Examene

line_separator

Martie 2019
LMMJVSD
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

line_separator
line_separator


line_sep

Ministerul Sănătăţii a aprobat derogarea de la condiţia de experienţă profesională pentru înscrierea la examenul de grad principal 2018!


Vă transmitem ataşat adresa CCE nr. 92/15.10.2018

Astfel, asistenţii medicali/moaşele care doresc să se înscrie la examenul de grad principal 2018, trebuie să facă dovada unei experienţe profesionale cumulate de minimum 5 ani efectiv munciţi în specialitatea în care au obţinut titlul de calificare, dobândită în condiţiile legii până la data de 31 Decembrie 2018.

În sensul prezentelor prevederi, prin experienţă profesională se înţelege exercitarea efectivă a activităţilor profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă ( fără CIC, fără CONCEDII MEDICALE, fără CONCEDII FĂRĂ PLATA) şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză.

 Download CCE nr. 92/15.10.2018


line_sep

ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali - sesiunea 2018


Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2018, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali.

- Examenul de grad principal se organizează pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali.

- Documente necesare înscrierii:
(1) La înscriere candidatul depune un dosar, care conţine următoarele documente:


a) cererea de înscriere, cu datele de contact;

b) declaraţie privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR;

c) copia actului de identitate valabil până la data susţinerii examenului;

d) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătăţii sau a diplomei/certificatului de absolvire/licenţă sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituţii de învăţământ: liceu sanitar; şcoală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistenţă medicală/de moaşe. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice „în conformitate cu originalul" pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

e) copia atestatului de echivalare, după caz;

f) în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate, acesta va depune copia diplomei obţinute în străinătate însoţită de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaştere a calificării în România;

g) adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

(I) experienţa profesională de minimum 5 ani la data susţinerii examenului, cumulată în specialitatea în care a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant medical (M) si asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condiţiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);

(II) condiţiile de încadrare şi de durată precizate pentru următoarea situaţie:


La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obţinut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare şi ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, cu modificările şi completările ulterioare, pot participa şi asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care fac dovada încadrării, în condiţiile legii, în funcţia de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parţial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susţinere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialităţii respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneo-fizioterapie, de nutriţie şi dietetică, de igienă şi sănătate publică.

h) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

i) dovada plăţii sumei de participare la examen.

(2) Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, şi certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10, alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul de lucru efectiv prestat.

(3) În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată şi traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

(4) Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

Datele de desfăşurare a examenului, pe specialităţi:

01.11.2018- examen – asistenţi medicali generalişti, surori medicale, oficianţi medicali;

02.11.2018- examen- asistenţi medicali- alte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti;

- Înscrierile la examen se fac în perioada 08.10.2018 – 23.10.2018, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor judetene/a municipiului Bucureşti ale OAMGMAMR.

- Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.

- Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;


- Pe documentul de plată plătitorul va menţiona "Suma de participare examen grad principal-2018"

- Tematica şi bibliografia pentru examen pot fi consultate la adresa:
https://www.oamr.ro/anunt-privind-organizarea-si-desfasurarea-examenului-de-grad-principal-pentru-asistenti-medicali-generalisti-moase-asistenti-medicali-surori-medicale-si-oficianti-medicali-sesiunea-2018/


 Download ORDIN Nr. 1137/2018 din 6 septembrie 2018

 Download MODEL ADEVERINTA VECHIME PENTRU EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL 2018


line_sep

Tematica şi bibliografia examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali - sesiunea 2018


Examenul de grad principal sesiunea 2018 se desfăşoară după cum urmează:

- În data de 01.11.2018 - examenul pentru asistenţi medicali generalişti, surori medicale, oficianţi medicali;

- În data de 02.11.2018 - examenul pentru asistenţi medicali- celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti.

 Download Asistent Medical Generalist

 Download Radiologie

 Download Medico - Social

 Download Igiena de cabinet stomatologic

 Download Obstetrica Ginecologie / Moasa

 Download Stomatologie

 Download Balneofizioterapie

 Download Laborator

 Download Nutritie si Dietetica

 Download Farmacie

 Download Igiena si Sanatate PublicaCalendar - organizare şi desfăşurare examen grad principal - sesiunea 2018

 Download CALENDAR ORGANIZARE SI DESFASURARE EXAMEN DE GRAD PRINCIPAL


line_sep

Examen GRAD PRINCIPAL 2017

Teste grila

 Download Teste grila candidati specialitatea Asistenta medicala generala
 Download Teste grila candidati specialitatea Balneofizioterapie
 Download Teste grila candidati specialitatea Farmacie
 Download Teste grila candidati specialitatea Igiena si Sanatate Publica
 Download Teste grila candidati specialitatea Igienist de Cabinet Stomatologic
 Download Teste grila candidati specialitatea Laborator
 Download Teste grila candidati specialitatea Medico-Social
 Download Teste grila candidati specialitatea Moase
 Download Teste grila candidati specialitatea Nutritie - Dietetica
 Download Teste grila candidati specialitatea Radiologie
 Download Teste grila candidati specialitatea Stomatologie

Grile de corectura

 Download Grila de corectura specialitatea Asistenta medicala generala
 Download Grila de corectura specialitatea Balneofizioterapie
 Download Grila de corectura specialitatea Farmacie
 Download Grila de corectura specialitatea Igiena si Sanatate Publica
 Download Grila de corectura specialitatea Igienist de Cabinet Stomatologic
 Download Grila de corectura specialitatea Laborator
 Download Grila de corectura specialitatea Medico-Social
 Download Grila de corectura specialitatea Moase
 Download Grila de corectura specialitatea Nutritie - Dietetica
 Download Grila de corectura specialitatea Radiologie
 Download Grila de corectura specialitatea Stomatologie


line_sep

Examen GRAD PRINCIPAL 2016

Teste grila

 Download Teste grila candidati specialitatea Asistenta medicala generala
 Download Teste grila candidati specialitatea Balneofizioterapie
 Download Teste grila candidati specialitatea Farmacie
 Download Teste grila candidati specialitatea Igiena si Sanatate Publica
 Download Teste grila candidati specialitatea Laborator
 Download Teste grila candidati specialitatea Medico-Social
 Download Teste grila candidati specialitatea Moase
 Download Teste grila candidati specialitatea Nutritie - Dietetica
 Download Teste grila candidati specialitatea Radiologie
 Download Teste grila candidati specialitatea Stomatologie

Grile de corectura

 Download Grila de corectura specialitatea Asistenta medicala generala
 Download Grila de corectura specialitatea Balneofizioterapie
 Download Grila de corectura specialitatea Farmacie
 Download Grila de corectura specialitatea Igiena si Sanatate Publica
 Download Grila de corectura specialitatea Laborator
 Download Grila de corectura specialitatea Medico-Social
 Download Grila de corectura specialitatea Moase
 Download Grila de corectura specialitatea Nutritie - Dietetica
 Download Grila de corectura specialitatea Radiologie
 Download Grila de corectura specialitatea Stomatologie


line_sep

Examen GRAD PRINCIPAL 2015

Teste grila

 Download Teste grila candidati specialitatea Asistenta medicala generala
 Download Teste grila candidati specialitatea Balneofizioterapie
 Download Teste grila candidati specialitatea Farmacie
 Download Teste grila candidati specialitatea Igiena si Sanatate Publica
 Download Teste grila candidati specialitatea Igienist de Cabinet Stomatologic
 Download Teste grila candidati specialitatea Laborator
 Download Teste grila candidati specialitatea Medico-Social
 Download Teste grila candidati specialitatea Moase - OG
 Download Teste grila candidati specialitatea Nutritie - Dietetica
 Download Teste grila candidati specialitatea Radiologie
 Download Teste grila candidati specialitatea Stomatologie

Grile de corectura

 Download Grila de corectura specialitatea Asistenta medicala generala
 Download Grila de corectura specialitatea Balneofizioterapie
 Download Grila de corectura specialitatea Farmacie
 Download Grila de corectura specialitatea Igiena si Sanatate Publica
 Download Grila de corectura specialitatea Igienist de Cabinet Stomatologic
 Download Grila de corectura specialitatea Laborator
 Download Grila de corectura specialitatea Medico-Social
 Download Grila de corectura specialitatea Moase - OG
 Download Grila de corectura specialitatea Nutritie - Dietetica
 Download Grila de corectura specialitatea Radiologie
 Download Grila de corectura specialitatea Stomatologie


line_sep

Examen GRAD PRINCIPAL 2013

Teste grila

 Download Teste grila candidati specialitatea Asistenta medicala generala
 Download Teste grila candidati specialitatea Balneofizioterapie
 Download Teste grila candidati specialitatea Farmacie
 Download Teste grila candidati specialitatea Igiena si Sanatate Publica
 Download Teste grila candidati specialitatea Laborator
 Download Teste grila candidati specialitatea Medico-Social
 Download Teste grila candidati specialitatea Moase - OG
 Download Teste grila candidati specialitatea Nutritie - Dietetica
 Download Teste grila candidati specialitatea Radiologie
 Download Teste grila candidati specialitatea Stomatologie

Grile de corectura

 Download Grila de corectura specialitatea Asistenta medicala generala
 Download Grila de corectura specialitatea Balneofizioterapie
 Download Grila de corectura specialitatea Farmacie
 Download Grila de corectura specialitatea Igiena si Sanatate Publica
 Download Grila de corectura specialitatea Laborator
 Download Grila de corectura specialitatea Medico-Social
 Download Grila de corectura specialitatea Moase - OG
 Download Grila de corectura specialitatea Nutritie - Dietetica
 Download Grila de corectura specialitatea Radiologie
 Download Grila de corectura specialitatea Stomatologie


line_sep


Bibliografie de examen CONCURS OCUPARE POSTURI ÎN SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ "SF. APOSTOL ANDREI" GALAŢI:

 Download Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania

 Download Monitorul Oficial Nr. 560 - Cod de etica

 Download Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

 Download ORDONANTA DE URGENTA Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania

 Download Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania


line_sep

ANUNŢ IMPORTANT PENTRU CANDIDAŢII ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL SESIUNEA 2017!!

31 OCTOMBRIE 2017


Lista candidaţilor ADMIŞI/RESPINŞI este afişată la sediul O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Galaţi.

Joi 2 Noiembrie - Examenul pentru asistenţii medicali generalişti se va susţine în 2 săli de examen, astfel: Primii 46 de candidaţi ( în ordine alfabetică de la litera A la litera O ) vor susţine examenul de grad principal în AMFITEATRUL de la Etajul 1, din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii, conform listei de mai jos:

 Download Lista asistenti medicali generalisti - Amfiteatru Spital Pediatrie

Următorii 22 de candidaţi ( ordine alfabetică de la litera P la Z) vor susţine examenul de grad principal în Sala de cursuri din sediul Filialei OAMGMAMR Galaţi, Str. Brăilei Nr 31, etajul 1, Galaţi, conform listei de mai jos:

 Download Lista asistenti medicali generalisti - Sediu OAMGMAMR Galati

Vineri 3 Noiembrie - Examenul pentru asistenţii medicali de Farmacie, Nutriţie şi dietetică, se va susţine la sediul OAMGMAMR Filiala Galaţi, Strada Brăilei, Nr. 31, etajul 1.

 Download Lista asistenti medicali de Farmacie si Nutritie - Dietetica - Sediu OAMGMAMR Galati

Candidaţii au acces în sălile de susţinere a testului grilă la ora 08:30 - 8:45, pe baza actului de identitate (B.I./C.I./Paşaport) aflat în termen de valabilitate .

Pentru completarea datelor de identitate şi a grilelor de răspuns candidaţii vor folosi numai pixuri cu pastă de culoare albastră.

Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu testele - grilă, pierd dreptul de participare la examen.

PREŞEDINTE DE COMISIE LOCALĂ EXAMEN GRAD PRINCIPAL


line_sep

OAMGMAMR Comisia Centrală de Examen grad principal
Sesiunea 2017

COMISIA LOCALĂ DE EXAMEN DE GRAD PRINCIPAL
Sesiunea 2017

În atenţia candidaţilor la Examenul de grad principal
Sesiunea 2017!!!


Vă facem cunoscut că în baza referatului MS nr. 55338/09.10.2017, a fost aprobată derogarea de la prevederile art. 19 alin. (1) lit b) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1044/2016, în sensul aprobării înscrierii la examen a candidaţilor care îndeplinesc condiţia de vechime /experienţă profesională de minim 5 ani până la data de 31.12.2017 inclusiv.

Precizăm că pentru înscrierea la examen candidaţii trebuie să îndeplinească şi celelalte condiţii prevăzute de Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1044/2016.

Vă solicităm să aduceţi la cunoştinţa candidaţilor prezenta comunicare.

Vă mulţumim,

Daniela Artimof
Preşedinte Comisie Locală de Examen de grad principal
Sesiunea 2017


line_sep


În perioada 30.10 - 13.11.2017 Ministerul Sănătăţii organizează şi desfăşoară, prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB), examenul national pentru obţinerea specializărilor de Balneo-fizioterapie, Laborator, Radiologie-imagistică medicală, Igienă şi sănătate publică şi Nutriţie şi dietetică de către asistenţii medicali generalişti şi de pediatrie care au participat la programele de pregătire organizate în acest sens în anul de învăţământ 2016-2017.

- taxa de participare la examen este de 160 lei/candidat. Candidaţii depun această sumă în contul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, CIF 26328134, Cont IBAN: RO80TREZ70220F335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 2, adresa: str. Vaselor nr. 31, Sector 2, cod poştal 021253.

 Download INFORMATII EXAMEN FINAL SPECIALIZARE RADIOLOGIE 2017


line_sep

ANUNȚ

privind organizarea și desfășurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali - sesiunea 2017


Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele județene și a municipiului București, examenul de grad principal-sesiunea 2017, conform Ordinului MS nr. 1044/12.09.2016, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I,nr. 750/27.09.2016.

- Examenul de grad principal se organizează pentru: asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali (Balneofizioterapie și recuperare medicală; Farmacie; Igienă și sănătate publică; Igienist de cabinet stomatologic; Stomatologie; Laborator; Medico-social; Nutriție și dietetică; Radiologie și imagistică medicală), surori medicale și oficianți medicali.

- Documente necesare înscrierii:

(1) La înscriere, candidatul va depune un dosar cu șină, care va conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere cu datele de contact;

b) copia actului de identitate;

c) copia diplomei de absolvire/licență sau echivalentă a uneia din următoarele categorii de instituții de învățământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/ de asistență medicală/ de moașe; La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice "în conformitate cu originalul" pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

d) copia atestatului de echivalare, după caz;

e) în cazul candidaților cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România, în condițiile legii, candidatul va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;

f) adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

- (i) experiența profesională cumulată de minimum 5 ani la data susținerii examenului, dobândită în condițiile legii în specialitatea atestată de titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia;

- (ii) experiența profesională dobândită în condițiile prevăzute la art. 19, alin.(2) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1044/2016 pentru asistenți medicali generaliști și pediatrie care au absolvit cursul de specializare conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr.613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare.

g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

h) dovada plății sumei de participare la examen.

(2) Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, și Certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul efectiv de lucru prestat;

(3) În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă a statului în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat;

(4) Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

- Datele de desfășurare a examenului, pe specialități:
02.11.2017 - examen - asistenți medicali generaliști, surori medicale, oficianți medicali;

03.11.2017 - examen - asistenți medicali - alte specializări, altele decât asistenți medicali generaliști;

- Înscrierile la examen se fac în perioada 09-25.10.2017,
pentru toate specialitățile, la sediul filialelor judetene/a municipiului București ale OAMGMAMR.

- Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.

- Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;

- Pe documentul de plată plătitorul va menționa "Suma de participare examen grad principal-2017"

- Tematica și bibliografia pentru examen:

 Download Asistent Medical Generalist

 Download Radiologie

 Download Medico - Social

 Download Igiena de cabinet stomatologic

 Download Obstetrica Ginecologie / Moasa

 Download Stomatologie

 Download Balneofizioterapie

 Download Laborator

 Download Nutritie si Dietetica

 Download Farmacie

 Download Igiena si Sanatate Publica


line_sep

NOU!!! - Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar


Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar organizează cursuri de specializare pentru asistenţii medicali generalişti, asistenţii de pediatrie cu studii medii şi superioare din sistemul de sănătate public şi privat.

Programe de specializare organizate de CNDPDS

- Balneo-fizioterapie
- Igienă şi sănătate publică
- Laborator
- Nutriţie şi dietetică
- Radiologie - imagistică medicală

În conformitate cu Ordinul M.S. nr. 942/25 august 2017 pentru aprobarea "Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali", vă aducem la cunoştinţă noile conditii de înscriere şi participare la programele de specializare, după cum urmează:

1. La programele de specializare pentru reconversie profesională participă asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie încadraţi pe posturi în specialitatea respectivă;

2. Solicitarea către SNSPMPDSB pentru a participa la un program de specializare este făcută de către unităţi sanitare publice sau private şi autorităţi locale, pentru persoanele nominalizate de acestea;

3. Participarea la programele de specializare a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali încadraţi cu contract individual de muncă se face în conformitate cu prevederile art. 192-200 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Taxa de instruire se suportă de angajator, conform prevederilor art. 194 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau finanţarea poate proveni din alte surse;

5. Taxa de instruire se restituie integral atunci când cursantul se retrage cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea programului şi în procent de 75% dacă cursantul se retrage după începerea cursului;

6. Salariaţilor care beneficiază de cursul de specializare le sunt aplicabile prevederile art. 198 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Înscrierea la noul program de specializare, pentru anul 2018, se realizează în perioada 01 august 2017 - 30 septembrie 2017, iar unităţile sanitare publice sau private interesate pot trimite solicitările pe adresa de e-mail: asistentimed@snspms.ro. Aceasta adresa de e-mail este protejata de spamboti; aveti nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , urmatoarele documente:

1. Solicitarea de inscriere va avea atasat urmatorul formular completat de institutia sanitara care solicita inscrierea angajatilor  (descarca formular) in urmatoarele doua forme:
-fisier EXCEL editabil,
-varianta semnata si apoi scanata in format JPG sau PDF.
2. Carte de identitate - copie
3. Adeverinta de salariat incadrat in specialitatea pt. care se solicita inscrierea

Dupa repartizarea participantilor pe centre de pregatire, tabelele nominale vor fi afisate pe acest site.

Dosarul complet de înscriere pentru fiecare participant se va depune la Filiala judeţeană OAMGMAMR Galati.

Dosarul va cuprinde următoarele documente în copie:

1. Diplomă sau certificat de absolvire care atestă specialitatea de asistent medical generalist sau de pediatrie;
2. Certificatul de membru OAMGMAMR şi Avizul anual de liberă practică;
3. Carte de identitate;
4. Dovada plăţii taxei de participare (taxa de participare/cursant va fi afişată pe site);

Dosarele incomplete vor fi respinse.

Pentru participarea la programele organizate/desfăşurate de CNDPDS se va achita taxa de participare/certificare în:
- contul SNSPMPDSB Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, cod poştal 021253
- CONT IBAN RO80TREZ70220F335000XXXX, Trezoreria Sector 2,
- CIF 26328134

Pentru factură se va contacta serviciu contabilitate la nr. 0212520425 (centrala) Factura se eliberează doar la cerere.

Durata programului este de aproximativ 6 luni, cursuri de zi.

Orarul cursului va fi comunicat cursanţilor de către responsabilul de curs la prima întalnire.

După repartizarea participanţilor pe centre de pregătire, tabelele nominale vor fi afişate pe site-ul instituţiei.

Vom reveni cu alte informatii, imediat ce le vom avea!

Daniela Artimof
Preşedinte OAMGMAMR Galaţi

line_sep

ANUNȚ

privind organizarea și desfășurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali - sesiunea 2017


Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele județene și a municipiului București, examenul de grad principal-sesiunea 2017, conform Ordinului MS nr. 1044/12.09.2016, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I,nr. 750/27.09.2016.

- Examenul de grad principal se organizează pentru: asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali (Balneofizioterapie și recuperare medicală; Farmacie; Igienă și sănătate publică; Igienist de cabinet stomatologic; Stomatologie; Laborator; Medico-social; Nutriție și dietetică; Radiologie și imagistică medicală), surori medicale și oficianți medicali.

- Documente necesare înscrierii:

(1) La înscriere, candidatul va depune un dosar cu șină, care va conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere cu datele de contact;

b) copia actului de identitate;

c) copia diplomei de absolvire/licență sau echivalentă a uneia din următoarele categorii de instituții de învățământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/ de asistență medicală/ de moașe; La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice "în conformitate cu originalul" pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

d) copia atestatului de echivalare, după caz;

e) în cazul candidaților cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România, în condițiile legii, candidatul va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;

f) adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

- (i) experiența profesională cumulată de minimum 5 ani la data susținerii examenului, dobândită în condițiile legii în specialitatea atestată de titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia;

- (ii) experiența profesională dobândită în condițiile prevăzute la art. 19, alin.(2) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1044/2016 pentru asistenți medicali generaliști și pediatrie care au absolvit cursul de specializare conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr.613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare.

g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

h) dovada plății sumei de participare la examen.

(2) Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, și Certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul efectiv de lucru prestat;

(3) În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă a statului în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat;

(4) Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

- Datele de desfășurare a examenului, pe specialități:
02.11.2017 - examen - asistenți medicali generaliști, surori medicale, oficianți medicali;

03.11.2017 - examen - asistenți medicali - alte specializări, altele decât asistenți medicali generaliști;

- Înscrierile la examen se fac în perioada 09-25.10.2017,
pentru toate specialitățile, la sediul filialelor judetene/a municipiului București ale OAMGMAMR.

- Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.

- Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;

- Pe documentul de plată plătitorul va menționa "Suma de participare examen grad principal-2017"

- Tematica și bibliografia pentru examen:

 Download Asistent Medical Generalist

 Download Radiologie

 Download Medico - Social

 Download Igiena de cabinet stomatologic

 Download Obstetrica Ginecologie / Moasa

 Download Stomatologie

 Download Balneofizioterapie

 Download Laborator

 Download Nutritie si Dietetica

 Download Farmacie

 Download Igiena si Sanatate Publica


line_sep

TABELUL NOMINAL CU REZULTATELE FINALE OBTINUTE DE CANDIDATI LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL - SESIUNEA 2016  Download  TABEL NOMINAL REZULTATE FINALE

line_sep

INFORMAŢII UTILE PRIVIND EXAMENUL PENTRU OBŢINEREA SPECIALIZĂRILORExamenul pentru obţinerea celei de-a doua specializări (Laborator, Radiologie-imagistică medicală) de către asistenţii medicali generalişti şi de pediatrie care au participat la programele de pregătire organizate în anul de învăţământ 2015 - 2016.

Metodologia stabilta de Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prevede că examenul se desfăşoară în perioada 18 - 31 octombrie 2016, în şapte centre universitare şi este organizat de Ministerul Sănătăţii prin şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.

La GALAŢI, examenul are loc pentru specializările Laborator şi Radiologie - imagistică medicală.

Înscrierea candidaţilor la examen se face în perioada:
04 - 17 octombrie 2016, între orele 10.00 - 14.00, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică (8 - 9 octombrie, respectiv 15 - 16 octombrie 2016), la sediul OAMGMAMR GALAŢI.

Dosarul de înscriere cuprinde:

- cerere de înscriere,
- copie carte identitate,
- adeverinţa de absolvire a programului
- şi dovada de plată a taxei de examen.

Dosarele de înscriere se depun de titular sau de o persoană împuternicită pe baza unei împuterniciri, nelegalizată la notar, însoţită de copia actului de identitate a persoanei împuternicite.
Cererea de înscriere va fi semnată olograf de titular.

Pe dosar se vor scrie cu majuscule: Numele, Initiala tatalui si prenumele, Nr telefon si adresa de email.

La înscriere, candidaţii vor fi informaţi despre data şi locul unde se vor desfăşura probele de examen.

Taxa de participare la examen este de 160 de lei/participant. Suma se depune în contul şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, str. Vaselor nr.31, sector 2, CIF 26328134, cont IBAN: RO80TREZ70220F335000XXXX deschis la Trezoreria Statului Sector 2.

Proba practică este programată în perioada 21 - 29 octombrie 2016, având în vedere tematica şi bibliografia de examen, precum şi criteriile stabilite de fiecare comisie locală de examen în funcţie de specialitate.
Locul de desfăşurare al probei practice este stabilit de preşedintele comisiei locale de examen, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea probei şi comunicat candidaţilor.
Rezultatele obţinute se anunţă prin afişare la sediul comisiei locale de examen.

Proba scrisă are loc în data de 30 octombrie, sub forma unui test-grilă, între orele 10.00 - 12.00, pentru toate specializările.

OAMGMAMR Galati este reprezentat, în comisiile de specialitate, de As. Med. Pr. Licentiat CAMELIA GHEORGHIU - Radiologie-imagistică medicală si de As. Med. Pr. CANDREA CONSTANŢA - Laborator.

Candidaţii care promovează examenul primesc de la şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, certificate de absolvire a programelor de specializare.

Absolvenţii primesc, de asemenea, 30 de credite EMC, conform Programului Naţional de Educaţie Medicală Continuă al OAMGMAMR.

  Download  Cerere de Inscriere Examen Specializare

line_sep

Tematica şi bibliografia pentru examenul de grad principal, sesiunea 2016Examenul de grad principal din acest an se desfăşoară în data de:
- 17 noiembrie 2016 pentru asistenţii medicali generalişti
şi în data de
- 18 noiembrie pentru celelalte categorii de candidaţi.

Va transmitem pentru candidaţii din 2016 = tematica şi bibliografia de examen:


  Download  Asistent medical generalist - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  BFT - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  Farmacie - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  Igiena - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  Igienist de cabinet stomatologic - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  Laborator - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  Medico-Social - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  Moase - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  Nutritie - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  Radiologie - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  Stomatologie - tematica si bibliografia grad principal 2016Pe măsură ce vom primi noi informaţii, vi le vom comunica imediat!

Daniela Artimof
Preşedinte OAMGMAMR Galaţi

line_sep

Tematica şi bibliografia pentru examenul de grad principal, sesiunea 2016Examenul de grad principal din acest an se desfăşoară în data de:
- 17 noiembrie 2016 pentru asistenţii medicali generalişti
şi în data de
- 18 noiembrie pentru celelalte categorii de candidaţi.

Va transmitem pentru candidaţii din 2016 = tematica şi bibliografia de examen:


  Download  Asistent medical generalist - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  BFT - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  Farmacie - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  Igiena - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  Igienist de cabinet stomatologic - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  Laborator - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  Medico-Social - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  Moase - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  Nutritie - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  Radiologie - tematica si bibliografia grad principal 2016

  Download  Stomatologie - tematica si bibliografia grad principal 2016Pe măsură ce vom primi noi informaţii, vi le vom comunica imediat!

Daniela Artimof
Preşedinte OAMGMAMR Galaţi

line_sep

Anunţ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, sesiunea 2016

OAMGMAMR anunţă organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe,
asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, sesiunea 2016.Vă facem cunoscut că Examenul de grad principal - sesiunea 2016, se va desfăşura după cum urmează:

-Asistenţi medicali generalişti - în data de 17.11.2016;

-Asistenţi medicali (alte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti) - în data de 18.11.2016;

În cursul zilei de astăzi pe website-ul www.oamr.ro va fi disponibilă Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali.

Punem la dispoziţia celor interesaţi metodologia de examen
 Download Metodologie grad principal 2016


line_sep

EXTRAS DIN METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL PENTRU ASISTENŢI MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞE, ASISTENŢI MEDICALI, SURORI MEDICALE ŞI OFICIANŢI MEDICALIÎnscrierea candidaţilor pentru Examenul de Grad Principal Sesiunea 2016

Ordinul Asistenţilor Medicali din România organizează şi în anul 2016 examenul de grad principal pentru asistenţii medicali.

(1) La examenul de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire/licenţă sau echivalentă, a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ:
- liceu sanitar;
- şcoală postliceală sanitară;
- colegiu medical universitar;
- facultate de medicină - Specializarea de asistenţă medicală / Specializarea de moaşe;

b) fac dovada unei experienţe profesionale cumulată de minim 5 ani ( lucraţi efectiv ) în specialitatea în care au obţinut titlul de calificare, dobândită în condiţiile legii până la data susţinerii examenului.
în sensul prezentelor prevederi, prin experienţă profesională se înţelege exercitarea efectivă a activităţilor profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză.
Biroul executiv al O.A.M.G.M.A.M.R poate aproba, prin decizie, derogarea de la condiţia de durată a experienţei profesionale menţionată;

c) au achitat suma de participare la examen.

(2) La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obţinut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, pot participa şi asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care fac dovada încadrării în condiţiile legii, în funcţia de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parţial, pe o perioadă cumulată de minim 5 ani anteriori datei de susţinere a examenului, în structura sanitară corespunzătoare specialităţii respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneo-fizioterapie, de nutriţie şi dietetică, de igienă şi sănătate publică;

(3) Prevederile alin.(1) se aplică şi în cazul candidaţilor cu formare profesională efectuată în străinătate şi recunoscută în România, în condiţiile legii.

Art.20 (1) La înscriere, candidatul depune un dosar, care conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere cu datele de contact;
b) copia actului de identitate;
c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalentă a uneia din instituţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a).
La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice "în conformitate cu originalul" pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
d) copia atestatului de echivalare, după caz;
e) în cazurile prevăzute la art.19 alin. (3) candidatul va depune copia diplomei obţinută în străinătate însoţită de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaştere a calificării în România;


f) adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă, după caz: - experienţa profesională cumulată de minim 5 ani ( lucraţi efectiv ) la data susţinerii la examenului, dobândită în condiţiile legii în specialitatea atestată de titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia; - condiţiile de încadrare şi de durată precizate pentru situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2).

g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
h) dovada plăţii sumei de participare la examen.

(2) Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune Contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România şi Certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile-gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat;

(3) În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată şi traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă a statului în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat;

(4) Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care sa înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

Vom reveni cu precizări privind calendarul desfăşurării examenului şi taxa de examen.

line_sep

GRAD PRINCIPAL 2015 - TABEL NOMINAL REZULTATE FINALE - TOATE SPECIALITATILE


 Download GRAD PRINCIPAL 2015 - TABEL NOMINAL REZULTATE FINALE - TOATE SPECIALITATILE

line_sep

GRAD PRINCIPAL 2015 - REZULTATE SPECIALITATEA MEDICINĂ GENERALĂ


 Download GRAD PRINCIPAL 2015 - REZULTATE SPECIALITATEA MEDICINA GENERALA

line_sep

ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, sesiunea 2015


1. Ministerul Sănătăţii organizează, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţiile de sănătate publică, în colaboare cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR), prin filialele sale judeţene,examenul de grad principal, sesiunea 2015.

2. Examenul de grad principal se organizează pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali.


3. Pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal se constituie o comisie centrală de examen şi 42 de comisii de examen judeţene şi a municipiului Bucureşti (comisii locale de examen), precum şi o comisie de elaborare a subiectelor.

4. Examenul de grad principal se desfăşoară în două etape:
a) verificarea dosarelor de înscriere - etapă eliminatorie;
b) test- grilă de verificare a cunoştinţelor.

5. Pentru a fi declaraţi "Promovat" candidaţii trebuie să obţină la testul - grilă minimum 70 de puncte, corespunzător notei 7,00.

6. Tematica şi bibliografia pentru examen sunt elaborate, pe specialităţi, de către reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, se aprobă de către conducerea Ministerului Sănătăţii şi se publică cu cel puţin 60 de zile înainte de data începerii examenului pe site-urile www.ms.ro şi www.oamr.ro.
http://www.oamr.ro/tematica-si-bibliografia-pentru-examenul-de-grad-principal-sesiunea-2015/

7. La examenul de grad principal se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
a) sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire/licenţă sau echivalentă, a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ:
- şcoală postliceală sanitară;
- liceu sanitar;
- colegiu medical universitar;
- facultate de asistenţă medicală/moaşe;
b) îndeplinesc, până la data înscrierii la examen, cel puţin 5 ani vechime în specialitatea înscrisă pe diplomă.
c) au dreptul se să înscrie la examenul de grad principal sesiunea 2015 şi să susţină examenul într-o altă specialitate în care au obţinut un titlu de calificare prin absolvirea cursurilor unor unităţi de învăţământ sau ai cursurilor de specializare finalizate în baza Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013, asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care îndeplinesc până la data înscrierii la examen cel puţin 5 ani vechime în specialitatea în care au absolvit aceste cursuri.
d) au achitat taxa de participare la examen.

8. Înscrierile la examen se fac în perioada 5-22 octombrie 2015, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 şi 14.00, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor judetene/a municipiului Bucuresti ale OAMGMAMR.

9. La înscriere, candidatul va depune un dosar cu şină, care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere cu datele de contact;
b) copia actului de identitate;
c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalente a uneia din instituţiile prevăzute la pct. 7 lit. a); la înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice "în conformitate cu originalul" pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
d) copia atestatului de echivalare, după caz;
e) adeverinţă de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data înscrierii la examen, în specialitatea în care a fost încadrat şi a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul, sau după caz, copie legalizată şi traducere legalizată după documente care atestă exercitarea legală a profesiei in alt stat;
f) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
g) dovada plăţii taxei de participare la examen.

Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specializarea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

10. Cuantumul taxei de participare la examen este de 120 lei/participant.
Taxa se va plăti astfel:
- suma de 120 lei se depune în contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI - 4266456,Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti (DTMB), beneficiar Ministerul Sănătăţii, str. Cristian Popişteanu nr. 1 - 3, sector 1, Bucureşti, cod 010024;

11. Comisiile locale de examen, în perioada 23-28 OCTOMBRIE 2015, analizează documentele depuse şi stabileşte pentru fiecare dosar rezultatul "ADMIS" sau "RESPINS". Lista candidaţilor declaraţi "ADMIS" la înscriere se afişează la sediul filialelor judetene şi a municipiului Bucureşti ale OAMGMAMR. Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul analizei dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se rezolvă de comisia centrală de examen în timp de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

12. Taxa de participare la examen se restituie în următoarele situaţii:
- candidaţilor care se retrag din examen cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea examenului;
- candidaţilor al căror dosar a fost declarat "Respins".
Suma de participare la examen se restituie în termen de 30 de zile de la data solicitării.

13. Testul - grilă de verificare a cunoştinţelor conţine 100 de întrebări şi se desfăşoară pe durata a 2 ore în locaţia stabilită de preşedintele comisiei locale de examen, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea probei.
Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns, din care un singur răspuns este corect.
Fiecare răspuns corect este notat cu un punct.

14. Testul - grilă se desfăşoară, simultan în toate judeţele şi municipiul Bucureşti, pe specialităţi, astfel:
- asistenţii medicali generalişti: 29.10.2015, orele 10.00 - 12.00;
- celelalte categorii de candidaţi: 30.10.2015, orele 10.00 - 12.00.


15. Candidaţii au acces în sălile de susţinere a testului grilă între orele 08.30 şi 08.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli şi afişate la intrare şi a actului de identitate (B.I., C.I. sau paşaport), aflat în termen de valabilitate.
Candidaţii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform tabelului, astfel încât între doi candidaţi să rămână cel puţin un loc liber.
Candidaţii care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor grilă şi a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.
în sălile de examen sunt interzise discuţiile între candidaţi, consultarea oricărui fel de material, copierea şi utilizarea telefoanelor mobile. Candidaţii care încalcă aceste reguli sunt eliminaţi din examen, fapt ce se consemnează în procesul verbal şi se informează operativ preşedintele comisiei locale de examen.

16. În ziua de examen, la ora 10.00, se distribuie fiecărui candidat un test- grilă şi o grilă de răspuns. Un candidat poate schimba o singură dată grila de răspuns.
Din momentul primirii testelor - grilă şi grilelor de răspuns, candidaţii nu pot părăsi sala de examen decât după 30 de minute şi numai după predarea grilei de răspuns. Pentru necesităţi fiziologice candidaţii pot părăsi sala de examen numai însoţiţi de un supraveghetor, iar timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidaţii respectivi.
Pentru completarea datelor de identitate şi a grilelor de răspuns candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

17. După expirarea timpului, candidaţii predau responsabilului de sală, pe bază de semnătură, grilele de răspuns şi aşteaptă în sală corectarea grilei. Testul - grilă rămâne în posesia candidaţilor, cu excepţia celor care, din orice motiv, părăsesc sala de examen în primele 30 de minute de examen.

18. Corectarea grilelor de răspuns se face de către responsabilul de sală, cu ajutorul grilei de corectură, în prezenţa candidatului şi a încă 2 candidaţi din sala respectivă.
Răspunsurile necompletate pe grila de răspuns se taie cu roşu.
Se suprapune grila de corectură cu grila de răspuns şi se numără întrebările care au răspunsuri corecte. Fiecare întrebare cu răspuns corect se notează cu un punct.
Punctajul final al fiecărei grile de răspuns este egal cu suma întrebărilor cu răspuns corect. Punctajul maxim este de 100 de puncte, corespunzător notei 10.
Pe fiecare grilă de răspuns se trece punctajul final obţinut şi se semnează de candidat şi de cei 2 candidaţi care au asistat la corectare. Candidatul semnează şi în catalogul probei din sala respectivă.

19. Candidaţii pot să conteste rezultatul testului - grilă în termen de 24 de ore de la data comunicării punctajului obţinut. Contestaţia se soluţionează de comisia locală de examen, în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora. Contestaţiile cu privire la corectitudinea întrebărilor se transmit comisiei centrale şi se soluţionează în termen de 48 de ore.


line_sep

Anunţ important - în atenţia candidaţilor la examenul de grad principal 2015!


Prin referatul N.B. Nr. 9391/16.09.2015, Ministrul Sănătăţii a aprobat derogarea de la condiţia de vechime, în vederea înscrierii candidaţiilor la examenul de grad principal, sesiunea 2015.

Conform aprobării, la acest examen se pot înscrie candidaţii care cumulează o vechime de 5 ani, până la 31 decembrie 2015.

Daniela Artimof
Preşedinte OAMGMAMR GALAŢI


line_sep

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3

line_sep

OAMGMAMR pune la dispozitia candidatilor, tematica si bibliografia precum si normele de organizare si desfasurare a examenului de grad principal 2015:


 Download Tematica si bibliografia - asistent medico-social

 Download Tematica si bibliografia - asistent igienist cabinet stomatologic

 Download Tematica si bibliografia - asistent medical generalist

 Download Tematica si bibliografia - asistent medical stomatologie

 Download Tematica si bibliografia - asistent medical balenofizioterapie

 Download Tematica si bibliografia - asistent medical farmacie

 Download Tematica si bibliografia - asistent medical igiena

 Download Tematica si bibliografia - asistent medical laborator

 Download Tematica si bibliografia - moase - obstetrica-ginecologie

 Download Tematica si bibliografia - asistent medical nutritie-dietetica

 Download Tematica si bibliografia - asistent medical radiologie

 Download Ordin 981_completare 652_aprobare Norme examen si calendar

 Download Norme organizare si desfasurare grad principal 2015


line_sep

Ministerul Sănătăţii - MS

Ordinul nr. 981/2015 privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 652/2015 pentru aprobarea normelor, precum şi a calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015

În vigoare de la 14.08.2015


Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios nr. N.B. 8.271/2015,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

Art. I.
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 652/2015 pentru aprobarea normelor, precum şi a calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 8 iunie 2015, se completează după cum urmează:
1. În anexa nr. 1, la articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: "

(3) Activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite."
2. În anexa nr. 1, la articolul 15 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins: "

i) candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, şi Certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile-gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014. Vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat."

Art. II.

Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios şi celelalte instituţii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Bucureşti, 10 august 2015.

Nr. 981.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 620 din 14.08.2015 14 August 2015


line_sep

INFORMAŢII UTILE PRIVIND EXAMENUL PENTRU OBŢINEREA SPECIALIZARILOR 2015


            În perioada 28.09.2015 - 12.10.2015 Ministerul Sănătăţii organizează şi desfăşoară, prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) Examenul pentru obţinerea specializărilor post bază de Laborator, Balneo-fizioterapie, Igienă şi sănătate publică, Radiologie-imagistică medicală şi Nutriţie şi dietetică de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care au absolvit programele de pregătire organizate în acest sens.

            Examenul se organizează şi desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, în următoarele centre universitare de pregătire :
- Bucureşti: Laborator, Balneo-fizioterapie, Radiologie - imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică, Igienă şi sănătate publică;
- Cluj - Napoca: Laborator, Radiologie - imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică, Balneo-fizioterapie;
- Constanţa: Radiologie - imagistică medicală ;
- Craiova: Radiologie - imagistică medicală, Balneo-fizioterapie, Laborator ;
- Galaţi: Laborator, Radiologie - imagistică medicală;
- Iaşi: Laborator, Balneo-fizioterapie, Radiologie - imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică;
- Sibiu: Balneo-fizioterapie, Labotaror, Radiologie - imagistică medicală.

             Examenul se va desfăşura în centrul universitar în care s-a desfăşurat pregătirea, având în vedere:
- tematica şi bibliografia pentru examenul de specializare vor fi publicate pe site-urile SNSPMPDSB (www.snspms.ro) şi OAMGMAMR (www.oamr.ro), până la data de 01. 08. 2015.
- înscrierea se face la Filiala OAMGMAMR din judeţul organizator şi la SNSPMPDSB, pentru Bucureşti;
- perioada de înscriere: 14.09.2015 - 25.09.2015, între orele 10,00 - 14,00, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică (19 - 20.09.2015 );
- dosarul de înscriere cuprinde: cerere de înscriere, copie act identitate, adeverinţa de absolvire a programului de specializare, chitanţa de plată a taxei de examen;
- predarea dosarelor de înscriere comisiilor locale de examen: 28.09.2015;
- studierea dosarelor, validarea acestora, depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora de către comisiile locale de examen: 28 - 30.09.2015;
- desfăşurarea probei practice: 01 - 10.10.2015;
- desfăşurarea probei scrise (test - grilă elaborat de comisia centrală de examen): 11.10.2015, orele 10.00 - 12.00.
Persoanele interesate de participarea la examenul pentru obţinerea specializării, organizat în perioada 28.09 - 12.10.2015, sunt rugate să urmărească informaţiile publicate pe site-ul SNSPMPDSB (www.snspms.ro) şi să-şi informeze colegii care nu au posibilitatea tehnică de a se documenta.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. : 021/255.65.51; fax : 021/255.64.45.
Persoane de contact : - Simulescu Lioara ; Cristea Vasilică - tel. 0740.044.456.

Tematica si bibliografia pentru examenul de specializare 2015.

Descarcare:

 Download  BFT 2015
 Download Igiena 2015
 Download Laborator 2015
 Download Nutritie 2015
 Download Radiologie 2015


line_sep

Normele de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 400 din 08.06.2015 8 Iunie 2015


Ordinul nr. 651/2015, Ministerul Sănătăţii - MS

Ordinul nr. 651/2015 privind stabilirea cuantumului sumei de participare, modalitatea de plată a acesteia, precum şi stabilirea categoriilor de cheltuieli ocazionate de organizarea şi desfăţurarea examenului de grad principal pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, sesiunea 2015.

Ordinul nr. 652/2015, Ministerul Sănătăţii - MS

Ordinul nr. 652/2015 pentru aprobarea normelor, precum şi a calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015.

Normele din 21.05.2015, Ministerul Sănătăţii - MS

Normele de organizare şi desfăţurare a examenului de grad principal, sesiune 2015, din 21.05.2015.


line_sep

Noutăţi cu privire la examenul de grad principal, sesiunea 2015


            Şi în acest an, în urma demersurilor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali pot susţine examenul de grad principal, organizat în baza Ordinului MS nr. 652/21.05.2015 pentru aprobarea normelor precum şi a calendarului de organizare a examenului de grad principal, sesiunea 2015.

            Întrucât acest examen reprezintă un pas important în dezvoltarea profesională a membrilor OAMGMAMR, toate eforturile organizaţiei sunt îndreptate ca şi până acum, spre oferirea de sprijin şi transmiterea informaţiilor corecte, către membrii noştri.

            Pentru informaţii legate de examenul de grad principal din acest an, punem la dispoziţia persoanelor interesate OMS 652/2015 pentru aprobarea normelor precum şi a calendarului de organizare a examenului de grad principal, sesiunea 2015 şi OMS 651/2015 privind stabilirea cuantului taxei de participare la examen.

Descarcă  Download Ord-MS-651-2015  Download Ord-MS-652-2015

            Mulţumim membrilor noştri pentru încrederea acordată în toate demersurile legate de dezvoltarea profesiilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, cât şi pentru consultarea site-ului nostru în vederea obţinerii tuturor informaţiilor legate de profesie, organizaţia noastră fiind principala sursă de informare cu privire la toate aspectele ce ţin de reglementarea şi exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical în România.

            Calendarul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, sesiunea 2015

Perioada Activitatea Atributii/Responsabil Art. N
28.08.2015 Publicarea, pe specializări, a tematicii şi bibliografiei pentru examen Ministerul Sănătăţii Art.5 (3)
18.09.2015 Publicarea, anunţului de examen în săptămânalul "Viaţa Medicală" Ministerul Sănătăţii Art.5 (1)
18.09.2015 Nominalizarea, de către ministrul sănătăţii, a comisiei centrale de examen Ministerul Sănătăţii Art.6 (1)
01.10.2015 Nominalizarea componenţei Comisiilor locale de examen Preşedintele filialei OAMGMAMR Art. 7 (1)
01.10.2015 Avizarea comisiilor locale de examen de către preşedintele comisiei centrale de examen Preşedintele Comisiei Centrale de Examen(Dir. Gen. Adj-DGRUJC-MS) Art. 7 (1)
02.10.2015 Instruirea preşedinţilor comisiilor locale de examen Comisia centrală de examen Art. 12 (e)
05-22.10.2015 Perioada de înscriere Comisia locală de examen - la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 16 (1)
23-28.10.2015 Studierea dosarelor, validarea acestora, stabilirea rezultatului "Admis" sau "Respins" - afişarea listei candidaţilor declaraţi "Admis" - primirea contestaţiilor dosarelor Comisia locală de examen - la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 16 (2,3,4)
26.10.2015 Elaborarea testelor - grilă pentru asistenţii medicali generalişti Comisia de elaborare a subiectelor Art. 19 (1)
27.10.2015 Elaborarea testelor-grilă pentru alte categorii de candidaţi Comisia de elaborare a subiectelor Art. 19 (1)
29.10.2015 Primirea testelor-grilă, a grilelor de răspuns şi a grilelor de corectură.Susţinerea testului-grilă - asistenţii medicali generalişti (orele 10.00-12.00) Comisia locală de examen Art. 19 (3)
29-30.10.2015 Primirea contestaţiilor rezultatului testului-grilă pentru asistenţi medicali generalişti Comisia locală de examen Art. 30 (1)
30.10.2015 Primirea testelor-grilă, a grilelor de răspuns şi a grilelor de corectură.Susţinerea testului-grilă - alte categorii de candidaţi (orele 10.00-12.00) Comisia locală de examen Art. 19 (3)
30-31.10.2015 Primirea contestaţiilor rezultatului testului-grilă pentru alte categorii de candidaţi Comisia locală de examen Art. 30 (1)
01.11.2015 Soluţionarea contestaţiilor rezultatului testului-grilă pentru asistenţi medicali generalişti Comisia locală de examen Art. 30 (1)
02.11.2015 Soluţionarea contestaţiilor rezultatului testului-grilă alte categorii de candidaţi Comisia locală de examen Art. 30 (1)
01-02.11.2015 Afişarea rezultatelor Comisia locală de examen - la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 30 (2)


            Organizaţia noastră are atribuţii principale în organizarea şi desfăşurarea acestui examen, dintre care menţionăm: managementul din punct de vedere al exercitării profesiei, elaborarea tematicii şi bibliografiei pentru examen, organizarea sesiunii de instruire a preşedinţilor comisiilor locale de examen, elaborarea şi transmiterea testelor- grilă, verificarea cataloagelor şi proceselor verbale cu rezultatele examenului, întocmite la nivelul filialelor judeţene ale OAMGMAMR, achiziţionarea rechizitelor şi a altor materiale necesare comisiei de exemen, în limita bugetului stabilit, asigurarea spaţiului necesar funcţionării comisiei centrale şi comisiei de elaborare a subiectelor; activităţile de comunicare (transmiterea documentaţiei de examen etc.), încheierea contractelor civile cu persoanele care îşi desfăşoară activitatea la nivelul comisiei centrale de examen, comisiei de elaborarea subiectelor şi colectivului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului, achiziţionarea, tipărirea şi eliberarea certificatelor de grad principal sesiunea 2015.

            Prin filialele sale, OAMGMAMR îndeplineşte şi alte atribuţii legate de înscrierea candidaţilor, asigurarea logisticii şi a personalul necesar organizării şi desfăşurării examenului de grad principal, asigurarea spaţiilor necesare organizării şi desfăşurării examenului la nivel local, achiziţionarea rechizitelor şi a altor materiale necesare organizării şi desfăşurării examenului, la nivel local, în limita bugetului stabilit, comunicarea rezultatelor examenului, către comisia centrală de examen.


line_sep

INSTRUCTIUNI PENTRU CANDIDATII LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL
12 si 13 DECEMBRIE 2013


      LOCATIA pentru desfasurarea examenului, in data de 12 - 13 decembrie 2013, este FACULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE - sediul Str. EROILOR NR. 34

      Testul grila contine 100 de intrebari si se desfasoara pe durata a 2 ore.

- Fiecare intrebare are 3 variante de raspuns, din care un singur raspuns este corect.

- Fiecare raspuns corect este notat cu un punct.

- Pentru a fi declarati "Promovati" candidatii trebuie sa obtina la testul - grila minimum 70 de puncte, corespunzator notei 7, 00.

- Pentru completarea datelor de identitate si a grilelor de raspuns candidatii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra.

- OBLIGATORIU candidatii vor completa un raspuns pentru fiecare intrebare din grila de raspuns!

- ATENTIE - In fiecare sala se vor repartiza suplimentar doar 20% rezerva grile de raspuns din totalul numarului de candidati din sala respectiva!

      Atentie sa nu greseasca la completarea grilei de raspuns! Nu sunt rezerve pentru grile pentru fiecare candidat!!!

      ATENTIE - In timpul desfasurarii testului grila, responsabilul de sala si supraveghetorii nu rezolva intrebari, nu dau indicatii privind rezolvarea intrebarilor, nu permit intrarea in sala a altor persoane, in afara membrilor comisiei locale de examen!!!

      Art. 22. (1) In ziua examenului responsabilii de sali si supraveghetorii sunt prezenti in salile de examen la ora 08.00, avand asupra lor un duplicat al tabelelor afisate pe usa si catalogul candidatilor din sala respectiva.

       (2) Candidatii au acces in salile de sustinere a testului grila intre orele 08.30 si 08.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de sali si afisate la intrare si a actului de identitate (B.I., C.I. sau pasaport), aflat in termen de valabilitate.

       (3) Candidatii sunt asezati in sala in ordine alfabetica, la numarul afisat pe banca in functie de numarul curent din tabelul nominal al candidatilor din sala respectiva, astfel incat intre doi candidati sa ramana cel putin un loc liber.

       (4) Candidatii care nu se afla in salile de examen in momentul distribuirii testelor grila si a grilelor de raspuns pierd dreptul de participare la examen.

       (5) In prezenta tuturor candidatilor, responsabilii de sali citesc instructiunile privind modul de desfasurare a examenului.

       (6) In salile de examen sunt interzise discutiile intre candidati, consultarea oricarui fel de material, copierea si utilizarea telefoanelor mobile. Candidatii care incalca aceste reguli sunt eliminati din examen, fapt ce se consemneaza in procesul verbal si se informeaza operativ presedintele comisiei locale de examen.

      Art. 24. (1) In ziua de examen, la ora 10.00, se distribuie fiecarui candidat un test grila si o grila de raspuns. Un candidat poate schimba o singura data grila de raspuns. ATENTIE - Exista numai 20% rezerva de grile de raspuns din numarul de candidati, pentru cei care solicita o a doua grila de raspuns!

       (2) Dupa confruntarea datelor de identificare inscrise de candidati pe grila de raspuns (numele si prenumele cu initiala tatalui, specializarea, seria si numarul actului de identitate) cu cele din actele de identitate, responsabilul de sala stabileste ora de incepere si de finalizare a probei, care se noteaza pe tabla sau pe o coala de hartie afisata la loc vizibil.

       (3) Din momentul primirii testelor grila si grilelor de raspuns, candidatii nu pot parasi sala de examen decat dupa 30 de minute si numai dupa predarea grilei de raspuns. Pentru necesitati fiziologice candidatii pot parasi sala de examen numai insotiti de un supraveghetor, iar timpul absentei din sala nu prelungeste durata probei pentru candidatii respectivi.

       Art. 25. Dupa expirarea timpului, candidatii predau responsabilului de sala, pe baza de semnatura, grilele de raspuns si asteapta in sala corectarea grilei. Testul grila ramane in posesia candidatilor, cu exceptia celor care, parasesc sala de examen in primele 30 de minute de examen.

line_sep

INSTRUCŢIUNI
privind modul de desfăşurare a examenului  Download  Descarcă instrucţiunile privind modul de desfăşurare a examenului

line_sep


ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR la examenului de grad principal, sesiunea 2013


      1. Ministerul Sanatatii organizeaza, prin Directiile de Sanatate Publica judetene si a Municipiului Bucuresti, in colaboare cu Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR), in perioada 02 - 13 decembrie 2013,examenul de grad principal, sesiunea 2013.

      2. Examenul de grad principal se desfasoara in doua etape:
a) verificarea dosarelor de inscriere - etapa eliminatorie;
b) test - grila de verificare a cunostintelor.

      3. Pentru a fi declarati "Promovat" candidatii trebuie sa obtina la testul - grila minimum 70 de puncte, corespunzator notei 7,00.

      4. Tematica si bibliografia pentru examen sunt publicate pe site-urile www.ms.ro , www.oamr.ro, www.oammr-galati.ro

      5. La examenul de grad principal se pot inscrie candidatii care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
a) sunt absolventi cu diploma de absolvire/licenta sau echivalenta, a uneia din urmatoarele categorii de institutii de invatamant:
- scoala postliceala sanitara;
- liceu sanitar;
- colegiu medical universitar;
- facultate de asistenta medicala/moase;
- examenul pentru obtinerea specializarii Balneo-fizioterapie, Laborator, Radiologie-Imagistica medicala, sesiunea 2013.

b) indeplinesc, pana la data de 01.03.2014, cel putin 5 ani vechime in specialitatea inscrisa pe diploma/certificat de absolvire sau adeverinta.

c) au dreptul sa se inscrie la examenul de grad principal sesiunea 2013 si sa sustina examenul intr-o alta specialitate in care au obtinut un titlu de calificare prin absolvirea cursurilor unor unitati de invatamant sau ai cursurilor de specializare finalizate in baza Ordinului ministrului sanatatii nr. 613/2013, asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie care indeplinesc cel putin 5 ani vechime in specialitatea in care au absolvit aceste cursuri.

d) au achitat taxa de participare la examen - prezinta copie dupa chitante la dosar!

      6. Inscrierile la examen se fac, in perioada 18 - 29 noiembrie 2013, in zilele lucratoare, intre orele 10,00 si 14,00, pentru toate specialitatile, la sediul filialelor judetene/a municipiului Bucuresti ale OAMGMAMR.

      7. La inscriere, candidatul va depune un dosar cu sina, care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere cu datele de contact;
b) copia actului de identitate;
c) copia diplomei de absolvire/licenta sau echivalente a uneia din institutiile prevazute la pct. 5 lit. a);
d) copia atestatului de echivalare, dupa caz;
e) adeverinta de vechime, din care sa reiasa vechimea de 5 ani la data de 01.03.2014, in specialitatea in care a fost incadrat si a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberata de unitatea sanitara in care este incadrat candidatul, sau dupa caz, copie legalizata si traducere legalizata dupa documente care atesta exercitarea legala a profesiei in alt stat;
f) copia actelor de schimbare a numelui, dupa caz;
g) dovada platii taxei de participare la examen.
Pe coperta dosarului de inscriere se inscriu: numele si prenumele candidatului cu initiala tatalui, numele purtat anterior (dupa caz), specializarea in care s-a inscris la examen, numarul de telefon al candidatului.

       8. Cuantumul taxei de participare la examen este de 120 lei/participant.
Taxa se va plati dupa cum urmeaza:
- suma de 36 lei in contul IBAN nr. RO85TREZ7005003XXX000092, CUI - 4266456, Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti (DTMB), beneficiar Ministerul Sanatatii, str. Cristian Popisteanu nr. 1 - 3, sector 1, Bucuresti, cod 010024;
- suma de 84 lei in contul RO49UGBI0000362008983RON, Garanti Bank, beneficiar OAMGMAMR. Codul de inregistrare fiscala al OAMGMAMR este: 15346984 Adresa : Str.Ing.Zablovschi nr.76 Sector 1 Bucuresti, cod postal 011312;

      9.Testul - grila se desfasoara, simultan in toate judetele si municipiul Bucuresti, pe specialitati, astfel:
- asistentii medicali generalisti: 12.12.2013, orele 10.00 - 12.00;
- celelalte categorii de candidati: 13.12.2013, orele 10.00 - 12.00.

       Detalii suplimentare se obtin la Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania - Filiala Galati tel. 0336802521.

line_sep

PRECIZARI EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL 2013


Ministerul Sanatatii a facut, astazi, noi precizari cu privire la desfasurarea examenului de grad principal, sesiunea 2013 - Ordinul MS nr. 1200/2013 - pentru modificarea si completarea normelor de organizare si desfasurare a examenului de grad principal, sesiunea 2013

Astfel, metodologia de grad principal a fost modificata prin Ordinul 1200/2013, in sensul ca se ia in calcul la vechimea in specialitate si perioada de crestere si ingrijire a copilului, conform OUG 124/2011.

Ordonanta, care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2012, prevede ca "perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap constituie vechime in munca si in serviciu, precum si in specialitate si se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu acestea".

ART. VII OUG 124/2011 - (1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012

Concediul de crestere a copilului este recunoscut ca vechime integrala in munca si in serviciu, precum si in specialitate - numai celor care s-au aflat, in aceasta situatie incepand cu 1 ianuarie 2012 !!!

ATENTIE ! Pe de alta parte, Ordinul MS 1200/2013 prevede ca "au dreptul sa se inscrie la examenul de grad principal 2013 si sa sustina examenul intr-o alta specialitate in care au obtinut un titlu de calificare prin absolvirea cursurilor unor unitati de invatamant sau a cursurilor de specializare finalizate in baza Ordinului MS 613/2013, asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie care indeplinesc, pana la data inscrierii la examen, cel putin 5 ani vechime in specialitatea in care au absolvit aceste cursuri"
ATENTIE LA ELIBERAREA ADEVERINTELOR DE VECHIME DE LA ANGAJATOR !

ATENTIE!

Prin Referatul MS nr. EN 10395/2013, conducerea Ministerului Sanatatii a aprobat o derogare la conditia de vechime de pana la 3 luni.
Deci, se pot inscrie la examenul de grad principal candidatii care implinesc 5 ani la sfarsitul lunii februarie 2014 !!!

  Download  Ordinul nr. 1200/18.10.2013 pentru modificarea si completarea normelor de organizare si desfasurare a examenului de grad principal sesiunea 2013

  Download  Adresa nr. 2002/22.10.2013 - derogarea de la conditia de vechime, prevazuta de metodologia de organizare si desfasurare a examenului de grad principal, de pana la 3 luni.

line_sep

CALENDAR EXAMEN GRAD PRINCIPAL


1)  Inscrierea candidatilor, in perioada 18 - 29.11.2013, in zilele lucratoare (la sediul filialelor judetene/municipiul Bucuresti ale OAMGMAMR);

2)  Studierea dosarelor, validarea acestora, depunerea si solutionarea eventualelor contestatii: 02 - 06.12.2013;

3)  Elaborarea testelor - grila de verificare a cunostintelor: 09.12.2013 ;

4)  Sustinerea de catre candidati a testului - grila:

- asistentii medicali generalisti: 12.12.2013, orele 10.00 - 12.00;
- asistentii medicali de alte specialitati: 13.12.2013, orele 10.00 - 12.00

line_sep

NORME DE ORGANIZARE SI DESFASURARE
A EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL


          CAPITOLUL I
      Dispozitii generale

      Art. 1.(1) Prezentele norme reglementeaza organizarea si desfasurarea examenului de grad principal pentru asistenti medicali generalisti, moase, asistenti medicali, surori medicale/oficianti medicali, laboranti, laboranti farmacie si maseuri absolventi de liceu sanitar.
      (2) In cuprinsul textului denumirea Odinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania se inlocuieste cu O.A.M.G.M.A.M.R, denumirea Ministerul Sanatatii se inlocuieste cu M.S.
       (3) Examenul de grad principal se organizeaza de catre Ministerul Sanatatii prin Directiile de Sanatate Publica judetene a Municipiului Bucuresti, in colaboare cu Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania .
      (4) In organizarea si desfasurarea examenului de grad principal, Ministerul Sanatatii, Directiile de Sanatate Publica, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania si filialele judetene si a Municipiului Bucuresti ale Odinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, vor avea urmatoarele atributii:

a) Ministerul Sanatatii asigura:
- managementul examenului;
- elaboararea metodologiei;
- coordonarea comisiei de elaborare a subiectelor;
- avizarea comisiilor locale de examen;
- validarea rezultatelor;
- tiparirea certificatelor;
- transmiterea certificatelor catre O.A.M.G.M.A.M.R;
- stabilirea sumei de participare la examen prin Ordin al Ministrului Sanatatii;
- stabilirea modului de repartizare a sumelor incasate de catre M.S si O.A.M.G.M.A.M.R;
- incasarea sumei de participare pentru activitatile desfasurate de Ministerul Sanatatii.

b) Directiile de Sanatate Publica judetene/mun. Bucuresti asigura:
- desemnarea reprezentantilor DSP judetene / mun. Bucuresti in comisia de elaborare a subiectelor
c) Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali asigura:
- managementul din punct de vedere al exercitarii profesiei;
- desemnarea reprezentantilor O.A.M.G.M.A.M.R in comisia de elaborare a subiectelor ;
- intocmirea documentelor necesare pentru plata comisiei de elaborare subiectelor, a testelor grila, grilelor de raspuns, grilelor de corectare, a comisiei centrale si efectuarea acestor plati, in limita bugetului stabilit;
- verficarea cataloagelor si proceselor verbale cu rezultatele examenului, intocmite la nivelul filialelor judetene si a municipiului Bucuresti ale O.A.M.G.M.A.M.R si inaintate comisiei centrale, care le transmite spre validare, Ministerului Sanatatii;
- achizitionarea rechizitelor si a altor materiale necesare comisiei, in limita bugetului stabilit;
- spatiul necesar functionarii comisiei centrale si comisiei de elaborare a subiectelor;
- activitatile de comunicare (telefon, fax, transmiterea documentatiei prin posta, posta electronica etc.) si cheltuielile de protocol pe perioada functionarii comisiei centrale si comisiei de elaborare a subiectelor, in limita bugetului
- preluarea dosarelor candidatilor;
- incheierea contractelor civile cu persoanele care isi desfasoara activitatea la nivelul comisiei centrale;
- incasarea sumei de participare la examen pentru activitatile desfasurate de O.A.M.G.M.A.M.R;
- virarea sumelor catre filialele in baza documentelor justificative.

d) Filialele judetene /mun Bucuresti ale OAMGMAMR asigura :
- inscrierea candidatilor;
- logistica si personalul necesar desfasurarii examenului;
- spatiile necesare organizarii si desfasurarii examenului la nivel local;
- achizitionarea rechizitelor si a altor materiale necesare organizarii si desfasurarii examenului, la nivel local, in limita bugetului stabilit;
- intocmirea documentelor necesare pentru plata: comisiilor locale, colectivelor pentru organizarea si desfasurarea examenului si efectuarea tuturor platilor, in limita bugetului stabilit;
- comunicarea rezultatelor examenului, catre comisia centrala;
- incheierea contractelor civile cu persoanele care isi desfasoara activitatea la nivelul comisiilor locale.
Art. 2. - Pentru organizarea si desfasurarea examenului de grad principal se constituie o comisie centrala de examen si comisii de examen judetene si a municipiului Bucuresti, denumite in continuare comisii locale de examen, precum si o comisie de elaborare a subiectelor.
Art. 3. - (1) Examenul de grad principal se desfasoara in doua etape:
a) verificarea dosarelor de inscriere in vederea indeplinirii conditiilor prevazute la art.13 si art.14 - etapa eliminatorie;
b) test grila de verificare a cunostintelor.
      (2) Pentru a fi declarati "Promovati" candidatii trebuie sa obtina la testul - grila minimum 70 de puncte, corespunzator notei 7,00.
      Art. 4. - (1) Ministerul Sanatatii publica anuntul de examen in saptamanalul "Viata Medicala" cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii examenului de grad principal.
      (2) Anuntul de examen cuprinde:
a) specialitatile la care se organizeaza examen de grad principal;
b) documentele necesare inscrierii;
c) datele de desfasurare a examenului, pe specialitati;
d) locul si perioada de inscriere;
e) cuantumul sumei de participare la examen si contul in care se depune aceasta.
       (3) Tematica si bibliografia pentru examen sunt elaborate, pe specialitati, de catre reprezentantii Ministerului Sanatatii si ai Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, se aproba de catre conducerea Ministerului Sanatatii si se publica cu cel putin 60 de zile inainte de data inceperii examenului pe site-urile www.ms.ro si www.oamr.ro.
      (4) Suma de participare la examen este utilizata pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si desfasurare a examenului, in conditiile legii.

            CAPITOLUL II
      Organizarea examenului de grad principal
      Art. 5. - (1) Componenta comisiei centrale de examen se aproba de catre conducerea Ministerului Sanatatii, cu cel putin 45 de zile inainte de data inceperii examenului.
      (2) Comisia centrala de examen este formata din:
a) presedinte:
- director din Ministerul Sanatatii- Directia Generala Resurse Umane si Certificare;
b) vicepresedinti:
- asistentul sef din Ministerul Sanatatii;
- un vicepresedinte al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;
c) membri:
- 2 reprezentanti ai Ministerului Sanatatii;
- 2 reprezentanti ai Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;
d) secretar: un reprezentant al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;
e) observator: un reprezentant al sindicatului reprezentativ conform legii.
      (3) Dupa constituire si pana la finalizarea examenului de grad principal, comisia centrala de examen isi desfasoara activitatea la sediul OAMGMAMR in incaperi destinate special, dotate cu mijloace de birotica si de securitate a informatiilor, stabilite de presedintele comisiei centrale de examen impreuna cu presedintele OAMGMAMR.
      Art. 6. - (1) Membrii comisiilor locale de examen sunt desemnati de catre Directiile de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti si de catre filialele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania. Comisiile locale sunt avizate de presedintele comisiei centrale de examen, cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii examenului.
      (2) Comisiile locale de examen au, fiecare in parte, urmatoarea componenta:
a) presedinte:
- presedintele filialei locale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania sau persoana desemnata de acesta;
b) vicepresedinte:
- un reprezentant al directiei de sanatate publica desemnat de catre directorul executiv.

c) membri:
- 3 - 5 asistenti medicali principali (in functie de numarul candidatilor), din care unul va fi directorul de ingrijiri din spitalul judetean si cel putin un reprezentant din cadrul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania filialele judetene/filiala mun. Bucuresti - nominalizat de catre conducerea filialei cu avizul OAMGMAMR ;
d) secretar: un reprezentant al filialei judetene / mun Bucuresti OAMGMAMR;
e) observator: un reprezentant al filialei judetene/municipiului Bucuresti al sindicatului reprezentativ conform legii.
       (3) Dupa constituire si pana la finalizarea examenului de grad principal, comisiile locale de examen isi desfasoara activitatea in incaperi destinate special, stabilite de presedintele comisiei locale.
      Art. 7. - (1) Presedintele comisiei centrale de examen stabileste componenta comisiei de elaborare a subiectelor. Aceasta va fi formata din 2-3 specialisti pentru fiecare specializare, care vor elabora subiectele, testul grila si grila de raspuns.
      (2) Programul de lucru si atributiile comisiei de elaborare a subiectelor sunt stabilite de presedintele comisiei centrale de examen.
      (3) Comisia de elaborare a subiectelor isi desfasoara activitatea in incaperi destinate special, stabilite de catre presedintele comisiei centrale de examen.
      Art. 8. - (1) Nu pot face parte din Comisia centrala de examen, comisiile locale de examen si din comisia de elaborare a subiectelor, cei care declara ori despre care sunt informatii certe ca au rude sau afini pana la gradul IV inclusiv in randul candidatilor.
       (2) La numirea in comisia centrala, in comisiile locale de examen si in comisia de elaborare a subiectelor, membrii acestora semneaza o declaratie de interese, conform anexei nr. 1 la prezentele norme.
      Art. 9 - Presedintele comisiei centrale si presedintii comisiilor locale de examen, in functie de numarul de candidati si de specialitati, stabilesc si alte colective pentru organizarea si desfasurarea examenului de grad principal. Acestea au in atributii asigurarea securitatii desfasurarii examenului, multiplicarea materialelor necesare, precum si alte activitati necesare bunei desfasuraria examenului.
      Art. 10. - (1) Membrii comisiei centrale de examen, comisiilor locale de examen, comisiei de elaborare a subiectelor si colectivelor pentru organizarea si desfasurarea examenului, poarta intreaga raspundere pentru buna organizare si desfasurare a examenului, asigurarea legalitatii in ceea ce priveste evaluarea candidatilor, asigurarea sanselor egale pentru acestia, securitatea testelor grila elaborate.
      (2) Membrii comisiei centrale de examen, comisiilor locale de examen, comisiei de elaborare a subiectelor si colectivelor pentru organizarea si desfasurarea examenului care se abat de la respectarea prezentelor norme sau care, prin activitatea lor, prejudiciaza buna organizare si desfasurare a examenului, divulga continutul testului grila, incalca regulile de evaluare a candidatilor, sunt sanctionati administrativ, disciplinar sau, dupa caz, penal, potrivit reglementarilor in vigoare. In aceste situatii, presedintele comisiei centrale de examen dispune incetarea imediata a exercitarii atributiilor pe care le au aceste persoane.
       (3) Persoanele care fac parte din comisiile si colectivele prevazute la alin. (1) semneaza o declaratie de confidentialitate, conform anexei nr. 2 la prezentele norme.
      Art. 11. - Atributiile comisiei centrale de examen sunt:
a) elaborarea anuntului de examen;
b) analizarea componentei comisiilor locale de examen si aprobarea acestora de catre presedintele comisiei, in termenul prevazut de prezentele norme;
c) coordonarea activitatii comisiei de elaborare a subiectelor;
d) organizarea si desfasurarea activitatilor specifice pentru pastrarea in conditii de securitate a testelor grila, grilelor de raspuns, grilelor de corectura si instructiunilor de desfasurare a testului grila;
e) coordonarea activitatii de intocmire a documentelor de lucru, necesare pentru derularea operativa a testului grila si pentru desfasurarea si finalizarea examenului.
f) elaborarea instructiunilor privind modul de desfasurare a testului grila;
g) solutionarea operativa a eventualelor probleme administrative si organizatorice ce apar la nivelul comisiilor locale de examen in perioada premergatoare examenului sau in ziua de desfasurare a testului grila;
h) analizarea si solutionarea eventualelor contestatii depuse la comisiile locale de examen.
      Art. 12. - Atributiile comisiei locale de examen sunt:
a) mediatizarea pe plan local a datei, locului de sustinere, precum si a modului de organizare si desfasurare a examenului de grad principal;
b) preluarea dosarelor de inscriere ale candidatilor si verificarea respectarii conditiilor de inscriere;
c) intocmirea listelor cu candidatii al caror dosar a fost declarat "Admis";
d) instruirea candidatilor privind regulile ce trebuie respectate pe timpul desfasurarii examenului;
e) organizarea si desfasurarea activitatilor specifice sustinerii testului grila;
f) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativa a probelor de evaluare si pentru finalizarea examenului, conform precizarilor comisiei centrale de examen;
g) stabilirea colectivelor care asigura supravegherea incaperilor in care se desfasoara examenul si conditiilor optime pentru multiplicarea si transportul in conditii de securitate, a documentelor de examen primite de la comisia centrala de examen in salile de examen;
i) inaintarea contestatiilor catre comisia centrala de examen, pentru solutionare;
j) informarea operativa a presedintelui comisiei centrale de examen asupra eventualelor nereguli aparute in perioada organizarii si desfasurarii examenului de grad principal, precum si masurile luate in aceste situatii;
k) informarea comisiei centrale de examen, imediat dupa finalizarea testului grila, privind modul cum s-a desfasurat proba.

            CAPITOLUL III
      Inscrierea candidatilor

      Art. 13. - La examenul de grad principal se pot inscrie candidatii care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
a) sunt absolventi cu diploma de absolvire/licenta sau echivalenta, a uneia din urmatoarele categorii de institutii de invatamant:
- scoala postliceala sanitara;
- liceu sanitar;
- colegiu medical universitar;
- facultate de asistenta medicala/moase;
b) indeplinesc, pana la data inscrierii la examen, cel putin 5 ani vechime in specialitatea inscrisa pe diploma. La calculul vechimii nu se ia in considerare perioada de concediu pentru ingrijirea copilului pana la 2 ani.
c) au achitat suma de participare la examen.

      Art. 14. - (1) La inscriere, candidatul va depune un dosar cu sina, care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere cu datele de contact;
b) copia actului de identitate;
c) copia diplomei de absolvire/licenta sau echivalente a uneia din institutiile prevazute la art. 13 lit. a). La inscriere candidatul prezinta actele de studii in original, urmand ca persoana care primeste documentele sa certifice „in conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
d) copia atestatului de echivalare, dupa caz;
e) adeverinta de vechime, din care sa reiasa vechimea de 5 ani la data inscrierii la examen, in specialitatea in care a fost incadrat si a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberata de unitatea sanitara in care este incadrat candidatul, sau dupa caz, copie legalizata si traducere legalizata dupa documente care atesta exercitarea legala a profesiei in alt stat;
f) copia actelor de schimbare a numelui, dupa caz;
g) dovada platii sumei de participare la examen.
      (2) Pe coperta dosarului de inscriere se inscriu: numele si prenumele candidatului cu initiala tatalui, numele purtat anterior (dupa caz), specializarea in care s-a inscris la examen, numarul de telefon al candidatului.
      Art. 15. - (1) Dosarele de inscriere se depun la sediul filialelor judetene / mun Bucuresti ale O.A.M.G.M.A.M.R , in termenul stabilit prin publicatia de examen.
      (2) Comisia locala de examen, in termen de 3 zile lucratoare de la data finalizarii inscrierilor, analizeaza actele depuse si stabileste pentru fiecare rezultatul „Admis” sau „Respins ”.
      (3) Lista candidatilor declarati admisi la inscriere se afiseaza la sediul filialelor judetene si a municipiului Bucuresti ale O.A.M.G.M.AM.R.
      (4) Candidatii au dreptul sa conteste rezultatul analizei dosarelor, in termen de 24 de ore de la data afisarii. Contestatia se rezolva de comisia centrala de examen in timp de 48 de ore de la data expirarii termenului de depunere a acestora.
      (5) Suma de participare la examen se restituie in urmatoarele situatii:
- candidatilor care se retrag din examen cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de inceperea examenului;
- candidatilor al caror dosar a fost declarat „Respins”.
Suma de participare la examen se restituie in termen de 30 de zile de la data solicitarii.
      Art. 16. - Listele candidatilor declarati admisi la inscriere in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, se transmit Ministerului Sanatatii si OAMGMAMR atat in format electronic cat si pe suport de hartie.

            CAPITOLUL IV
      Organizarea si desfasurarea examenului (test grila)

      Art. 17. - (1) Comisia de elaborare a subiectelor stabilita de catre presedintele comisiei centrale de examen elaboreaza testul grila pentru fiecare specialitate.
       (2) Testul grila contine 100 de intrebari si se desfasoara pe durata a 2 ore.
       (3) Fiecare intrebare are 3 variante de raspuns, din care un singur raspuns este corect.
       (4) Fiecare raspuns corect este notat cu un punct.
      Art. 18. - (1) Comisia de elaborare a subiectelor se intruneste pentru elaborarea testului grila si a grilei de corectura cu doua zile inainte de inceperea examenului, la sediul OAMGMAMR.
(a) Din setul de 100 de intrebari se vor elabora 2 variante de test grila si grilele de corectura corespunzatoare fiecarei variante.
      (2) Testul grila, grila de raspuns si grila de corectura se predau comisiei centrale de examen in format electronic si vor fi pastrate in conditii de securitate stabilite de presedintele comisiei centrale de examen, sub controlul nemijlocit al persoanelor nominalizate de catre acesta.
       (3) Testul grila si grila de raspuns se vor transmite comisiilor locale de examen in ziua desfasurarii examenului, pe adresa de e-mail indicata de presedintele comisiei locale, cu cel putin 2 ore inainte de inceperea examenului, conform instructiunilor comisiei centrale.
      (4) Grila de corectura se va transmite comisiilor locale de examen cu o ora inainte de finalizarea examenului.
       (5) Testul grila si grila de raspuns se multiplica de catre persoanele nominalizate de presedintele comisiei locale, in conditii de securitate, in spatii stabilite de presedintele comisiei locale de examen sau/ si in cadrul unor unitati specializate in multiplicare, sub controlul nemijlocit al persoanelor nominalizate de catre acesta, pentru fiecare specializare in parte, intr-un numar de exemplare egal cu numarul candidatilor inscrisi, la care se asigura si o rezerva de 10% pentru testul grila, respectiv 20% pentru grila de raspuns.
      (6) Grila de corectura se multiplica intr-un numar de exemplare care sa asigure o grila de corectura la cel mult 20 de candidati, pentru fiecare specializare.
       (7) Dupa multiplicare, comisia locala de examen face pachete care contin:
a) un plic/pachet sigilat cu testele grila si grilele de raspuns pentru specializarea asistent medical generalist;
b) un plic sigilat cu grilele de corectura pentru specializarea asistent medical generalist;
c) un plic/pachet sigilat cu testele grila si grilele de raspuns pentru celelalte specializari;
d) un plic sigilat cu grilele de corectura pentru celelalte specializari;
e) pentru fiecare specialitate se desemneaza un responsabil pentru grila de intrebari, care isi asuma in scris responsabilitatea privind corectitudinea intrebarilor.
       (8) Pachetele cu documentele de examen se transporta de catre reprezentantul imputernicit in scris de presedintele comisiei locale, in conditii de siguranta in salile de examen.
      Art. 19. - Exigente cu privire la formularea intrebarilor:
a) continutul sa fie clar exprimat;
b) formularea sa fie in stricta concordanta cu tematica si bibliografia stabilite pentru examen;
c) sa acopere o arie cat mai extinsa a tematicii si bibliografiei pentru examen;
d) sa poata fi rezolvate in timpul stabilit.
      Art. 20. - (1) Salile de examen in care se desfasoara testul grila sunt stabilite de presedintele comisiei locale de examen, in functie de capacitatea acestora si numarul de candidati.
       (2) Pentru fiecare sala de examen in care se desfasoara testul grila, presedintele comisiei locale de examen stabileste responsabilul de sala si supraveghetorii, asigurandu-se un supraveghetor la 20 de candidati, dar nu mai putin de 2 pentru o sala. Supravegherea candidatilor poate fi asigurata si de catre membrii comisiei locale de examen, dupa caz.
       (3) Responsabilul de sala are urmatoarele atributii:
a) afiseaza la intrarea in sala de examen, in preziua examenului pana la ora 12.00, tabelul nominal cu candidatii repartizati sa sustina testul grila in sala respectiva, in ordine alfabetica;
b) verifica sala de examen, indepartand toate materialele care ii pot influenta pe candidati in rezolvarea testului grila;
c) stabileste locul fiecarui candidat, in functie de numarul curent din tabelul nominal;
d) verifica prezenta si identitatea candidatilor si o consemneaza in documentele de evidenta;
e) distribuie candidatilor, la ora stabilita pentru inceperea probei, cate un test grila si o grila de raspuns;
f) precizeaza modul de completare de catre candidati, in spatiul special destinat pe grila de raspuns, a datelor de identificare ale acestora, pana la inceperea probei;
g) verifica existenta unor semne distinctive pe testele grila si grilele de raspuns, luand masuri de anulare a celor descoperite cu asemenea semne prin inscrierea pe lucrare "Anulat", cu semnatura proprie, si asigura un nou test - grila sau grila de raspuns candidatului in cauza, cu respectarea transparentei acestei activitati si a prevederilor lit. f); la fel se procedeaza si in cazul in care unii candidati doresc sa-si transcrie grila de raspuns, fara sa depaseasca timpul afectat probei;
h) inscrie pe grila de raspuns a candidatilor care se retrag din examen "Retras"; cei care, din orice motiv, parasesc sala in primele 30 de minute de la inceperea probei, predau si testul grila;
i) intocmeste proces verbal in cazul in care au loc evenimente deosebite, document semnat si de supraveghetori si de 3 candidati din sala respectiva;
j) preia de la candidati, pe baza de semnatura, grilele de raspuns;
k) verifica raspunsurile din grila si noteaza pe acestea punctajul obtinut;
l) dupa terminarea probei si evaluarea grilelor de raspuns, ambaleaza in plicuri separate grilele de raspuns corectate, grilele cu mentiunea "Retras" si, impreuna, grilele nefolosite si cele cu mentiunea "Anulat"; pe fiecare plic se mentioneaza sala, numarul de candidati si numarul de grile;
m) preda secretarului comisiei locale de examen sau presedintelui, dupa caz, pe baza de semnatura, in prezenta a cel putin unui supraveghetor si a 2 candidati, plicurile prevazute la lit. l), documentele de examen completate si semnate de cei nominalizati in formulare, catalogul cu rezultatele obtinute la testul grila si, unde este cazul, procesul verbal prevazut la lit. i).
      Art. 21. - In timpul desfasurarii testului grila, responsabilul de sala si supraveghetorii nu rezolva intrebari, nu dau indicatii privind rezolvarea intrebarilor, nu permit intrarea in sala a altor persoane, in afara memebrilor comisiei locale de examen.
       Art. 22. - (1) In ziua examenului responsabilii de sali si supraveghetorii sunt prezenti in salile de examen la ora 08.00, avand asupra lor un duplicat al tabelelor afisate pe usa si catalogul candidatilor din sala respectiva.
       (2) Candidatii au acces in salile de sustinere a testului grila intre orele 08.30 si 08.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de sali si afisate la intrare si a actului de identitate (B.I., C.I. sau pasaport), aflat in termen de valabilitate.
       (3) Candidatii sunt asezati in sala in ordine alfabetica, conform tabelului, astfel incat intre doi candidati sa ramana cel putin un loc liber.
       (4) Candidatii care nu se afla in salile de examen in momentul distribuirii testelor grila si a grilelor de raspuns pierd dreptul de participare la examen.
       (5) In prezenta tuturor candidatilor, responsabilii de sali citesc instructiunile privind modul de desfasurare a examenului.
       (6) In salile de examen sunt interzise discutiile intre candidati, consultarea oricarui fel de material, copierea si utilizarea telefoanelor mobile. Candidatii care incalca aceste reguli sunt eliminati din examen, fapt ce se consemneaza in procesul verbal si se informeaza operativ presedintele comisiei locale de examen.
      Art. 23. Pachetele continand testele grila si grilele de raspuns se deschid la ora 09.30, in prezenta tuturor responsabililor de sali, insotiti fiecare de cate 2 candidati din sala respectiva. Fiecare responsabil de sala preia, sub semnatura, testele grila si grilele de raspuns.
      Art. 24. (1) In ziua de examen la ora 10.00, se distribuie fiecarui candidat un test grila si o grila de raspuns. Un candidat poate schimba o singura data grila de raspuns.
       (2) Dupa confruntarea datelor de identificare inscrise de candidati pe grila de raspuns (numele si prenumele cu initiala tatalui, specializarea, seria si numarul actului de identitate) cu cele din actele de identitate, responsabilul de sala stabileste ora de incepere si de finalizare a probei, care se noteaza pe tabla sau pe o coala de hartie afisata la loc vizibil.
       (3) Din momentul primirii testelor grila si grilelor de raspuns, candidatii nu pot parasi sala de examen decat dupa 30 de minute si numai dupa predarea grilei de raspuns. Pentru necesitati fiziologice candidatii pot parasi sala de examen numai insotiti de un supraveghetor, iar timpul absentei din sala nu prelungeste durata probei pentru candidatii respectivi.
       (5) Pentru completarea datelor de identitate si a grilelor de raspuns candidatii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra. Orice alta culoare decat cea albastra este interzisa, fiind considerata semn distinctiv.
       (6) Pe fiecare grila de raspuns, pana la finalizarea probei, presedintele comisiei locale de examen aplica stampila institutiei organizatoare si semneaza.
      Art. 25. Dupa expirarea timpului, candidatii predau responsabilului de sala, pe baza de semnatura, grilele de raspuns si asteapta in sala corectarea grilei. Test
ul grila ramane in posesia candidatilor, cu exceptia celor care, din orice motiv, parasesc sala de examen in primele 30 de minute de examen.
      Art. 26. (1) In ziua de examen, dupa ora 11.30, secretarul comisiei locale de examen sau persoana desemnata de presedintele comisiei, dupa caz, transmite, in toate salile de examen, plicurile sigilate care contin grila de corectura.
      (2) Plicul cu grila de corectura se desigileaza dupa expirarea timpului stabilit pentru sustinerea testului grila si numai dupa ce toti candidatii au predat grilele de raspuns.
      Art. 27. (1) Corectarea grilelor de raspuns se face de catre responsabilul de sala, cu ajutorul grilei de corectura, in prezenta candidatului si a inca 2 candidati din sala respectiva.
       (2) Raspunsurile necompletate pe grila de raspuns se taie cu rosu.
       (3) Se suprapune grila de corectura cu grila de raspuns si se numara intrebarile care au raspunsuri corecte. Fiecare intrebare cu raspuns corect se noteaza cu un punct.
       (4) Punctajul final al fiecarei grile de raspuns este egal cu suma intrebarilor cu raspuns corect. Punctajul maxim este de 100 de puncte, corespunzator notei 10.
       (5) Pe fiecare grila de raspuns se trece punctajul final obtinut si se semneaza de candidat si de cei 2 candidati care au asistat la corectare. Candidatul semneaza si in catalogul probei din sala respectiva.
       (6) Dupa finalizarea procesului de corectare a grilelor de raspuns, responsabilul de sala, in prezenta unui supraveghetor si a 2 candidati, ambaleaza si sigileaza toate grilele de raspuns si catalogul probei intr-un plic.
       Art. 28. (1) Candidatii pot sa conteste rezultatul testului grila in termen de 24 de ore de la data comunicarii punctajului obtinut. Contestatia se solutioneaza de comisia locala de examen, in termen de 48 de ore de la data expirarii termenului de depunere a acestora. Contestatiile cu privire la corectitudinea intrebarilor se transmit comisiei centrale si se solutioneaza in termen de 48 de ore.
      (2) Dupa solutionarea contestatiilor, la sediul filialelor judetene si a municipiului Bucuresti ale OAMGMAMR se afiseaza, pe specialitati, in ordine alfabetica, tabelele nominale cu rezultatele finale obtinute de candidatii in cadrul examenului de grad principal.

            CAPITOLUL V
      Dispozitii finale

       Art. 29. - (1) Dupa finalizarea examenului de grad principal, comisia locala de examen intocmeste "Procesul verbal privind examenul de grad principal desfasurat in perioada ........., judetul/municipiul Bucuresti......", conform anexei nr. 3 la prezentele norme.
      (2) In termen de 5 zile lucratoare de la data finalizarii examenului, comisiile locale de examen trimit comisiei centrale de examen, prin posta/curier si in format electronic, procesul verbal prevazut la alin. (1) si tabelele nominale, pe specialitati, cu rezultatele finale obtinute de candidati.
      Art. 30. In termen de 3 luni de la finalizarea examenului de grad principal, Ministerul Sanatatii intocmeste si elibereaza adeverintele de grad principal, conform anexei nr. 4 la prezentele norme.
      Art. 31. Dosarele de inscriere, grilele de raspuns ale candidatilor, precum si toate documentele intocmite pentru organizarea si desfasurarea examenului de grad principal se pastreaza in arhiva directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si au regimul documentelor de personal si invatamant.
Art. 32. Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentele norme.


  Download  Descarca Tematica Grad Principal 2013 -
Asistent igienist de cabinet stomatologic


  Download  Descarca Tematica Grad Principal 2013 -
Asistent medical generalist


  Download  Descarca Tematica Grad Principal 2013 -
Asistent medical stomatologie


  Download  Descarca Tematica Grad Principal 2013 -
Asistent medical balneofizioterapie


  Download  Descarca Tematica Grad Principal 2013 -
Asistent medical farmacie


  Download  Descarca Tematica Grad Principal 2013 -
Asistent medical igiena - sanatate publica


  Download  Descarca Tematica Grad Principal 2013 -
Asistent medical laborator


  Download  Descarca Tematica Grad Principal 2013 -
Asistent medical nutritie - dietetica


  Download  Descarca Tematica Grad Principal 2013 -
Asistent medical obstetrica - ginecologie


  Download  Descarca Tematica Grad Principal 2013 -
Asistent medical radiologie - imagistica medicala


  Download  Descarca Tematica Grad Principal 2013 -
Asistent medico - social


line_sep

Ordinul MS nr. 1091/2013 - stabilirea cuantumului taxei si modalitatea de plata a acesteia pentru participarea la examenul de grad principal pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistenti medicali - sesiunea 2013


          Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1091/2013 privind stabilirea cuantumului taxei si modalitatea de plata a acesteia pentru participarea la examenul de grad principal pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistenti medicali - sesiunea 2013 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 596, din 24 septembrie 2013.

          Avand in vedere Referatul de aprobare al Directiei generale resurse umane si certificare nr. E.N. 1.091 din 19 septembrie 2013, in temeiul dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentil or Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii emite prezentul ordin.

          Art. 1. - Cuantumul taxei de participare la examenul de grad principal pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistenti medicali - sesiunea 2013, se stabileste in suma de 120 lei/participant.

Taxa se va plati dupa cum urmeaza:

          - 30%, respectiv suma de 36 lei, in contul IBAN nr. RO85 TREZ 7005003 XXX 000092, CUI - 4266456, DTMB (Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti), beneficiar Ministerul Sanatatii, str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1, Bucuresti, cod 010024.

          - 70%, respectiv suma de 84 lei, in contul RO49 UGBI 0000362008983 RON, Garanti Bank, beneficiar Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR).

          Art. 2. - Sumele incasate de Ministerul Sanatatii se utilizeaza pentru cheltuieli materiale necesare sustinerii examenului si eliberarii certificatelor.

          Art. 3. - Sumele incasate de OAMGMAMR se utilizeaza pentru plata cheltuielilor de personal pe baza de contract civil (cu exceptia functionarilor publici), plata membrilor comisiei centrale si comisiilor judetene de examen, a comisiei de elaborare a subiectelor, a colectivelor tehnice (cu exceptia functionarilor publici), a cheltuielilor materiale efectuate de catre comisia centrala si comisiile judetene de examen in baza documentelor justificative.

          Art. 4. - Repartizarea sumelor pe filialele judetene si respectiv a municipiului Bucuresti ale OAMGMAMR se va face proportional cu numarul de candidati care sustin examenul in judetul respectiv si al documentelor justificative privind cheltuielile ocazionate de organizarea examenului de grad principal pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistenti medicali - sesiunea 2013, insusita sub semnatura de presedintele filialei judetene/a municipiului Bucuresti a OAMGMAMR.

          Art. 5. - Directia generala resurse umane si certificare, Directia contabilitate si patrimoniu din Ministerul Sanatatii, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si filialele judetene si a municipiului Bucuresti ale OAMGMAMR, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

          Art. 6. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul Sanatatii, Gheorghe-Eugen Nicolaescu
                     Bucuresti, 20 septembrie 2013.
                     Nr. 1.091.


          Intrucat la plata taxei de inscriere la examenul de grad principal sesiunea 2013 , anumite banci pot solicita si codul de inregistrare fiscala al OAMGMAMR , va comunicam:

          "Referitor la plata taxei de inscriere la examenul de grad principal sesiunea 2013 :
          Codul de inregistrare fiscala al OAMGMAMR este: 15346984
          Adresa : Str.Ing.Zablovschi nr.76 Sector 1 Bucuresti, cod postal 011312"

line_sep

ANUNT


           Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti organizeaza Programe de pregatire pentru obtinerea de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie a urmatoarelor specializari:

          - balneo-fizioterapie

          - igiena si sanatate publica

          - laborator

          - nutritie si dietetica

          - radiologie - imagistica medicala

           Participarea la programul de pregatire pentru obtinerea specializarilor in domenii complementare specialitatii de baza a asistentilor medicali generalisti si asistentilor medicali de pediatrie este reglementata prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare si desfasurare a programelor de pregatire pentru obtinerea specializarilor in domenii complementare specialitatii de baza de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie, cu modificarile si completarile ulterioare.

           Pentru a putea urma programul de specializare in anul de invatamant 2013 - 2014, trebuie urmate urmatoarele etape:

          o Asistentul medical generalist sau de pediatrie solicita managerului/conducatorului unitatii sanitare publice sau private participarea sa la programul de pregatire pentru obtinerea specializarii respective.

          o Unitatea sanitara, in conditiile in care este de acord cu solicitarea persoanei respective, solicita in scris Scolii Nationale de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti (fax : 021/255.64.45), pana pe data de 27.09.2013, participarea asistentul medical respectiv la Programul de pregatire pentru obtinerea specializarii solicitate.

          o In baza propunerilor inaintate de unitatile sanitare, SNSPMPDSB repartizeaza participantii la programul de specializare, pe centre universitare, serii si grupe de pregatire si comunica unitatii sanitare solicitante intocmirea dosarului de participare pentru fiecare persoana propusa.

          o Procesul de invatamant se desfasoara conform planificarii responsabilului local al programului de pregatire, in baza curricumului de pregatire si a planului de invatamant, unitare la nivel national.

           Relatii suplimentare se obtin la telefon : 021/255.65.51 ; 021/255.64.45.

line_sep

EXAMENUL PENTRU OBŢINEREA SPECIALIZĂRILOR


ANUNŢ privind centrele de examen, documentele necesare şi desfăşurarea probelor


  Download  ORDIN nr. 973 din 8 august 2013 privind stabilirea cuantumului taxei de participare la examenul pentru obţinerea specializărilor laborator, radiologie-imagistică medicală şi balneofizioterapie, organizat în perioada 8-22 octombrie 2013           Desfasurarea examenului pentru obtinerea specializarilor Balneo-fizioterapie, Laborator si Radiologie-imagistica medicala.

          1. Ministerul Sanatatii organizeaza, prin Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, in perioada 08 - 22 octombrie 2013, examen pentru obtinerea specializarilor Balneofizioterapie, Laborator si Radiologie-imagistica medicala.

          2. Examenul pentru obtinerea specializarii se organizeaza si desfasoara de catre o comisie centrala si 17 comisii locale de examen, in urmatoarele centre universitare de pregatire, pe specializari, astfel:
a) Bucuresti:
- Balneo-fizioterapie;
- Laborator;
- Radiologie-imagistica medicala;
b) Cluj - Napoca:
- Laborator;
- Radiologie-imagistica medicala;
c) Craiova:
- Laborator;
- Radiologie-imagistica medicala;
d) Galati:
- Laborator;
- Radiologie-imagistica medicala;
e) Iasi:
- Balneo-fizioterapie;
- Radiologie-imagistica medicala;
f) Sibiu:
- Balneo-fizioterapie;
- Laborator;
- Radiologie-imagistica medicala;
g) Targu Mures:
- Radiologie-imagistica medicala;
h) Timisoara:
- Laborator;
- Radiologie-imagistica medicala;

          3. Examenul pentru obtinerea specializarii cuprinde:
a) proba practica;
b) proba scrisa.

          4. Pentru a fi declarati "PROMOVAT" candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba de evaluare minimum nota 6,00.

          5. La examenul pentru obtinerea specializarii se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii:

a) sunt absolventi ai programului de specializare organizat de Ministerul Sanatatii;
b) sunt incadrati, in unitatile sanitare publice si private, pe posturi in specialitatile respective;
c) au achitat taxa de participare la examen.

          6. Inscrierile la examen se fac, in perioada 23.09 - 04.10.2013, zilnic, intre orele 10,00 si 14,00, pentru toate specializarile, la sediile filialelor judetene ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor, Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR) din Cluj, Dolj, Galati, Iasi, Sibiu, Mures, Timis, pentru comisiile locale de examen din resedinta judetului respectiv, si la sediul Scolii Nationale de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti (SNSPMPDSB) din str. Bodesti nr. 1, Sector 2 (langa Spitalul Clinic de Urgenta "Sfantul Pantelimon"), pentru comisiile locale de examen din Bucuresti. Dosarele de inscriere se predau pe baza de proces-verbal, pe specializari, in data de 07.10.2013, secretarilor comisiilor locale de examen.

          7. Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere (model anexa nr. 1);
b) copia actului de identitate;
c) adeverinta de absolvire a programului de pregatire pentru obtinerea specializarii, eliberata de responsabilul de program sau de SNSPMPDSB;
d) chitanta de plata a taxei de participare la examen.

          8. Tematica si bibliografia pentru examenul de specializare sunt stabilite de responsabilul national al programului de specializare. Dupa ce sunt avizate de Ministerul Sanatatii si de OAMGMAMR, tematica si bibliografia sunt publicate, cu cel putin 60 de zile inainte de data inceperii examenului de specializare, pe site-urile Ministerului Sanatatii, SNSPMPDSB si al OAMGMAMR.

          9. Cuantumul taxei de participare la examen este de 200 lei/candidat. Candidatii depun aceasta suma in contul Scolii Nationale de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, CIF 26328134, Cont IBAN : RO57TREZ7025025XXX011206, deschis la Trezoreria Sector 2, cod cont 5025, str. Vaselor nr. 31, Sector 2, cod postal 021253.

          10. Comisiile locale de examen, in perioada 08 - 11.10.2013, studiaza dosarele depuse si stabilesc pentru fiecare rezultatul prin inscrierea mentiunii "ADMIS" sau "RESPINS".
Rezultatul studierii dosarelor de inscriere se afiseaza la sediul comisiei locale de examen. Candidatii au dreptul sa conteste rezultatul studierii dosarelor, in termen de 24 de ore de la data afisarii. Contestatiile se rezolva de comisia locala de examen in timp de 48 de ore de la data expirarii termenului de depunere a acestora.
Examenul pentru obtinerea specializarii este continuat numai de candidatii al caror dosar a fost declarat "ADMIS".

          11. Candidatilor al caror dosar a fost declarat "RESPINS" li se returneaza 75% din taxa de participare la examen, in termen de 60 de zile de la data la care a fost declarat "RESPINS".

          12. Proba practica se desfasoara potrivit celor mentionate in tematica si bibliografia de examen si criteriilor stabilite de fiecare comisie locala de examen in functie de specialitate (numar de subiecte, timp de executare, expunere etc.). Locul de desfasurare al probei practice este stabilit de presedintele comisiei locale de examen, cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea probei. Rezultatele obtinute se anunta prin afisare la sediul comisiei locale de examen.
Proba practica nu se contesta.

          13. Proba scrisa se desfasoara sub forma unui test-grila de verificare a cunostintelor, pentru fiecare specializare, elaborat de comisia centrala de examen. Locul de desfasurare al probei scrise este stabilit de presedintele comisiei locale de examen, cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea probei. Testul - grila se desfasoara, simultan in toate centrele de examen, pe specializari, astfel:
- Balneo-fizioterapie si Laborator: in data de 20 octombrie 2013, intre orele 10,00 - 12,00;
- Radiologie-imagistica medicala: in data de 28 octombrie 2013, intre orele 10,00 - 12,00.

          14. Testul-grila contine 50 de intrebari din tematica si bibliografia stabilite pentru examen.
Fiecare intrebare are 3 variante de raspuns (a, b, c), din care:
a) 20 din totalul intrebarilor au un singur raspuns corect din 3 si se noteaza fiecare raspuns corect cu 0,2 puncte; raspunsul corect se marcheaza prin umplerea cercului corespunzator literei respective, iar la umplerea a doua sau 3 cercuri si/sau in cazul taierii cu X a unui cerc umplut, intrebarea respectiva se noteaza cu 0 puncte.
b) 30 din totalul intrebarilor au doua raspunsuri corecte din 3 si se noteaza fiecare raspuns corect cu 0,1 puncte; raspunsurile corecte se marcheaza prin umplerea cercurilor corespunzatoare literelor respective, iar la umplerea a 3 cercuri si/sau in cazul taierii cu X a unui cerc umplut, intrebarea respectiva se noteaza cu 0 puncte.

          15. Candidatii au acces in salile de sustinere a testului-grila inainte cu 30 de minute de deschiderea plicurilor cu teste, dar nu cu mai putin de 15 minute, pe baza tabelelor aflate la responsabilul de sala si afisate la intrare si a actului de identitate.
Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu testele-grila pierd dreptul de participare la examen.
In salile de examen este interzisa utilizarea telefoanelor mobile.

          16. La ora inscrisa pe plic responsabilul de sala deschide plicul cu teste-grila in fata tuturor candidatilor, le distribuie fiecarui candidat si stabileste ora de incepere si de finalizare a probei. De asemenea, distribuie fiecarui candidat cate o grila de raspuns.
Din momentul deschiderii plicului cu teste-grila, candidatii nu pot parasi sala de examen decat dupa 30 de minute si numai dupa predarea lucrarii. Pentru necesitati fiziologice candidatii pot parasi sala de examen numai insotiti de un supraveghetor, iar timpul absentei din sala nu prelungeste durata probei pentru candidatii respectivi.
Pentru rezolvarea testului-grila candidatii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra. Orice alta culoare decat cea albastra este interzisa, fiind considerata semn distinctiv.

          17. Dupa expirarea timpului de lucru, testele-grila si grilele de raspuns ale candidatilor se preiau de responsabilul de sala, sub semnatura. Dupa predarea tuturor testelor-grila si a grilelor de raspuns de catre candidati, responsabilul de sala desigileaza plicul cu grila de corectura si incepe evaluarea fiecarei grile de raspuns.
Fiecare grila de raspuns este evaluata de responsabilul de sala, in prezenta titularului, conform grilei de corectura. Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzator notei 10. Dupa trecerea notei, responsabilul de sala si candidatul respectiv semneaza pe grila de raspuns.

          18. Candidatii pot sa conteste rezultatul testului-grila in termen de doua ore de la data afisarii rezultatelor. Contestatia se solutioneaza de comisia centrala de examen, in timp de 24 de ore de la data expirarii termenului de depunere a acestora.

          19. Media finala a fiecarui candidat se calculeaza, cu doua zecimale, ca medie aritmetica a notelor obtinute la proba practica si proba scrisa.

          20. Candidatilor declarati "PROMOVAT", in termen de maximum 3 luni de la data finalizarii examenului pentru obtinerea specializarii li se elibereaza certificatul de absolvire. Pentru aceasta perioada, SNSPMPDSB elibereaza absolventilor adeverinte din care sa rezulte ca au promovat examenul, sesiunea, specializarea si perioada de valabilitate a adeverintei.

  Download  Descarcă ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea examenului

  Download   Descarcă Anexa 1 - Cererea de înscriere


În perioada 23 septembrie - 22 octombrie 2013 se va desfăşura examenul pentru obţinerea specializărilor balneo - fizioterapie, laborator, radiologie - imagistică medicală, de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, absolvenţi ai programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază, după cum urmează:

23.09 - 04.10.2013 - Înscrierea candidaţilor la filialele OAMGMAMR din judeţele în care vor fi organizate centre de examen

14.10 - 18.10.2013 - Perioada de desfăşurare a probei practice

20.10.2013, ora 10:00 - Proba scrisă


  Download   ORDIN nr. 613 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor de organizare si desfasurare a programelor de pregatire pentru obtinerea specializarilor in domenii complementare specialitatii de baza de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie

  Download  Descarca Tematica Specializarea Balneo-Fizioterapie
  Download   Descarca Tematica Specializarea Laborator
  Download   Descarca Tematica Specializarea Radiologie si Imagistica Medicala


line_sep

Examenul pentru obţinerea specializărilor Laborator, Balneo-fizioterapie şi Radiologie-Imagistică medicală!


INFORMAŢII UTILE

În perioada 08 - 22.10.2013 Ministerul Sănătăţii organizează şi desfăşoară Examenul pentru obţinerea specializărilor Laborator, Balneo-fizioterapie şi Radiologie-Imagistică medicală de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care au absolvit programele pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază, organizate începând cu anul de învăţământ 2007 - 2008.
Examenul se organizează şi desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţi medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie.
Persoanele interesate de participarea la examenul pentru obţinerea specializării, organizat în perioada 08 - 22.10.2013, sunt rugate să urmărească informaţiile publicate pe site-ul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) şi să-şi informeze colegii care nu au posibilitatea tehnică de a se documenta.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel./fax : 021/255.64.45.
Persoană de contact : Cristea Vasilică - tel. 0740.044.456.

Site Informaţiiline_sep

Site gazduit de Romarg.ro         226748 vizitatori  --© 2007 O.A.M.G.M.A.M.R. Galati--   Get Firefox!