22 iulie 1992, si orice alte prevederi contrare.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Bucuresti, 18 iulie 2001.

Site gazduit de Romarg.ro         226747 vizitatori  --© 2007 O.A.M.G.M.A.M.R. Galati--   Get Firefox!