Bine ati venit!

line_separator

Februarie 2018
LMMJVSD
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

line_separator
line_separator


line_sep

Ordinul Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România

- Filiala Galați -

line_sep

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA EMC A OAMGMAMR GALAŢI ÎN ANUL 2017


ÎN ANUL 2017 - CONDUCEREA OAMGMAMR GALAŢI A ORGANIZAT SI DESFĂŞURAT CURSURI EMC LA CARE AU PARTICIPAT 7482 ASISTENŢI MEDICALI = MEMBRI AI FILIALEI OAMGMAMR GALAŢI !

ÎN ANUL 2017 OAMGMAMR GALAŢI A FINANŢAT DIN FONDURILE FILIALEI CURSURI SI ALTE MANIFESTĂRI EMC PENTRU 3546 de ASISTENŢI MEDICALI = MEMBRI AI FILIALEI care au beneficiat de PARTICIPAREA GRATUITA la cursuri!

ÎN ANUL 2017 - ANGAJATORII ( Spitale + alţi angajatori ) au achitat taxa pentru 1 CURS EMC pentru 844 de ASISTENŢI MEDICALI

ÎN ANUL 2017 - FEDERAŢIA "SOLIDARITATEA SANITARA" - A ACHITAT TAXA pentru 1 CURS EMC pentru 388 DE ASISTENŢI MEDICALI - Membri ai Sindicatului Solidaritatea Sanitara!

ÎN ANUL 2017 - 2704 ASISTENŢI MEDICALI SI-AU ACHITAT TAXA PENTRU 1 CURS EMC ÎN ANUL 2017!

ALTI ASISTENŢI MEDICALI AU BENEFICIAT DE CREDITE EMC CA URMARE A ABSOLVIRII CURSURILOR DE SPECIALIZARE, CA URMARE A PROMOVĂRII EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL, SAU / SI A UNOR PROGRAME DE MASTER IN SPECIALITATE!!!

SUNTEM IN AL 3-lea AN CONSECUTIV , IN CARE CONDUCEREA FILIALEI GALATI A HOTĂRÂT FINANŢAREA UNUI CURS GRATUIT - ACHITAT DIN VENITURILE FILIALEI - PENTRU TOŢI MEMBRII FILIALEI CARE AU DREPTUL LA GRATUITATE !!!
( FĂRĂ RESTANTE LA PLATA COTIZAŢIEI DE MEMBRU SI FĂRĂ RESTANTE LA CREDITELE EMC PENTRU ANUL PRECEDENT = DEFINITE CA ABATERI DISCIPLINARE IN STATUTUL OAMGMAMR ! )


BIROUL CONSILIULUI JUDEŢEAN AL OAMGMAMR GALAŢI

line_sep

ANUNŢ IMPORTANT!
ÎNSCRIEREA ASISTENŢILOR MEDICALI LA PROGRAMELE DE SPECIALIZARE !!!


Potrivit Ordinului 942/2017 şi a Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, SNSPMPDSB va efectua înscrierile pentru TOATE programele de specializare.

Pentru programele de specializare în vederea reconversiei profesionale Radiologie, imagistică medicală, Laborator, Nutriţie şi dietetică, Balneo-fizioterapie, Igienă şi sănătate publică care s-au organizat în baza ordinului MS 613/2013, înscrierile sunt sistate.
Înscrierile pentru aceste programe efectuate până la data de 1.10.2017 rămân valabile, cu menţiunea că după 15 februarie 2018 documentele depuse vor fi reevaluate şi completate conform Regulamentului de înscriere pentru specializări care va fi afişat pe site-ul SNSPMPDSB www.snspms.ro la o dată ulterioară.

Toate programele de specializare vor începe în luna septembrie a anului universitar 2018-2019, şi se vor derula la nivel naţional, în centrele de pregătire propuse de responsabilii naţionali de program.
Conform Ordinului 942/2017 la programele de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilitaţilor profesionale pot participa DOAR asistenţii medicali cu studii POSTLICEALE!

În conformitate cu Ordinul M.S. nr. 942/25 august 2017 pentru aprobarea "Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali", vă aducem la cunoştinţă noile conditii de înscriere şi participare la programele de specializare, după cum urmează:

1. La programele de specializare pentru reconversie profesională participă asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie încadraţi pe posturi în specialitatea respectivă;
2. Solicitarea către SNSPMPDSB pentru a participa la un program de specializare este făcută de către unităţi sanitare publice sau private şi autorităţi locale, pentru persoanele nominalizate de acestea;
3. Participarea la programele de specializare a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali încadraţi cu contract individual de muncă se face în conformitate cu prevederile art. 192-200 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Taxa de instruire se suportă de angajator, conform prevederilor art. 194 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau finanţarea poate proveni din alte surse;
5. Taxa de instruire se restituie integral atunci când cursantul se retrage cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea programului şi în procent de 75% dacă cursantul se retrage după începerea cursului;
6. Salariaţilor care beneficiază de cursul de specializare le sunt aplicabile prevederile art. 198 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Vom reveni cu amănunte imediat ce le vom avea.

line_sep

ANUNŢ IMPORTANT!


Conform Hotarârii Consiliului Judeţean al OAMGMAMR Galaţi din 2015, Conducerea filialei OAMGMAMR Galaţi a hotărât şi pentru anul 2018, continuarea Proiectului prin care se oferă un curs GRATUIT pe an membrilor filialei, curs susţinut financiar din fondurile Filialei OAMGMAMR GALAŢI!

NU BENEFICIAZĂ DE UN CURS GRATUIT în anul 2018:

- Asistenţii medicali care au intrat în anul 2018 cu restanţe la realizarea creditelor EMC pentru anul 2017!
- Asistenţii medicali care au intrat în anul 2018 cu restanţe la plata cotizaţiei din anul 2017!

În cazul în care asistentul medical participă OBLIGATORIU la primul curs de educaţie medicală continuă de RCR în anul 2018 = cu taxa de 50 lei, va beneficia ulterior de un curs GRATUIT, achitat din fondurile OAMGMAMR Galaţi!!

- Un asistent medical NU poate participa de mai multe ori la acelaşi curs într-un an calendaristic;

- Pentru anul 2018 - un curs cu taxă achitată de către membrul OAMGMAMR Galaţi, efectuat la sediul filialei/alte locaţii închiria te - costă 50 RON.

Toate manifestările EMC sunt creditate de OAMGMAMR filiala GALAŢI!!!


line_sep

Filiala Galati a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a definitivat agenda de cursuri pentru lunile FEBRUARIE 2018.


Inscrierea la cursul ales si achitarea lui se face anterior la sediul OAMGMAMR Galati sau la reprezentantii OAMGMAMR din spitale.


Data începerii cursului - Denumirea cursului

- 02.02.2018 - 04.02.2018 - Probleme actuale de diagnostic si ingrijire in HTA esentiala si HTA secundara - Dr. Sofiniuc Gabriela

- 16.02.2018 - 18.02.2018 - Sindromul metabolic - O consecinta a unui stil de viata nesanatos - Dr. Chirita Luminita

- 18.02.2018 - 20.02.2018 - Protocoale de diagnostic, ingrijire si tratament in urgentele cardio - vasculare - Dr. Sofiniuc Gabriela

- 23.02.2018 - 25.02.2018 - Precautiunile standard - masurile minime pentru prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale

- 23.02.2018 - 25.02.2018 - Resuscitarea Cardio - Respiratorie - Bucur Marius Constantin

Pentru mai multe detalii şi înscrieri sunaţi la sediul OAMGMAMR
Filiala Galaţi
Nr. Telefon: 0336/802521.


line_sep

Hotărârea nr. 25/2017 pentru aprobarea măsurilor întreprinse în vederea autorizării asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care au exercitat profesia în străinătate


Text publicat în M.Of. al României (Partea I) nr. 818 din 17 octombrie 2017 (M.Of. nr. 818/2017)

în vigoare de la 17 octombrie 2017

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, întrunit în şedinţa din data de 14.09.2017, emite următoarea hotărâre:


Art. 1. -

(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) care au exercitat profesia în străinătate şi care doresc să exercite activitatea profesională în România, vor depune la filiala OAMGMAMR la care au fost membri următoarele documente:

a) documente care atestă experienţa profesională, după caz, de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical, respectiv: contract de muncă, adeverinţă de vechime, etc.;

b) documentul care atestă moralitatea şi onorabilitatea profesională, eliberat de către autoritatea competentă din statul membru UE gazdă aflat în termen de valabilitate de 3 luni de la data eliberării,
sau, în cazul în care profesionistul şi-a desfăşurat activitatea într-un stat terţ , certificat de cazier judiciar eliberat de acel stat şi aflat în termen de valabilitate.


(2) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi însoţite de traduceri legalizate în limba română.

Art. 2. -

Prevederile Art. 1 se aplică şi posesorilor titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical care nu au dobândit calitatea de membru OAMGMAMR, au exercitat profesia în străinătate şi doresc să îşi continue activitatea profesională în România.

Art. 3. -

La cererea filialelor OAMGMAMR judeţene şi a municipiului Bucureşti, utilizatorii Sistemului de informare al pieţei interne (IMI) din cadrul aparatului central al OAMGMAMR vor verifica dacă profesioniştii în cauză figurează în baza de date a sistemului de alerte IMI. În situaţia în care aceştia fac obiectul unei alerte iniţiate de un alt stat membru UE, utilizatorii IMI din cadrul aparatului central al OAMGMAMR vor solicita respectivului stat membru UE informaţii privind motivele care au condus la declanşarea alertei.

Art. 4. -

(1) Filialele OAMGMAMR judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia să comunice în regim de urgenţă Departamentului juridic al aparatului central al OAMGMAMR numele asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care s-au adresat acestora solicitând exercitarea profesiei în România şi despre care acestea au cunoştinţă că sunt sancţionaţi pentru fapte disciplinare sau penale de un alt stat.

(2) În cazul profesioniştilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (1) filialele OAMGMAMR judeţene şi a municipiului Bucureşti vor solicita copii însoţite de traduceri legalizate în limba română de pe documentele de notificare cu privire la cauza şi măsurile de restricţionare a dreptului de exercitare a profesiei, emise de autoritatea competentă a statului membru gazdă sau, după caz, a statului terţ care a aplicat măsurile respective.

(3) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali sancţionaţi pentru fapte disciplinare sau penale de un alt stat şi care au solicitat exercitarea profesiei în România au obligaţia să depună documentele menţionate la alin. (2), la cererea filialei OAMGMAMR în cauză.

Art. 5. -

În situaţiile menţionate la art. 4 alin. (1) filialele OAMGMAMR judeţene şi a municipiului Bucureşti transmit Departamentului juridic din cadrul aparatului central al OAMGMAMR documentele menţionate la art. 1 alin. (1) lit. b) şi la art. 4 alin. (2) împreună cu copiile actului de identitate şi a titlului de calificare, conţinând înscrisul "conform cu originalul", semnătura persoanei din cadrul filialei OAMGMAMR care a efectuat verificarea şi ştampila filialei respective.

Art. 6. -

(1) Cererile privind exercitarea profesiei în România înaintate de profesioniştii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) se analizează de către Comisia Naţională de Etică şi Deontologie a OAMGMAMR în baza documentelor acestora transmise de filială şi în condiţiile legii.

(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) Comisia Naţională de Etică şi Deontologie a OAMGMAMR poate solicita filialei OAMGMAMR completarea cu documente relevante, furnizate de profesionist. Acestea vor fi transmise în copii conţinând înscrisul "conform cu originalul", semnătura persoanei din cadrul filialei OAMGMAMR care a efectuat verificarea şi ştampila filialei respective.

Art. 7. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,
Mircea Timofte
Bucureşti, 14 septembrie 2017.
Nr. 25.

 Download HOTĂRÂREA Nr. 25


line_sep

Cerinte privind Pregatirea in ingrijiri paliative a personalului din spitale in vederea acreditarii de catre ANMCS


www.studiipaliative.ro


Ordinul MS nr. 446 din data de 18.04.2017 privind
aprobarea Standardelor, Procedurii şi Metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor

R 02 MANAGEMENTUL CLINIC

S 02.08 Îngrijirile paliative şi terminale se adresează pacienţilor cu boli cronice progresive şi familiilor şi urmăresc îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora prin ameliorarea suferinţei

Cr 02.08.01 Managementul pacienţilor cu boli cronice progresive şi nevoi de îngrijiri paliative se face individualizat şi nediscriminatoriu.

C 02.08.01.03 Personalul implicat în îngrijirea pacienţilor cu boli cronice progresive are pregătire recunoscută în îngrijiri paliative.

- referinţă (R) - grupare de standarde, criterii şi cerinţe, având acelaşi domeniu de aplicare;

- standard (S) - reprezintă nivelul de performanţă realizabil şi măsurabil, agreat de profesionişti şi observabil de către populaţia căreia i se adresează. Este constituit dintr-un set de criterii şi cerinţe care definesc aşteptările privind performanţa, structura şi procesele dintr-un spital;

- criteriu (Cr) - obiectivul specific de realizat pentru îndeplinirea standardului;

- cerinţă (C) - acţiune care trebuie întreprinsă pentru realizarea obiectivului specific.

- indicator (I)

Ordinul ANMCS nr. 151 din data de 18.07.2017 privind aprobarea Instrumentelor de lucru utilizate în cadrul celui de al II-lea Ciclu de acreditare a spitalelor


Anexe 1-70 Liste de verificare

LISTA DE VERIFICARE NR. 29- Managementul medical la nivel de secţie (pag 182-201)

02.08.01.03 Personalul implicat în îngrijirea pacienţilor cu boli cronice progresive are pregătire recunoscută în îngrijiri paliative.

02.08.01.03.01 Cel puţin un medic din fiecare secţie/compartiment de îngrijire pacienţi cu boli cronice progresive are competenţă / supraspecializare /atestat de paliaţie.

02.08.01.03.02 50% din medicii organizaţiei, care au în îngrijire pacienţi cu boli cronice progresive, au absolvit minim un curs introductiv de îngrijiri paliative, de 3 zile.

02.08.01.03.04 Educaţia medicală continuă a personalului implicat (medici, asistenţi, psihologi, preoţi etc) în asigurarea îngrijirilor pacienţilor cu boli cronice progresive, include minim 4 ore anual de pregătire specifică în îngrijiri paliative

LISTA DE VERIFICARE NR. 31- Managementul îngrijirilor medicale la nivel de secţie (pag 209-2018)

02.08.01.03 Personalul implicat în îngrijirea pacienţilor cu boli cronice progresive are pregătire recunoscută în îngrijiri paliative.

02.08.01.03.03 50% din asistentele care au în îngrijire pacienţi cu boli cronice progresive au absolvit minim un curs introductiv de îngrijiri paliative, de 3 zile

LISTA DE VERIFICARE NR. 41- Managementul asistenţei medicale a pacientului oncologic (pag 262-264)

02.08.01.03 Personalul implicat în îngrijirea pacienţilor cu boli cronice progresive are pregătire recunoscută în îngrijiri paliative.

02.08.01.03.02 50% din medicii organizaţiei, care au în îngrijire pacienţi cu boli cronice progresive, au absolvit minim un curs introductiv de îngrijiri paliative, de 3 zile.

02.08.01.03.04 Educaţia medicală continuă a personalului implicat (medici, asistenţi, psihologi, preoţi etc) în asigurarea îngrijirilor pacienţilor cu boli cronice progresive, include minim 4 ore anual de pregătire specifică în îngrijiri paliative

LISTA DE VERIFICARE NR. 44- Managementul paliatiei (pag 273-280)

02.08.04.03 Membrii echipei pluridisciplinare de îngrijiri paliative din serviciile de îngrijire paliativă participă la programe de instruire continuă.

02.08.04.03.01 Medicul/medicii din serviciile de îngrijire paliativă are/au minim 3 ani de practică medicală şi B1221.

02.08.04.03.02 Medicul/medicii din serviciile de îngrijire paliativă urmează un program de pregătire medicală continuă de paliaţie de minim 4 ore per an.

02.08.04.03.03 Toţi asistenţii medicali din serviciile de îngrijire paliativă au urmat un curs de 36 ore (introductiv şi avansat în îngrijiri paliative).

02.08.04.03.04 Toţi asistenţii medicali din serviciile de îngrijire paliativă urmează un program de pregătire medicală continuă de paliaţie de minim 4 ore per an.

02.08.04.03.05 Cel puţin 75% din asistenţii medicali angajaţi din serviciile de îngrijire paliativă au urmat un curs aprofundat de 6-8 saptămâni de îngrijiri paliative/program de specializare în îngrijiri paliative/masterat în îngrijiri paliative.

02.08.04.03.06 Asistenţii şefi din serviciile de îngrijire paliativă au urmat un curs aprofundat de 6-8 săptămâni de îngrijiri paliative/program de specializare în îngrijiri paliative/masterat în îngrijiri paliative.

02.08.04.03.07 Asistenţii şefi din serviciile de îngrijire paliativă urmează un program de pregătire medicală continuă de paliaţie de minim 4 ore per an.

02.08.04.03.08 Asistentul social care lucrează în serviciile de îngrijire paliativă deţine licenţă în asistenţă socială şi curs de 36 ore (introductiv şi avansat în îngrijiri palitive) sau masterat în îngrijiri paliative.

02.08.04.03.09 Asistentul social din serviciile de îngrijire paliativă urmează un program de pregătire continuă specifică de paliaţie de minim 4 ore per an.

02.08.04.03.10 Psihologul care lucrează în serviciile de îngrijire paliativă deţine diplomă de licenţă, atestat în consiliere şi/sau psihoterapie la nivel de psiholog specialist şi curs de 36 ore (introductiv şi avansat în îngrijiri paliative) sau master în îngrijiri paliative.

02.08.04.03.11 Psihologul din serviciile de îngrijire paliativă urmează un program de pregătire continuă specifică de paliaţie de minim 4 ore per an.

02.08.04.03.12 Îndrumătorul spiritual care lucrează în serviciile de îngrijire paliativă a urmat un curs de 36 ore (introductiv şi avansat în îngrijiri paliative) sau master în îngrijiri paliative.

02.08.04.03.13 Îndrumătorul spiritual din serviciile de îngrijire paliativă urmează un program de pregătire continuă specifică de paliaţie de minim 4 ore per an.

02.08.04.03.14 Alt personal, care lucrează în serviciile de îngrijire paliativă, cu pregatire conform specializării, după caz, a urmat un curs de 36 ore (introductiv şi avansat în îngrijiri paliative) sau master în îngrijiri paliative.

02.08.04.03.15 Alt personal din serviciile de îngrijire paliativă urmează un program de pregătire continuă specifică de paliaţie de minim 4 ore per an.

02.08.04.03.16 Sunt identificate obiectivele educaţionale pentru fiecare din membrii echipei din serviciile de îngrijire paliativă şi modalităţile de îndeplinire a acestora.

02.08.04.03.17 Serviciile de îngrijire paliativă au un plan anual de instruire continuă a personalului de îngrijire.

ÎNSCRIERE cursuri online

Pasul 1. Plata taxei in cont: RO14BPOS08002606441ROL01 ; Filiala: Banc Post Brasov; CUI: 4921504; Beneficiar: HOSPICE Casa Sperantei.

Pasul 2. Completarea formularului de pe site si trimiterea pe fax (0368 818.762) sau email (edu@hospice.ro ) a dovezii platii. Completati formularul cu datele personale corecte pentru ca acestea sunt folosite la emiterea si transmiterea certificatului de absolvire a cursului.

Pasul 3. Primirea pe email, in maxim 2 zile lucratoare, a informatiilor de acces pe platforma elearning. Perioada de acces pe platforma este de 2 luni/curs. Pentru a avea acces pe platforma on line a cursului este necesar un calculator cu Windows XP, cu capabilitati audio (boxe, casti) si acces la internet. Sunt necesare programele: Office, Acrobat Reader, Flash Player.

PACHET DE BAZA (54 credite EMC):

1. Introducere in ingrijirea paliativa (12 credite EMC): 150 RON

2. Managementul durerii cronice la pacientul oncologic (18 credite EMC) : 150 RON

3. Comunicarea unui diagnostic de boala grava (12 credite EMC): 120 RON

4. Starea terminala in ingrijiri paliative (12 credite EMC): 120 RON

! Pretul cu discout la achizitionarea integrala a pachetului de baza este de: 450 RON

CURSURI NECREDITATE:

Abordarea pacientului cu depresie in ingrijirea paliativa 100 RON

Abordarea pacientului cu insomnie in ingrijirea paliativa 80 RON

Abordarea pacientului cu delir in ingrijirea paliativa 100 RON

Aspecte etice in practica medicala 80 RON

Abordarea simptomelor digestive in ingrijirea paliativa: greata, varsaturile 80 RON

Abordarea simptomelor respiratorii in ingrijirea paliativa: dispneea 80 RON


line_sep

Monitorul Oficial, Partea I nr. 2 din 03.01.2018
Hotărâre 29/2017, Ordinul Asistenţilor Medicali Geneneralişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - OAMGMAMR
Hotărârea nr. 29/2017 pentru aprobarea Procedurii de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Procedură din 04.12.2017, Ordinul Asistenţilor Medicali Geneneralişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - OAMGMAMR
Procedura de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România din 04.12.2017


Hotărârea nr. 29/2017 pentru aprobarea Procedurii de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 2 din 03.01.2018

În temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 26 alin. (6) din Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 8 din 21 martie 2013*).

*) Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 8/2013 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. -

Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi adusă la cunoştinţa membrilor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Mircea Timofte

Bucureşti, 4 decembrie 2017.

Nr. 29.

Procedura de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România din 04.12.2017

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 ianuarie 2018

CAPITOLUL I Generalităţi

Art. 1. -

Scopul procedurii este de a asigura o abordare coerentă şi o soluţionare unitară, la nivelul tuturor filialelor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR, a:

a) cererilor de suspendare, respectiv de retragere a calităţii de membru;

b) situaţiilor de suspendare, respectiv de retragere a calităţii de membru ca sancţiune disciplinară;

c) situaţiilor specifice, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi b), care pot conduce la suspendarea sau retragerea calităţii de membru al OAMGMAMR, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2. -

Preşedintele filialei OAMGMAMR răspunde de implementarea acestei proceduri şi de comunicarea acesteia membrilor filialei, prin consilierii judeţeni şi secretariatul filialei.

CAPITOLUL II
Suspendarea la cerere a calităţii de membru al OAMGMAMR

Art. 3. -

Suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR poate fi solicitată pe o perioadă de până la 5 ani, în următoarele situaţii:

a) concediu de maternitate;

b) concediu pentru creşterea copilului de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

c) concediu pentru incapacitate temporară de muncă, dacă acesta are o durată mai mare de 6 luni;

d) concediu paternal;

e) şomaj, caz în care suspendarea se acordă pe durata şomajului;

f) rezidenţă temporară pe teritoriul altei ţări, dacă depăşeşte 6 luni;

g) alte motive obiective care justifică imposibilitatea exercitării profesiei pe o perioadă determinată, de până la cinci ani.

Art. 4. -

(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care solicită suspendarea calităţii de membru se vor adresa filialei OAMGMAMR unde sunt înregistraţi.

(2) Solicitarea se va face în scris, prin depunerea unei cereri conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, şi va fi însoţită de:

a) certificatul de membru şi avizul de liberă practică (dacă este cazul) în original;

b) copii (în conformitate cu originalul) ale documentelor justificative, pe baza cărora se solicită suspendarea calităţii de membru la cerere (documente medicale, decizii de suspendare a contractului de muncă, carnet de şomaj, dovada rezidenţei în altă ţară etc.).

(3) Cererea de suspendare va fi depusă personal sau prin împuternicit.

(4) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care solicită suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR trebuie să achite cotizaţia de membru datorată până la data cererii.

(5) În termen de 5 zile de la data înregistrării cererii de suspendare, preşedintele filialei decide aprobarea sau respingerea acesteia şi va dispune actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

Art. 5. -

(1) Suspendarea intră în vigoare şi produce efecte din momentul aprobării cererii de suspendare.

(2) Încetarea suspendării la cerere a calităţii de membru al OAMGMAMR se face în baza solicitării scrise întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, la care solicitantul anexează, în original, certificatul de cazier judiciar, precum şi certificatul de sănătate fizică şi psihică, aflate în termen de valabilitate.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) se depune la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru, cu cel puţin 5 zile anterior datei la care acesta urmează să îşi reia activitatea profesională.

CAPITOLUL III
Suspendarea disciplinară a calităţii de membru al OAMGMAMR

Art. 6. -

Suspendarea disciplinară a calităţii de membru al OAMGMAMR are loc în următoarele situaţii:

a) prin hotărâre a Consiliului naţional al OAMGMAMR;

b) prin hotărâre a Consiliului judeţean, respectiv a Consiliului Municipiului Bucureşti, în cazul nerealizării anuale a numărului minim de credite;

c) prin decizie a Biroului Consiliului judeţean, respectiv a Biroului Consiliului Municipiului Bucureşti, în cazul membrilor care nu au plătit cotizaţia datorată pe o perioadă de 6 luni;

d) ca urmare a pronunţării unei hotărâri definitive a instanţei judecătoreşti pentru săvârşirea unei infracţiuni legate de exercitarea profesiei.

Art. 7. -

(1) Suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR prin hotărâre emisă de Consiliul naţional al OAMGMAMR poate interveni în următoarele situaţii:

a) ca sancţiune disciplinară, în condiţiile prevăzute de art. 62 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

b) pe durata stării de incompatibilitate.

(2) Hotărârea Consiliului naţional al OAMGMAMR prin care se decide suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR va fi transmisă filialei căreia îi aparţine membrul respectiv, în termen de cel mult 5 zile de la adoptare.

(3) Preşedintele filialei judeţene/a municipiului Bucureşti a OAMGMAMR va întreprinde toate demersurile necesare pentru înştiinţarea persoanei în cauză, solicitându-i să depună la filială certificatul de membru şi avizul de liberă practică (dacă este cazul) în original.

(4) Preşedintele filialei judeţene/a municipiului Bucureşti a OAMGMAMR va înştiinţa direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti şi angajatorul unde membrul sancţionat îşi desfăşoară activitatea şi va dispune actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

Art. 8. -

(1) Suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR, în cazul membrilor care, în termen de 6 luni, nu au realizat numărul minim de credite pentru anul precedent, se va face prin hotărâre a Consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti al OAMGMAMR.

(2) Suspendarea încetează la data realizării numărului de credite restante.

Art. 9. -

(1) Suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR, în cazul membrilor care nu au plătit cotizaţia datorată pe o perioadă mai mare de 6 luni, se va face prin decizie emisă de Biroul Consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti al OAMGMAMR.

(2) Suspendarea calităţii de membru încetează la data achitării cotizaţiei restante.

Art. 10. -

În cazul în care suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR intervine ca urmare a pronunţării unei hotărâri definitive a instanţei judecătoreşti pentru săvârşirea unei infracţiuni legate de exercitarea profesiei, hotărârea instanţei va fi adusă la cunoştinţa Biroului executiv al OAMGMAMR, direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti şi angajatorului membrului respectiv, de către preşedintele filialei.

Art. 11. -

Membrul OAMGMAMR suspendat în una din situaţiile prevăzute la art. 6 este obligat să depună la filiala OAMGMAMR al cărei membru este certificatul de membru şi avizul de liberă practică (dacă este cazul) în original.

Art. 12. -

(1) Pe durata suspendării calităţii de membru al OAMGMAMR se suspendă toate obligaţiile şi drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Pe perioada suspendării, membrul OAMGMAMR nu va avea obligaţia de plată a cotizaţiei şi nu va fi obligat să efectueze numărul anual de credite stabilit de Consiliul naţional al OAMGMAMR.

(3) Pe durata suspendării, membrul OAMGMAMR nu va avea dreptul să exercite profesia de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical.

CAPITOLUL IV
Încetarea calităţii de membru al OAMGMAMR

Art. 13. -

Încetarea calităţii de membru al OAMGMAMR poate interveni în următoarele situaţii:

a) la cerere, prin renunţarea la calitatea de membru;

b) prin decesul membrului OAMGMAMR;

c) prin pensionare (în baza deciziei de pensionare depuse la filială), dacă membrul respectiv nu doreşte să îşi menţină calitatea de membru şi după vârsta pensionării;

d) prin hotărârea Consiliului naţional al OAMGMAMR de retragere a calităţii de membru, ca urmare a aplicării unei sancţiuni disciplinare;

e) prin punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive.

Art. 14. -

(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care doresc să renunţe la calitatea de membru se vor adresa filialei OAMGMAMR unde sunt înregistraţi.

(2) Solicitarea se va face în scris prin depunerea unei cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, de renunţare la calitatea de membru al OAMGMAMR, şi va fi însoţită de certificatul de membru şi avizul de liberă practică (dacă este cazul) în original. în cazul renunţării la calitatea de membru al OAMGMAMR prin pensionare, cererea de renunţare va fi însoţită şi de o copie a deciziei de pensionare.

(3) Cererea de renunţare la calitatea de membru al OAMGMAMR va fi depusă personal sau prin împuternicit.

(4) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care doresc să renunţe la calitatea de membru al OAMGMAMR trebuie să fie la zi cu plata cotizaţiei de membru.

(5) În termen de 5 zile de la data înregistrării solicitării de renunţare la calitatea de membru al OAMGMAMR, preşedintele filialei va dispune actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

Art. 15. -

(1) Hotărârea Consiliului naţional al OAMGMAMR prin care se decide retragerea calităţii de membru al OAMGMAMR, pentru abaterile disciplinare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Statutul OAMGMAMR, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009, cu modificările şi completările ulterioare, va fi transmisă filialei OAMGMAMR unde este înregistrat membrul respectiv, în termen de cel mult 5 zile de la adoptare.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), filiala OAMGMAMR va înştiinţa persoana în cauză, solicitându-i să depună la filială certificatul de membru şi avizul de liberă practică (dacă este cazul) în original şi va înştiinţa direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti şi angajatorul unde membrul sancţionat îşi desfăşoară activitatea.

(3) În termen de 5 zile de la data adoptării hotărârii menţionate la alin. (1), preşedintele filialei OAMGMAMR va dispune actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

Art. 16. -

(1) În cazul în care retragerea calităţii de membru al OAMGMAMR intervine ca urmare a pronunţării unei hotărâri definitive a instanţei judecătoreşti pentru săvârşirea unei infracţiuni legate de exercitarea profesiei, hotărârea instanţei judecătoreşti va fi adusă la cunoştinţa Biroului executiv al OAMGMAMR, direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti şi angajatorului membrului respectiv de către preşedintele filialei OAMGMAMR.

(2) Preşedintele filialei OAMGMAMR va solicita membrului OAMGMAMR sancţionat să depună la filială certificatul de membru şi avizul de liberă practică (dacă este cazul) în original şi va dispune actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

Art. 17. -

(1) Retragerea calităţii de membru al OAMGMAMR sau renunţarea la această calitate de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali membri ai OAMGMAMR va avea drept consecinţă retragerea dreptului de exercitare a profesiei.

(2) Pentru reînscrierea în OAMGMAMR, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali vor depune un dosar de reînscriere la filiala unde au fost înregistraţi şi care va conţine: certificatul de cazier judiciar şi certificatul de sănătate fizică şi psihică în original şi în termen de valabilitate; copii ale documentelor personale şi profesionale actualizate şi taxa de reînscriere în cuantumul stabilit prin hotărârea Consiliului naţional al OAMGMAMR.

(3) Membrii reînscrişi vor primi un certificat de membru care va păstra seria şi numărul certificatului iniţial (pe care poate fi menţionată data reînscrierii în loc de data primei înregistrări).

Art. 18. -

Filialele judeţene/a municipiului Bucureşti ale OAMGMAMR vor publica pe site-ul propriu lista nominală a membrilor suspendaţi sau împotriva cărora s-a dispus suspendarea, precum şi a membrilor care s-au retras sau împotriva cărora s-a dispus retragerea. Lista va cuprinde următoarele informaţii: numele şi prenumele, profesia şi ultimul loc de muncă.

Art. 19. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1 la procedura de suspendare

Aprob,
Preşedinte,
. . . . . . . . . .

Către
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor
şi Asistenţilor Medicali din România - Filiala . . . . . . . . . .

Cerere pentru suspendarea calităţii de membru

Subsemnatul/a, . . . . . . . . . . . . , membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Filiala . . . . . . . . . ., cu Certificatul de membru seria . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ numărul . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./, vă rog să luaţi act de dorinţa mea de a mă suspenda din calitatea de membru al OAMGMAMR pe perioada . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., pe motiv de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anexez prezentei cereri:

- certificatul de membru în original
- avizul de liberă practică în original pe anul în curs (dacă este cazul)
- copii (conform cu originalul) ale documentelor justificative (documente medicale, decizii de suspendare a contractului de muncă, carnet de şomaj, dovada rezidenţei în altă ţară etc.)
- declaraţie pe propria răspundere în cazul lipsei locului de muncă în domeniu sau exercitarea unei alte profesii

Localitatea
Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de OAMGMAMR, potrivit Notificării nr. 11.308, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul eliberării certificatelor de membru, a adeverinţei care atestă onorabilitatea şi moralitatea.
Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat.
Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa instituţiei.

ANEXA Nr. 2 la procedura de suspendare

Aprob,
Preşedinte,
. . . . . . . . . .

Către
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor
şi Asistenţilor Medicali din România - Filiala . . . . . . . . . .

Cerere pentru încetarea suspendării calităţii de membru

Subsemnatul/a, . . . . . . . . . . . . , membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Filiala ., cu Certificatul de membru seria . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ numărul . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./, vă adresez rugămintea de a-mi aproba încetarea suspendării calităţii de membru al OAMGMAMR, filiala . . , începând cu data de . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . .

Anexez prezentei cereri:

- cazierul judiciar în original
- certificat de sănătate fizică şi psihică

Localitatea
Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .Semnătura. . . . . . . . . .

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de OAMGMAMR, potrivit Notificării nr. 11.308, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul eliberării certificatelor de membru, a adeverinţei care atestă onorabilitatea şi moralitatea.
Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat.
Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa instituţiei.

ANEXA Nr. 3 la procedura de suspendare

Aprob,
Preşedinte,
. . . . . . . . . .

Către
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România - Filiala . . . . . . . . . .

Cerere pentru renunţarea la calitatea de membru

Subsemnatul/a, . . . . . . . . . . , membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Filiala ., cu Certificatul de membru seria . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ numărul . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./, având profesia de asistent medical generalist /moaşă /asistent medical , în specialitatea ., solicit retragerea calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, deoarece nu profesez ca asistent medical generalist /moaşă /asistent medical .

Am luat cunoştinţă de prevederile art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Anexez următoarele documente:

1. certificat de membru în original
2. avizul de liberă practică în original (dacă este cazul)
3. dovada achitării la zi a cotizaţiei de membru

Localitatea
Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .Semnătura. . . . . . . . . .

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de OAMGMAMR, potrivit Notificării nr. 11.308, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul eliberării certificatelor de membru, a adeverinţei care atestă onorabilitatea şi moralitatea.
Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat.
Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa instituţiei.

Semnătura
. . . . . . . . . .


line_sep

Luna ianuarie 2018 este ultima pentru recuperarea creditelor restante pentru anul 2017.


Potrivit Programului Naţional EMC, asistenţii medicali / moaşele care nu realizează numărul de credite vor fi suspendaţi din activitate până la recuperarea creditelor restante.

Constituie abatere disciplinară:

c) neparticiparea la programele de pregătire profesională şi perfecţionare, având drept consecinţă nerealizarea numărului de credite stabilit de Consiliul Naţional;
"Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al OAMGMAMR li se suspendă dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv".


Numărul maxim de credite acumulate din abonamentele la publicaţii ce poate fi luat în considerare la calculul numărului total de credite anual este de 14 credite EMC.

Cursuri obligatorii:


Cursul de resuscitare cardio-respiratorie - obligatoriu o data la fiecare 5 ani
Curs în specialitatea profesiei (cel puţin un curs/an)


line_sep

NOU !!!
Au sosit certificatele de grad principal, sesiunea 2017


Filiala Galaţi a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a primit, de la OAMGMAMR Naţional, certificatele de grad principal pentru asistenţii medicali/moaşele care au promovat examenul în sesiunea 2017.

Certificatele de grad principal se eliberează titularului, pe baza actului de identitate în termen de valabilitate.

Documentele pot fi ridicate de la OAMGMAMR Galaţi până pe 19 martie 2018.

După această dată, certificatele de grad principal vor fi returnate la Bucureşti şi titularii se vor deplasa la sediul OAMGMAMR Naţional pentru a le ridica.

Potrivit procedurii, diplomele care nu sunt ridicate în termenul anunţat vor fi returnate către OAMGMAMR NAŢIONAL, titularii intrând în posesia lor în aceleaşi condiţii, de la sediul central din Bucureşti, str. Calea Griviţei, nr. 77, sector 1.


line_sep

Hotărârile Nr. 29/04.12.2017, Nr. 31/06.12.2017, Nr. 32/06.12.2017 şi Nr. 34/06.12.2017, adoptate in şedinţa Consiliului Naţional al OAMGMAMR din data de 06.12.2017


Vă prezentăm ataşat Hotărârile nr. 29/04.12.2017, nr. 31/06.12.2017, nr. 32/06.12.2017 şi nr. 34/06.12.2017, adoptate in şedinţa Consiliului Naţional al OAMGMAMR din data de 06.12.2017

-  Download HOTĂRÂREA Nr. 29/04.12.2017

-  Download HOTĂRÂREA Nr. 31/06.12.2017

-  Download HOTĂRÂREA Nr. 32/06.12.2017

-  Download HOTĂRÂREA Nr. 34/06.12.2017


line_sep

ANUNŢ IMPORTANT!
ÎNSCRIEREA LA PROGRAMELE DE SPECIALIZARE A ASISTENŢILOR MEDICALI!!!


Potrivit Ordinului 942/2017 şi a Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, SNSPMPDSB va efectua înscrierile pentru TOATE programele de specializare începând cu data de 15 ianuarie 2018!!!

Pentru programele de specializare în vederea reconversiei profesionale Radiologie, imagistică medicală, Laborator, Nutriţie şi dietetică, Balneofizioterapie, Igienă şi sănătate publică care s-au organizat în baza ordinului MS 613/2013, înscrierile se sistează până pe data de 15 ianuarie 2018.

Înscrierile pentru aceste programe efectuate până la data de 1.10.2017 rămân valabile, cu menţiunea că după 15 ianuarie 2018 documentele depuse vor fi reevaluate şi completate conform Regulamentului de înscriere pentru specializări care va fi afişat pe site-ul SNSPMPDSB www.snspms.ro la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2018.

Toate programele de specializare vor începe în luna Septembrie a anului universitar 2018-2019, şi se vor derula la nivel naţional, în centrele de pregătire propuse de responsabilii naţionali de program.

________________________________________

În conformitate cu Ordinul M.S. nr. 942/25 august 2017 pentru aprobarea "Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali", vă aducem la cunoştinţă noile conditii de înscriere şi participare la programele de specializare, după cum urmează:

1. La programele de specializare pentru reconversie profesională participă asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie încadraţi pe posturi în specialitatea respectivă;
2. Solicitarea către SNSPMPDSB pentru a participa la un program de specializare este făcută de către unităţi sanitare publice sau private şi autorităţi locale, pentru persoanele nominalizate de acestea;
3. Participarea la programele de specializare a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali încadraţi cu contract individual de muncă se face în conformitate cu prevederile art. 192-200 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Taxa de instruire se suportă de angajator, conform prevederilor art. 194 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau finanţarea poate proveni din alte surse;
5. Taxa de instruire se restituie integral atunci când cursantul se retrage cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea programului şi în procent de 75% dacă cursantul se retrage după începerea cursului;
6. Salariaţilor care beneficiază de cursul de specializare le sunt aplicabile prevederile art. 198 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

După repartizarea participanţilor pe centre de pregătire, tabelele nominale vor fi afişate pe acest site.

Dosarul complet de înscriere pentru fiecare participant se va depune la o dată şi la o locaţie care vor fi anunţate ulterior.

Dosarul va cuprinde următoarele documente în copie:
1. diplomă sau certificat de absolvire care atestă specialitatea de asistent medical generalist sau de pediatrie;
2. certificat de membru şi aviz anual de liberă practică;
3. carte de identitate;
4. dovada plăţii taxei de participare (taxa de participare/cursant va fi afişată pe site);

Dosarele incomplete vor fi respinse.
Pentru participarea la programele organizate/desfăşurate de CNDPDS se va achita taxa de participare/certificare în:
-contul SNSPMPDSB şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, cod poştal 021253
-CONT IBAN RO80TREZ70220F335000XXXX, Trezoreria Sector 2,
-CIF 26328134

line_sep

ANUNŢ IMPORTANT
-
ELIBERAREA AVIZELOR DE LIBERĂ PRACTICĂ PENTRU ANUL 2018 !


Începând cu data de 01.11.2017 , OAMGMAMR filiala GALAŢI va derula activitatea de eliberare a Avizului anual pentru anul 2018 pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist/ asistent medical din specialităţile paraclinice/ moaşă licenţiată, în condiţiile legilor şi Hotărârilor in vigoare.

Acordarea avizului pentru anul 2018 se face în baza depunerii de către solicitant la sediul filialei a următoarelor documente:
- copia poliţei de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis), valabilă pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, (se păstrează limitele aplicate şi în anul 2017), respectiv valoarea minimă a poliţei este:
a)10.000 EURO pentru asistenţii medicali generalişti/asistenţii medicali din specialităţile paraclinice /moaşe care îşi exercită profesia în unităţile sanitare cu paturi; Plafoanele pentru asigurările de malpraxis sunt aceleaşi - minim 10.000 euro pentru toţi asistenţii din SAJ, Unităţi de dializă, CREŞE, DGASPC, Clinici private de chirurgie, clinici de chirurgie buco-maxilo-facială şi alte clinici cu tehnici / investigaţii invazive;
b) 4.000 EURO pentru asistenţii medicali generalişti/asistenţii medicali/moaşe care îşi exercită profesia în cabinete de medicină primară, clinici private, Laboratoare private, clinici de imagistica private, clinici de balneofizioterapie private, cabinete medicale individuale, cabinete de stomatologie, etc;
c) 2.000 EURO pentru asistenţii medicali din FARMACIILE CU CIRCUIT DESCHIS şi pentru asistenţii medicali de IGIENA şi SANATATE PUBLICA
- Extras din Revisal la zi (Raport per salariat) semnat, ştampilat şi datat de către angajator (eliberat în săptămâna în care se depune dosarul) - excepţie fac asistenţii medicali din unităţile sanitare care reţin si virează cotizaţia reţinută lunar pe statul de plată;
- numărul minim de 30 credite EMC realizat în anul 2017 din care 15 credite trebuie obţinute obligatoriu printr-un curs in specialitate.

Conform Programului National EMC si Metodologiei EMC aprobată de Consiliul Naţional al OAMGMAMR cursul de Resuscitare Cardio-Respiratorie este obligatoriu o dată la fiecare 5 ani ( in primul an de activitate profesionala si obligatoriu o dată la fiecare 5 ani ) Se vor depune doar acele certificate, diplome, atestate etc. pentru cursuri/manifestări, altele decât cele organizate de OAMGMAMR filiala Galaţi, precum şi chitanţele de plata nominale ( individuale ) ale abonamentelor integrale la revista "Ars Medica", "Viaţa Medicală", Farmacist.ro, etc );
- dovada plăţii cotizaţiei de membru OAMGMAMR pentru anul 2017 şi plata in avans pentru cel puţin 6 luni din anul 2018 - pentru cei cărora NU li se reţine lunar cotizaţia de membru pe statul de plată şi NU se virează lunar în contul organizaţiei OAMGMAMR Galaţi.
- Certificatul de membru - în original - Numai pentru cei care au absolvit o nouă formă de studii în specialitate sau o nouă specializare si vor depune o copie legalizată după diploma de studii;
- copie a documentelor care atestă întreruperea de activitate, după caz;
- Adeverinţă de la angajator care atestă întreruperea de activitate (concediu fără plată, concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2-3 ani, concedii medicale pentru o perioadă continuă mai mare de 6 luni dintr-un an), după caz.
- copie după actele care atestă alte schimbări;
- copie după Cartea de identitate ( dacă s-a schimbat in cursul anului 2017 cartea de identitate ) pe care se va nota numărul de telefon valabil si adresa de e-mail
NOTĂ: Asistenţii medicali pensionari care îşi continuă activitatea in sistemul de sănătate privat, vor depune şi Certificatul A5 cu menţiunea "NORMAL PSIHIC şi CLINIC SĂNĂTOS = APT să profeseze ca asistent medical" (se solicită anual) în vederea eliberării avizului.
Eliberarea Certificatelor de membru si a Avizelor de libera practica se va face in termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea documentelor numai titularului de drept sau unui împuternicit cu procura notariala, pe baza de semnătura.
Avizul anual de libera practică se va elibera numai daca sunt îndeplinite condiţiile conforme cu legislaţia in vigoare si cu Hotărârile Consiliului Naţional al OAMGMAMR.

Toate documentele depuse în copie vor avea menţiunea "conform cu originalul" şi semnătura titularului.
Orice modificare în Registrul Unic Naţional de evidenţa şi/sau pe Certificatul de membru al OAMGMAMR Se va face numai cu acte doveditoare.

Daniela Artimof
Preşedinte OAMGMAMR Galaţi


line_sep

Văzând Referatul de aprobare al Centrului de resurse umane în sănătate publică nr. FB 8.199 din 21.08.2017,
având în vedere prevederile art. 40 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.


Art. 1. -

Se aprobă Normele de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a) Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 66/2002 pentru aprobarea Normelor privind obţinerea specializărilor şi competenţelor pentru asistenţii medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceală sau medie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 15 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 21 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Specializările obţinute anterior intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, programele de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aflate în curs de derulare, se finalizează în condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. -

Centrul de resurse umane în sănătate publică, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi celelalte instituţii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,
Florian-Dorel Bodog

Bucureşti, 21 august 2017.
Nr. 942.

NORME
de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali


 Download HOTĂRÂRE Nr. 942 din august 2017


line_sep

ANUNŢ
În atenţia membrilor OAMGMAMR GALAŢI


Vă informăm că documentele solicitate de dumneavoastră se întocmesc şi se eliberează de către conducerea Filialei OAMGMAMR GALAŢI, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii la secretariatul instituţiei.

line_sep

HOTĂRÂRE Nr. 20/2017 din 19 mai 2017
pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali
EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 502 din 30 iunie 2017 Download HOTĂRÂRE Nr. 20/2017 din 19 mai 2017

line_sep

ANUNŢ IMPORTANT

Vă anunţăm că SEDIUL NOU al OAMGMAMR Galaţi, este în Str. BRĂILEI nr. 31, nivelul 2, în Centrul de Afaceri ( fosta Sucursală a Băncii Raiffeisen, lângă Sucursala BRD )
Numerele de telefon şi fax sunt aceleaşi: 0336802521; 0336802522.

NEPI

Programul cu publicul se va desfăşura în zilele de marţi, miercuri, joi, de la ora 9 la ora 15, iar în ziua de luni de la ora 9 la ora 17. Vineri nu se va lucra cu publicul.

Programul cu publicul se va relua din data de 12 IANUARIE 2016, conform orarului de mai sus.

Pentru intrarea în clădire veţi suna la INTERFONUL situat lângă uşa exterioară de acces în clădire, unde scrie cu majuscule OAMGMAMR.
Şi vi se va deschide uşa din interiorul sediului ( ca la orice interfon de bloc).

Expedierea documentelor către OAMGMAMR GALAŢI se va face la noua adresa de mai sus.


line_sep

RECUNOAŞTEREA CALIFICĂRILOR OBŢINUTE ÎN ROMÂNIA

În conformitate cu Legea 278/2015, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în calitate de autoritate competentă, întocmeşte şi eliberarează documentele (certificate etc) necesare recunoaşterii în scop profesional a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în celelalte State Membre UE.

Începând cu data de 17.01.2016, cererile de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii în scop profesional a titlurilor româneşti amintite, însoţite de documentele corespunzătoare, se depun la filiala judeţeană a OAMGMAMR GALAŢI , la care solicitantul este membru. În cazul în care solicitantul nu a dobândit calitatea de membru al OAMGMAMR, cererea se depune la filiala OAMGMAMR pe a cărui rază teritorială domiciliază.

Documentele de recunoaştere vor fi întocmite la nivelul structurii de specialitate a OAMGMAMR Naţional, iar în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet, vor fi ridicate de către solicitanţi de la filiala judeţeană a OAMGMAMR la care aceştia au depus cererea, personal sau de către un împuternicit, prin procură notarială.

În vederea informării persoanelor interesate, pe site-urile filialelor judeţene ale OAMGMAMR vor fi publicate periodic, listele cu numele solicitanţilor pentru care au fost întocmite documentele respective, în vederea eliberării.

Documentele necesare:

1. Descarcă  Download Cerere-tip

2. Descarcă  Download Model adeverinţă angajator

3. Descarcă documentele necesare pentru:

3.1.  Download Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist pentru care NU se cere experienţă profesională

3.2.  Download Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist pentru care SE CERE experienţă profesională

3.3.  Download Alte titluri de calificare de asistent medical

3.4.  Download Titlul de calificare Moaşă - pentru care NU se cere experienţă profesională

3.5.  Download Titlul de calificare de Asistent medical de Obstetrică-Ginecologie OG pentru care SE CERE experienţă profesională


line_sep

Important !
În atenţia asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care doresc să exercite profesia într-un Stat Membru UE

ANUNŢ            În conformitate cu prevederile art.III alin.(1) din Legea nr.278/2015 din 25 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,activităţile de atestare a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical sunt preluate de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

            În acest sens:

- până la data de 15.12.2015 inclusiv cererile de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în celelalte state membre UE se depun la direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv la Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;

- în perioada 16.12. 2015 - 08.01.2016 se sistează depunerea solicitărilor din motive organizatorice;

- începând cu data de 11.01.2016 cererile se vor depune la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru sau la filiala OAMGMAMR în a cărei rază teritorială acesta domiciliază pentru solicitanţii asistenţi medicali generalişti, moaşe sau asistenţi medicali care nu au dobândit autorizarea în profesie.

line_sep

Legea nr. 278/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania - publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 884 din 25 noiembrie 2015.


 Download Legea nr. 278/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008

line_sep

ANUNŢ IMPORTANT!


            Conducerea filialei OAMGMAMR Galaţi a hotărât iniţierea proiectului prin care se oferă un curs de Educaţie Medicală Continuă GRATUIT, în fiecare an, achitat din fondurile filialei pentru membrii săi, începând din anul 2016.

            La cursurile organizate fără taxă de înscriere, pot participa gratuit numai membrii filialei OAMGMAMR Galaţi, care sunt cu plata cotizaţiei de membru la zi şi care nu au restanţe în realizarea creditelor EMC din anul 2015 ( din anul precedent ).PREŞEDINTE O.A.M.G.M.A.M.R. - GALAŢI
Asist. Med. Princ. Licenţiat ARTIMOF DANIELA

line_sep

METODOLOGIE REATESTARE


În conformitate cu prevederile art. 18 din OUG 144/2008, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrerup activitatea profesională pentru o perioadă mai mare de 5 ani vor fi reatestaţi, în vederea reluării activităţii.

Reatestarea competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în vederea exercitării profesiei se face, la cerere, de către o comisie a filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în baza Metodologiei de reatestare a competen?elor profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, adoptată prin Hotărârea Consiliului naţional nr. 32/ 2009.

- http://www.oamr.ro/hotarare-nr-32-din-11-decembrie-2009-privind-aprobarea-metodologiei-de-reatestare-a-competentei-profesionale-a-asistentilor-medicali-generalisti-moaselor-si-a-asistentilor-medicali/

- DESCARCA METODOLOGIE REATESTARE

- TEMATICA REATESTARE - ASISTENT MEDICAL GENERALIST
- TEMATICA REATESTARE - NUTRITIE-DIETETICA
- TEMATICA REATESTARE - LABORATOR
- TEMATICA REATESTARE - FARMACIE
- TEMATICA REATESTARE - BFKT
- TEMATICA REATESTARE - ASISTENT MEDICO SOCIAL
- TEMATICA REATESTARE - IGIENA SI SANATATE PUBLICA
- TEMATICA REATESTARE - RADIOLOGIE
- TEMATICA REATESTARE - OBSTETRICA- GINECOLOGIE


line_sep

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1454/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent


 Download  Descărcare Monitorul Oficial Nr. 928 din 19 decembrie 2014


line_sep

NORMELE DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂhttp://oammr-galati.ro/index.php?id=leg

line_sep

Site gazduit de Romarg.ro         177867 vizitatori  --© 2007 O.A.M.G.M.A.M.R. Galati--   Get Firefox!