Bine ati venit!

line_separator

Octombrie 2018
LMMJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

line_separator
line_separator


line_sep

Ordinul Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România

- Filiala Galați -

line_sep

Ministerul Sănătăţii a aprobat derogarea de la condiţia de experienţă profesională pentru înscrierea la examenul de grad principal 2018!


Vă transmitem ataşat adresa CCE nr. 92/15.10.2018

Astfel, asistenţii medicali/moaşele care doresc să se înscrie la examenul de grad principal 2018, trebuie să facă dovada unei experienţe profesionale cumulate de minimum 5 ani efectiv munciţi în specialitatea în care au obţinut titlul de calificare, dobândită în condiţiile legii până la data de 31 Decembrie 2018.

În sensul prezentelor prevederi, prin experienţă profesională se înţelege exercitarea efectivă a activităţilor profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă ( fără CIC, fără CONCEDII MEDICALE, fără CONCEDII FĂRĂ PLATA) şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză.

 Download CCE nr. 92/15.10.2018


line_sep

ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali - sesiunea 2018


Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2018, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali.

- Examenul de grad principal se organizează pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali.

- Documente necesare înscrierii:
(1) La înscriere candidatul depune un dosar, care conţine următoarele documente:


a) cererea de înscriere, cu datele de contact;

b) declaraţie privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR;

c) copia actului de identitate valabil până la data susţinerii examenului;

d) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătăţii sau a diplomei/certificatului de absolvire/licenţă sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituţii de învăţământ: liceu sanitar; şcoală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistenţă medicală/de moaşe. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice „în conformitate cu originalul" pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

e) copia atestatului de echivalare, după caz;

f) în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate, acesta va depune copia diplomei obţinute în străinătate însoţită de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaştere a calificării în România;

g) adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

(I) experienţa profesională de minimum 5 ani la data susţinerii examenului, cumulată în specialitatea în care a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant medical (M) si asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condiţiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);

(II) condiţiile de încadrare şi de durată precizate pentru următoarea situaţie:


La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obţinut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare şi ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, cu modificările şi completările ulterioare, pot participa şi asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care fac dovada încadrării, în condiţiile legii, în funcţia de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parţial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susţinere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialităţii respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneo-fizioterapie, de nutriţie şi dietetică, de igienă şi sănătate publică.

h) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

i) dovada plăţii sumei de participare la examen.

(2) Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, şi certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10, alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul de lucru efectiv prestat.

(3) În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată şi traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

(4) Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

Datele de desfăşurare a examenului, pe specialităţi:

01.11.2018- examen – asistenţi medicali generalişti, surori medicale, oficianţi medicali;

02.11.2018- examen- asistenţi medicali- alte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti;

- Înscrierile la examen se fac în perioada 08.10.2018 – 23.10.2018, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor judetene/a municipiului Bucureşti ale OAMGMAMR.

- Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.

- Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;


- Pe documentul de plată plătitorul va menţiona "Suma de participare examen grad principal-2018"

- Tematica şi bibliografia pentru examen pot fi consultate la adresa:
https://www.oamr.ro/anunt-privind-organizarea-si-desfasurarea-examenului-de-grad-principal-pentru-asistenti-medicali-generalisti-moase-asistenti-medicali-surori-medicale-si-oficianti-medicali-sesiunea-2018/


 Download ORDIN Nr. 1137/2018 din 6 septembrie 2018

 Download MODEL ADEVERINTA VECHIME PENTRU EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL 2018


line_sep

Filiala Galati a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a definitivat agenda de cursuri pentru lunile NOIEMBRIE 2018.


Inscrierea la cursul ales si achitarea lui se face anterior la sediul OAMGMAMR Galati sau la reprezentantii OAMGMAMR din spitale.


Data cursului - Locaţia cursului - Lectorul cursului - Denumirea cursului

- 06.11.2018 - 08.11.2018 - Sediul O.A.M.G.M.A.M.R. Galaţi - Dr. Ursu Domnica - Resuscitarea Cardio - Respiratorie - 8 locuri disponibile

- 09.11.2018 - 11.11.2018 - Spitalul de Pediatrie Galati - Dr. Stefanescu Victorita - Principii de screening imagistic. Prevenirea si depistarea precoce a cancerului si educare sanitara a populatiei privind frecventa admisa normala a investigatiilor imagistice - SERIE COMPLETA = EPUIZAT

- 09.11.2018 - 11.11.2018 - Hotel Dunarea Galati - Dr. Chirita Luminita - Strategia multifactoriala a insulinoterapiei - SERIE COMPLETA = EPUIZAT

- 09.11.2018 - 11.11.2018 - Hotel Vega Galati - Dr. Baroiu Liliana - Abordarea multidisciplinara a pacientului cu Clostridium difficile: cauze, simptome, tratamentul si masurile de prevenire ale raspandirii infectiei - SERIE COMPLETA = EPUIZAT

- 16.11.2018 - 18.11.2018 - Hotel Vega Galati - Farm. Ovidenie Cristina - Managementul farmacologic al durerii - 25 locuri disponibile

- 23.11.2018 - 25.11.2018 - Hotel Vega Galati - Dr. Baroiu Liliana - SIDA - Actualitati de diagnostic, tratament si ingrijire - HIV - simptome, transmitere, diagnostic, tratament - SERIE COMPLETA = EPUIZAT

Pentru mai multe detalii şi înscrieri sunaţi la sediul OAMGMAMR
Filiala Galaţi
Nr. Telefon: 0336/802521.


line_sep

Ghid de neonatologie pentru asistente Autori: Iulia Negrea, Geta Mitrea, Mihaela Patriciu, Editura Medicală, 2018


neonat

O lucrare deosebit de utilă pentru asistentele medicale din secţiile de neonatologie.
Autorii fac o trecere în revistă a aspectelor esenţiale ale dezvoltării nou-născutului, în diverse etape.
Sunt prezentate, de asemenea, şi concepte fundamentale ale patologiei neonatale precum sepsisul, convulsiile sau traumatismele obstetricale.
La finalul lucrării, autorii oferă îndrumare şi despre cum trebuie abordată comunicarea cu părinţii în momentele speciale, dar şi despre transportul nou-născutului bolnav.


line_sep

Filiala Galati a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a definitivat agenda de cursuri pentru lunile OCTOMBRIE 2018.


Inscrierea la cursul ales si achitarea lui se face anterior la sediul OAMGMAMR Galati sau la reprezentantii OAMGMAMR din spitale.


Data cursului - Locaţia cursului - Lectorul cursului - Denumirea cursului

- 05.10.2018 - 07.10.2018 - Sediul O.A.M.G.M.A.M.R. Galaţi - Bucur Marius Constantin - Resuscitarea Cardio - Respiratorie - SERIE COMPLETA = EPUIZAT

- 05.10.2018 - 07.10.2018 - Hotel Dunarea Galati - Dr. Arbune Manuela - Infectiile asociate asistentei medicale SERIE COMPLETA = EPUIZAT

- 05.10.2018 - 07.10.2018 - Spitalul de Pediatrie Galati - Dr. Stefanescu Victorita - Pregatirea speciala a pacientilor pentru examinarea imagistica prin CT, IRM si PET CT SCAN - Rolul asistentului medical in pregatirea pacientilor si efectuarea acestor examinari - SERIE COMPLETA = EPUIZAT

- 05.10.2018 - 07.10.2018 - Hotel Dunarea Galati - Dr. Chirita Luminita - Actualitati in diagnosticul si managementul diabetului zaharat SERIE COMPLETA = EPUIZAT

- 12.10.2018 - 14.10.2018 - Hotel Mercur / Navrom River Galati - Dr. Sofiniuc Gabriela - Protocoale de diagnostic, ingrijire si tratament in urgentele cardiovasculare - SERIE COMPLETA = EPUIZAT

- 10.10.2018 - 12.10.2018 - Sediul O.A.M.G.M.A.M.R. Galaţi - Cara Florentina - Infectii asociate asistentului medical - SERIE COMPLETA = EPUIZAT

- 12.10.2018 - 14.10.2018 - Sediul O.A.M.G.M.A.M.R. Galaţi - Bucur Marius Constantin - Resuscitarea Cardio - Respiratorie - SERIE COMPLETA = EPUIZAT

- 19.10.2018 - 21.10.2018 - TECUCI - Dr. Sofiniuc Gabriela - Protocoale de diagnostic, ingrijire si tratament in urgentele cardiovasculare - 60 locuri disponibile

- 19.10.2018 - 21.10.2018 - Spitalul de Pediatrie Galati - Dr. Miulescu Magdalena - Managementul hemoragiei la copii si adulti - SERIE COMPLETA = EPUIZAT

- 19.10.2018 - 21.10.2018 - Hotel Vega Galati - Florea Cornelia - Infectiile cu transmitere sexuala - Aspecte clinice, conduita terapeutica si educatia preventiva pentru sanatate. Rolul asistentului medical in educatia pentru sanatate in infectiile transmise sexuala -SERIE COMPLETA = EPUIZAT

- 19.10.2018 - 21.10.2018 - Sediul O.A.M.G.M.A.M.R. Galaţi - Bucur Marius Constantin - Resuscitarea Cardio - Respiratorie - SERIE COMPLETA = EPUIZAT

- 19.10.2018 - 21.10.2018 - Hotel Dunarea Galati - Dr. Draganescu Miruna - Bolile Infectioase ale Secolului XXI - SERIE COMPLETA = EPUIZAT

- 26.10.2018 - 28.10.2018 - Spitalul de Pediatrie Galati - Dr. Miulescu Magdalena - Managementul durerii acute si cronice - Terapia durerii - SERIE COMPLETA = EPUIZAT

- 26.10.2018 - 28.10.2018 - Hotel Vega Galati - Dr. Sofiniuc Gabriela - Protocoale de diagnostic, ingrijire si tratament in urgentele cardiovasculare - SERIE COMPLETA = EPUIZAT

- 26.10.2018 - 28.10.2018 - Sediul O.A.M.G.M.A.M.R. Galaţi - Sarbu Marinela - Resuscitarea Cardio - Respiratorie - SERIE COMPLETA = EPUIZAT

Pentru mai multe detalii şi înscrieri sunaţi la sediul OAMGMAMR
Filiala Galaţi
Nr. Telefon: 0336/802521.


line_sep

Tematica şi bibliografia examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali - sesiunea 2018


Examenul de grad principal sesiunea 2018 se desfăşoară după cum urmează:

- În data de 01.11.2018 - examenul pentru asistenţi medicali generalişti, surori medicale, oficianţi medicali;

- În data de 02.11.2018 - examenul pentru asistenţi medicali- celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti.

 Download Asistent Medical Generalist

 Download Radiologie

 Download Medico - Social

 Download Igiena de cabinet stomatologic

 Download Obstetrica Ginecologie / Moasa

 Download Stomatologie

 Download Balneofizioterapie

 Download Laborator

 Download Nutritie si Dietetica

 Download Farmacie

 Download Igiena si Sanatate PublicaCalendar - organizare şi desfăşurare examen grad principal - sesiunea 2018

 Download CALENDAR ORGANIZARE SI DESFASURARE EXAMEN DE GRAD PRINCIPAL


line_sep

Filiala Galati a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a definitivat agenda de cursuri pentru lunile SEPTEMBRIE 2018.


Inscrierea la cursul ales si achitarea lui se face anterior la sediul OAMGMAMR Galati sau la reprezentantii OAMGMAMR din spitale.


Data cursului - Locaţia cursului - Lectorul cursului - Denumirea cursului

- 07.09.2018 - 09.09.2018 - Sediul O.A.M.G.M.A.M.R. Galaţi - Bucur Marius Constantin - Resuscitarea Cardio - Respiratorie SERIE COMPLETA = EPUIZAT

- 14.09.2018 - 16.09.2018 - Sediul O.A.M.G.M.A.M.R. Galaţi - Bucur Marius Constantin - Resuscitarea Cardio - Respiratorie SERIE COMPLETA = EPUIZAT

- 14.09.2018 - 16.09.2018 - Hotel Mercur/Danube River - Florea Cornelia - Infectiile cu transmitere sexuala - Aspecte clinice, conduita terapeutica si educatia preventiva pentru sanatate. Rolul asistentului medical in educatia pentru sanatate in infectiile transmise sexual SERIE COMPLETA = EPUIZAT

- 21.09.2018 - 23.09.2018 - Spitalul de Pediatrie Galati - Dr. Miulescu Magdalena - Principiile de monitorizare si urmarire a pacientului in stare de soc. Manifestarile clinice generale ale socului. Intocmirea planului de ingrijire al pacientului pe tipuri de soc SERIE COMPLETA = EPUIZAT

- 21.09.2018 - 23.09.2018 - Hotel Mercur/Danube River - Dr. Draganescu Miruna - HEPATITELE VIRALE/Actualitati in diagnosticul, ingrijirea si tratamentul pacientilor cu Hepatite virale B, C; - SERIE COMPLETA = EPUIZAT

- 21.09.2018 - 23.09.2018 - Sediul O.A.M.G.M.A.M.R. Galaţi - Dr. Chirita Luminita - SINDROMUL METABOLIC - risc major cardiovascular - SERIE COMPLETA = EPUIZAT

- 25.09.2018 - 27.09.2018 - Sediul O.A.M.G.M.A.M.R. Galaţi - Dr. Ursu Domnica - Resuscitarea Cardio - Respiratorie SERIE COMPLETA = EPUIZAT

- 28.09.2018 - 30.09.2018 - Sediul O.A.M.G.M.A.M.R. Galaţi - Bucur Marius Constantin - Resuscitarea Cardio - Respiratorie - SERIE COMPLETA = EPUIZAT

- 28.09.2018 - 30.09.2018 - Hotel Dunarea Galati- Farm. Ovidenie Cristina - Particularitati toxicologice ale medicamentelor - SERIE COMPLETA = EPUIZAT

Pentru mai multe detalii şi înscrieri sunaţi la sediul OAMGMAMR
Filiala Galaţi
Nr. Telefon: 0336/802521.


line_sep

INFORMAŢII DESPRE PROIECTUL POLMEDOrdinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), în calitate de beneficiar, implementează începând cu data de 28 iunie 2018, proiectul "Servicii medicale îmbunătăţite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical şi moaşă - POLMED" (Cod SIPOCA 169/ Cod SMIS 111787).

 Download Comunicat lansare proiect POLMED


line_sep

NOU!!!
ANUNŢ IMPORTANT PENTRU MEMBRII OAMGMAMR GALAŢI!!A APĂRUT ORDINUL nr. 4.046 din 29 iunie 2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru recunoaşterea parţială a studiilor absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învăţământul superior medical, la programele de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală"

EMITENT : MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 18 iulie 2018

Data intrării în vigoare 18-07-2018


In data de 18 IULIE 2018, a intrat în vigoare ORDINUL nr. 4.046 din 29 iunie 2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru recunoaşterea parţială a studiilor absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învăţământul superior medical, la programele de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală".

Direcţia generală învăţământ universitar şi instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, care organizează şi desfăşoară programul de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală", trebuie să ducă la îndeplinire dispoziţiile acestui ordin.

Următoarele demersuri pentru recunoaşterea parţială a studiilor absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învăţământul superior medical, la programele de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală" sunt de competenţa Universităţilor de Medicină din România, care au acreditate programele de studii de "Asistenţă medicală generală", conform prevederilor Legii Nr.1/10 ianuarie 2011.

Precizăm că LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE Nr. 1/2011 mai prevede:

Art. 140. - Din Legea Nr. 1/2011
- Legea Educaţiei Naţionale:

(1) Programele de studii universitare de licenţă se pot organiza la următoarele forme de învăţământ: cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă şi la distanţă.
(2) Programele de studii universitare de master se pot organiza la următoarele forme de învăţământ: cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) programele de studii de licenţă şi master din domeniile reglementate la nivelul Uniunii Europene, care se pot organiza doar la forma de învăţământ cu frecvenţă.

Art. 150 - Din Legea Nr. 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale:
(3) Un procent de maximum 5% din numărul studenţilor cu frecvenţă dintr-un program de studii universitare de licenţă pot parcurge, cu aprobarea consiliului facultăţii, 2 ani de studii într-un singur an, CU EXCEPŢIA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢ ĂMÂNT SUPERIOR MEDICAL ŞI AL ULTIMULUI AN DE STUDII, în condiţiile prevăzute de regulamentele de organizare şi desfăşurare a programelor de studii şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art. 151 - Din Legea Nr. 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale:
(1) Pot participa la admiterea în ciclul I de studii universitare absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă.

DANIELA ARTIMOF
PREŞEDINTE OAMGMAMR GALAţI


 Download Ordinul 4046 din 29.06.2018


line_sep

CLARIFICĂRI
privind Art. 174 din Legea 1/2011 = Organizarea şi funcţionarea învăţământului superior medical - Continuarea studiilor în învăţământul superior medical la programele de licenţă «Asistent medical generalist»Art. 174 Legea 1/2011 = Organizarea şi funcţionarea învăţământului superior medical

ARTICOLUL VECHI = Articolul 174, alin.6 "În învăţământul superior din domeniul sănătate NU se pot transforma în credite echivalate şi transfera studiile obţinute în învăţământul postliceal".

În Monitorul Oficial al Romaniei nr. 273 din 19 aprilie 2017, a fost publicată Legea nr. 70/2017 pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Noua reglementare = Potrivit noii reglementări, art. 174 alin. (6) - se abrogă.

Noua reglementare: După alin. (6), se introduc cinci noi alineate, alin. (6^1) - (6^5).

Potrivit noii reglementări, art. 174 alin. (6^1) - (6^5) dispune următoarele:

"(6^1) Absolvenţii şcolilor sanitare postliceale cu diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învăţământul superior medical la programele de licenţă «Asistent medical generalist».

(6^2) Pentru continuarea studiilor în învăţământul superior medical la programele «Asistent medical generalist» absolvenţii şcolilor sanitare postliceale cu diplomă de bacalaureat trebuie să se înscrie şi să promoveze concursul de admitere.

(6^3) Studenţii admişi la programele de licenţă «Asistent medical generalist», absolvenţi ai şcolilor sanitare postliceale, beneficiază de recunoaşterea parţială a studiilor prin sistemul de credite transferabile.

(6^4) Recunoaşterea parţială a studiilor se face în baza unei metodologii convenite de universităţile de medicină şi farmacie, aprobată prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi care cuprinde criteriile generale.

(6^5) Universităţile îşi elaborează metodologii proprii care să cuprindă criterii specifice stabilite de senatele universitare".


line_sep

NOU !!! - Examenul de Grad Principal 2018 are loc în 1 - 2 Noiembrie 2018 !!!Asistenţii medicali generalişti vor susţine examenul la 1 noiembrie 2018.

Asistenţii medicali din celelalte specialităţi vor susţine examenul în ziua de 2 noiembrie 2018.


Tematica şi bibliografia pentru examen vor fi publicate în luna august.

Precizăm că, pentru înscrierea la examen candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1044/2016.

VOM REVENI CU ALTE INFORMAŢII, pe măsură ce vor apărea!

Daniela Artimof
Preşedinte OAMGMAMR Galaţi


line_sep

ANUNŢ IMPORTANT!


Conform Hotarârii Consiliului Judeţean al OAMGMAMR Galaţi din 2015, Conducerea filialei OAMGMAMR Galaţi a hotărât şi pentru anul 2018, continuarea Proiectului prin care se oferă un curs GRATUIT pe an membrilor filialei, curs susţinut financiar din fondurile Filialei OAMGMAMR GALAŢI!

NU BENEFICIAZĂ DE UN CURS GRATUIT în anul 2018:

- Asistenţii medicali care au intrat în anul 2018 cu restanţe la realizarea creditelor EMC pentru anul 2017!
- Asistenţii medicali care au intrat în anul 2018 cu restanţe la plata cotizaţiei din anul 2017!

În cazul în care asistentul medical participă OBLIGATORIU la primul curs de educaţie medicală continuă de RCR în anul 2018 = cu taxa de 50 lei, va beneficia ulterior de un curs GRATUIT, achitat din fondurile OAMGMAMR Galaţi!!

- Un asistent medical NU poate participa de mai multe ori la acelaşi curs într-un an calendaristic;

- Pentru anul 2018 - un curs cu taxă achitată de către membrul OAMGMAMR Galaţi, efectuat la sediul filialei/alte locaţii închiria te - costă 50 RON.

Toate manifestările EMC sunt creditate de OAMGMAMR filiala GALAŢI!!!


line_sep

Hotărârea nr. 25/2017 pentru aprobarea măsurilor întreprinse în vederea autorizării asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care au exercitat profesia în străinătate


Text publicat în M.Of. al României (Partea I) nr. 818 din 17 octombrie 2017 (M.Of. nr. 818/2017)

în vigoare de la 17 octombrie 2017

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, întrunit în şedinţa din data de 14.09.2017, emite următoarea hotărâre:


Art. 1. -

(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) care au exercitat profesia în străinătate şi care doresc să exercite activitatea profesională în România, vor depune la filiala OAMGMAMR la care au fost membri următoarele documente:

a) documente care atestă experienţa profesională, după caz, de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical, respectiv: contract de muncă, adeverinţă de vechime, etc.;

b) documentul care atestă moralitatea şi onorabilitatea profesională, eliberat de către autoritatea competentă din statul membru UE gazdă aflat în termen de valabilitate de 3 luni de la data eliberării,
sau, în cazul în care profesionistul şi-a desfăşurat activitatea într-un stat terţ , certificat de cazier judiciar eliberat de acel stat şi aflat în termen de valabilitate.


(2) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi însoţite de traduceri legalizate în limba română.

Art. 2. -

Prevederile Art. 1 se aplică şi posesorilor titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical care nu au dobândit calitatea de membru OAMGMAMR, au exercitat profesia în străinătate şi doresc să îşi continue activitatea profesională în România.

Art. 3. -

La cererea filialelor OAMGMAMR judeţene şi a municipiului Bucureşti, utilizatorii Sistemului de informare al pieţei interne (IMI) din cadrul aparatului central al OAMGMAMR vor verifica dacă profesioniştii în cauză figurează în baza de date a sistemului de alerte IMI. În situaţia în care aceştia fac obiectul unei alerte iniţiate de un alt stat membru UE, utilizatorii IMI din cadrul aparatului central al OAMGMAMR vor solicita respectivului stat membru UE informaţii privind motivele care au condus la declanşarea alertei.

Art. 4. -

(1) Filialele OAMGMAMR judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia să comunice în regim de urgenţă Departamentului juridic al aparatului central al OAMGMAMR numele asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care s-au adresat acestora solicitând exercitarea profesiei în România şi despre care acestea au cunoştinţă că sunt sancţionaţi pentru fapte disciplinare sau penale de un alt stat.

(2) În cazul profesioniştilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (1) filialele OAMGMAMR judeţene şi a municipiului Bucureşti vor solicita copii însoţite de traduceri legalizate în limba română de pe documentele de notificare cu privire la cauza şi măsurile de restricţionare a dreptului de exercitare a profesiei, emise de autoritatea competentă a statului membru gazdă sau, după caz, a statului terţ care a aplicat măsurile respective.

(3) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali sancţionaţi pentru fapte disciplinare sau penale de un alt stat şi care au solicitat exercitarea profesiei în România au obligaţia să depună documentele menţionate la alin. (2), la cererea filialei OAMGMAMR în cauză.

Art. 5. -

În situaţiile menţionate la art. 4 alin. (1) filialele OAMGMAMR judeţene şi a municipiului Bucureşti transmit Departamentului juridic din cadrul aparatului central al OAMGMAMR documentele menţionate la art. 1 alin. (1) lit. b) şi la art. 4 alin. (2) împreună cu copiile actului de identitate şi a titlului de calificare, conţinând înscrisul "conform cu originalul", semnătura persoanei din cadrul filialei OAMGMAMR care a efectuat verificarea şi ştampila filialei respective.

Art. 6. -

(1) Cererile privind exercitarea profesiei în România înaintate de profesioniştii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) se analizează de către Comisia Naţională de Etică şi Deontologie a OAMGMAMR în baza documentelor acestora transmise de filială şi în condiţiile legii.

(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) Comisia Naţională de Etică şi Deontologie a OAMGMAMR poate solicita filialei OAMGMAMR completarea cu documente relevante, furnizate de profesionist. Acestea vor fi transmise în copii conţinând înscrisul "conform cu originalul", semnătura persoanei din cadrul filialei OAMGMAMR care a efectuat verificarea şi ştampila filialei respective.

Art. 7. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,
Mircea Timofte
Bucureşti, 14 septembrie 2017.
Nr. 25.

 Download HOTĂRÂREA Nr. 25


line_sep

Monitorul Oficial, Partea I nr. 2 din 03.01.2018
Hotărâre 29/2017, Ordinul Asistenţilor Medicali Geneneralişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - OAMGMAMR
Hotărârea nr. 29/2017 pentru aprobarea Procedurii de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Procedură din 04.12.2017, Ordinul Asistenţilor Medicali Geneneralişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - OAMGMAMR
Procedura de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România din 04.12.2017


Hotărârea nr. 29/2017 pentru aprobarea Procedurii de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 2 din 03.01.2018

În temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 26 alin. (6) din Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 8 din 21 martie 2013*).

*) Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 8/2013 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. -

Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi adusă la cunoştinţa membrilor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Mircea Timofte

Bucureşti, 4 decembrie 2017.

Nr. 29.

Procedura de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România din 04.12.2017

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 ianuarie 2018

CAPITOLUL I Generalităţi

Art. 1. -

Scopul procedurii este de a asigura o abordare coerentă şi o soluţionare unitară, la nivelul tuturor filialelor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR, a:

a) cererilor de suspendare, respectiv de retragere a calităţii de membru;

b) situaţiilor de suspendare, respectiv de retragere a calităţii de membru ca sancţiune disciplinară;

c) situaţiilor specifice, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi b), care pot conduce la suspendarea sau retragerea calităţii de membru al OAMGMAMR, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2. -

Preşedintele filialei OAMGMAMR răspunde de implementarea acestei proceduri şi de comunicarea acesteia membrilor filialei, prin consilierii judeţeni şi secretariatul filialei.

CAPITOLUL II
Suspendarea la cerere a calităţii de membru al OAMGMAMR

Art. 3. -

Suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR poate fi solicitată pe o perioadă de până la 5 ani, în următoarele situaţii:

a) concediu de maternitate;

b) concediu pentru creşterea copilului de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

c) concediu pentru incapacitate temporară de muncă, dacă acesta are o durată mai mare de 6 luni;

d) concediu paternal;

e) şomaj, caz în care suspendarea se acordă pe durata şomajului;

f) rezidenţă temporară pe teritoriul altei ţări, dacă depăşeşte 6 luni;

g) alte motive obiective care justifică imposibilitatea exercitării profesiei pe o perioadă determinată, de până la cinci ani.

Art. 4. -

(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care solicită suspendarea calităţii de membru se vor adresa filialei OAMGMAMR unde sunt înregistraţi.

(2) Solicitarea se va face în scris, prin depunerea unei cereri conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, şi va fi însoţită de:

a) certificatul de membru şi avizul de liberă practică (dacă este cazul) în original;

b) copii (în conformitate cu originalul) ale documentelor justificative, pe baza cărora se solicită suspendarea calităţii de membru la cerere (documente medicale, decizii de suspendare a contractului de muncă, carnet de şomaj, dovada rezidenţei în altă ţară etc.).

(3) Cererea de suspendare va fi depusă personal sau prin împuternicit.

(4) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care solicită suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR trebuie să achite cotizaţia de membru datorată până la data cererii.

(5) În termen de 5 zile de la data înregistrării cererii de suspendare, preşedintele filialei decide aprobarea sau respingerea acesteia şi va dispune actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

Art. 5. -

(1) Suspendarea intră în vigoare şi produce efecte din momentul aprobării cererii de suspendare.

(2) Încetarea suspendării la cerere a calităţii de membru al OAMGMAMR se face în baza solicitării scrise întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, la care solicitantul anexează, în original, certificatul de cazier judiciar, precum şi certificatul de sănătate fizică şi psihică, aflate în termen de valabilitate.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) se depune la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru, cu cel puţin 5 zile anterior datei la care acesta urmează să îşi reia activitatea profesională.

CAPITOLUL III
Suspendarea disciplinară a calităţii de membru al OAMGMAMR

Art. 6. -

Suspendarea disciplinară a calităţii de membru al OAMGMAMR are loc în următoarele situaţii:

a) prin hotărâre a Consiliului naţional al OAMGMAMR;

b) prin hotărâre a Consiliului judeţean, respectiv a Consiliului Municipiului Bucureşti, în cazul nerealizării anuale a numărului minim de credite;

c) prin decizie a Biroului Consiliului judeţean, respectiv a Biroului Consiliului Municipiului Bucureşti, în cazul membrilor care nu au plătit cotizaţia datorată pe o perioadă de 6 luni;

d) ca urmare a pronunţării unei hotărâri definitive a instanţei judecătoreşti pentru săvârşirea unei infracţiuni legate de exercitarea profesiei.

Art. 7. -

(1) Suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR prin hotărâre emisă de Consiliul naţional al OAMGMAMR poate interveni în următoarele situaţii:

a) ca sancţiune disciplinară, în condiţiile prevăzute de art. 62 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

b) pe durata stării de incompatibilitate.

(2) Hotărârea Consiliului naţional al OAMGMAMR prin care se decide suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR va fi transmisă filialei căreia îi aparţine membrul respectiv, în termen de cel mult 5 zile de la adoptare.

(3) Preşedintele filialei judeţene/a municipiului Bucureşti a OAMGMAMR va întreprinde toate demersurile necesare pentru înştiinţarea persoanei în cauză, solicitându-i să depună la filială certificatul de membru şi avizul de liberă practică (dacă este cazul) în original.

(4) Preşedintele filialei judeţene/a municipiului Bucureşti a OAMGMAMR va înştiinţa direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti şi angajatorul unde membrul sancţionat îşi desfăşoară activitatea şi va dispune actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

Art. 8. -

(1) Suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR, în cazul membrilor care, în termen de 6 luni, nu au realizat numărul minim de credite pentru anul precedent, se va face prin hotărâre a Consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti al OAMGMAMR.

(2) Suspendarea încetează la data realizării numărului de credite restante.

Art. 9. -

(1) Suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR, în cazul membrilor care nu au plătit cotizaţia datorată pe o perioadă mai mare de 6 luni, se va face prin decizie emisă de Biroul Consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti al OAMGMAMR.

(2) Suspendarea calităţii de membru încetează la data achitării cotizaţiei restante.

Art. 10. -

În cazul în care suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR intervine ca urmare a pronunţării unei hotărâri definitive a instanţei judecătoreşti pentru săvârşirea unei infracţiuni legate de exercitarea profesiei, hotărârea instanţei va fi adusă la cunoştinţa Biroului executiv al OAMGMAMR, direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti şi angajatorului membrului respectiv, de către preşedintele filialei.

Art. 11. -

Membrul OAMGMAMR suspendat în una din situaţiile prevăzute la art. 6 este obligat să depună la filiala OAMGMAMR al cărei membru este certificatul de membru şi avizul de liberă practică (dacă este cazul) în original.

Art. 12. -

(1) Pe durata suspendării calităţii de membru al OAMGMAMR se suspendă toate obligaţiile şi drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Pe perioada suspendării, membrul OAMGMAMR nu va avea obligaţia de plată a cotizaţiei şi nu va fi obligat să efectueze numărul anual de credite stabilit de Consiliul naţional al OAMGMAMR.

(3) Pe durata suspendării, membrul OAMGMAMR nu va avea dreptul să exercite profesia de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical.

CAPITOLUL IV
Încetarea calităţii de membru al OAMGMAMR

Art. 13. -

Încetarea calităţii de membru al OAMGMAMR poate interveni în următoarele situaţii:

a) la cerere, prin renunţarea la calitatea de membru;

b) prin decesul membrului OAMGMAMR;

c) prin pensionare (în baza deciziei de pensionare depuse la filială), dacă membrul respectiv nu doreşte să îşi menţină calitatea de membru şi după vârsta pensionării;

d) prin hotărârea Consiliului naţional al OAMGMAMR de retragere a calităţii de membru, ca urmare a aplicării unei sancţiuni disciplinare;

e) prin punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive.

Art. 14. -

(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care doresc să renunţe la calitatea de membru se vor adresa filialei OAMGMAMR unde sunt înregistraţi.

(2) Solicitarea se va face în scris prin depunerea unei cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, de renunţare la calitatea de membru al OAMGMAMR, şi va fi însoţită de certificatul de membru şi avizul de liberă practică (dacă este cazul) în original. în cazul renunţării la calitatea de membru al OAMGMAMR prin pensionare, cererea de renunţare va fi însoţită şi de o copie a deciziei de pensionare.

(3) Cererea de renunţare la calitatea de membru al OAMGMAMR va fi depusă personal sau prin împuternicit.

(4) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care doresc să renunţe la calitatea de membru al OAMGMAMR trebuie să fie la zi cu plata cotizaţiei de membru.

(5) În termen de 5 zile de la data înregistrării solicitării de renunţare la calitatea de membru al OAMGMAMR, preşedintele filialei va dispune actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

Art. 15. -

(1) Hotărârea Consiliului naţional al OAMGMAMR prin care se decide retragerea calităţii de membru al OAMGMAMR, pentru abaterile disciplinare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Statutul OAMGMAMR, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009, cu modificările şi completările ulterioare, va fi transmisă filialei OAMGMAMR unde este înregistrat membrul respectiv, în termen de cel mult 5 zile de la adoptare.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), filiala OAMGMAMR va înştiinţa persoana în cauză, solicitându-i să depună la filială certificatul de membru şi avizul de liberă practică (dacă este cazul) în original şi va înştiinţa direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti şi angajatorul unde membrul sancţionat îşi desfăşoară activitatea.

(3) În termen de 5 zile de la data adoptării hotărârii menţionate la alin. (1), preşedintele filialei OAMGMAMR va dispune actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

Art. 16. -

(1) În cazul în care retragerea calităţii de membru al OAMGMAMR intervine ca urmare a pronunţării unei hotărâri definitive a instanţei judecătoreşti pentru săvârşirea unei infracţiuni legate de exercitarea profesiei, hotărârea instanţei judecătoreşti va fi adusă la cunoştinţa Biroului executiv al OAMGMAMR, direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti şi angajatorului membrului respectiv de către preşedintele filialei OAMGMAMR.

(2) Preşedintele filialei OAMGMAMR va solicita membrului OAMGMAMR sancţionat să depună la filială certificatul de membru şi avizul de liberă practică (dacă este cazul) în original şi va dispune actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

Art. 17. -

(1) Retragerea calităţii de membru al OAMGMAMR sau renunţarea la această calitate de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali membri ai OAMGMAMR va avea drept consecinţă retragerea dreptului de exercitare a profesiei.

(2) Pentru reînscrierea în OAMGMAMR, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali vor depune un dosar de reînscriere la filiala unde au fost înregistraţi şi care va conţine: certificatul de cazier judiciar şi certificatul de sănătate fizică şi psihică în original şi în termen de valabilitate; copii ale documentelor personale şi profesionale actualizate şi taxa de reînscriere în cuantumul stabilit prin hotărârea Consiliului naţional al OAMGMAMR.

(3) Membrii reînscrişi vor primi un certificat de membru care va păstra seria şi numărul certificatului iniţial (pe care poate fi menţionată data reînscrierii în loc de data primei înregistrări).

Art. 18. -

Filialele judeţene/a municipiului Bucureşti ale OAMGMAMR vor publica pe site-ul propriu lista nominală a membrilor suspendaţi sau împotriva cărora s-a dispus suspendarea, precum şi a membrilor care s-au retras sau împotriva cărora s-a dispus retragerea. Lista va cuprinde următoarele informaţii: numele şi prenumele, profesia şi ultimul loc de muncă.

Art. 19. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1 la procedura de suspendare

Aprob,
Preşedinte,
. . . . . . . . . .

Către
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor
şi Asistenţilor Medicali din România - Filiala . . . . . . . . . .

Cerere pentru suspendarea calităţii de membru

Subsemnatul/a, . . . . . . . . . . . . , membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Filiala . . . . . . . . . ., cu Certificatul de membru seria . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ numărul . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./, vă rog să luaţi act de dorinţa mea de a mă suspenda din calitatea de membru al OAMGMAMR pe perioada . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., pe motiv de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anexez prezentei cereri:

- certificatul de membru în original
- avizul de liberă practică în original pe anul în curs (dacă este cazul)
- copii (conform cu originalul) ale documentelor justificative (documente medicale, decizii de suspendare a contractului de muncă, carnet de şomaj, dovada rezidenţei în altă ţară etc.)
- declaraţie pe propria răspundere în cazul lipsei locului de muncă în domeniu sau exercitarea unei alte profesii

Localitatea
Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de OAMGMAMR, potrivit Notificării nr. 11.308, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul eliberării certificatelor de membru, a adeverinţei care atestă onorabilitatea şi moralitatea.
Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat.
Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa instituţiei.

ANEXA Nr. 2 la procedura de suspendare

Aprob,
Preşedinte,
. . . . . . . . . .

Către
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor
şi Asistenţilor Medicali din România - Filiala . . . . . . . . . .

Cerere pentru încetarea suspendării calităţii de membru

Subsemnatul/a, . . . . . . . . . . . . , membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Filiala ., cu Certificatul de membru seria . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ numărul . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./, vă adresez rugămintea de a-mi aproba încetarea suspendării calităţii de membru al OAMGMAMR, filiala . . , începând cu data de . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . .

Anexez prezentei cereri:

- cazierul judiciar în original
- certificat de sănătate fizică şi psihică

Localitatea
Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .Semnătura. . . . . . . . . .

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de OAMGMAMR, potrivit Notificării nr. 11.308, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul eliberării certificatelor de membru, a adeverinţei care atestă onorabilitatea şi moralitatea.
Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat.
Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa instituţiei.

ANEXA Nr. 3 la procedura de suspendare

Aprob,
Preşedinte,
. . . . . . . . . .

Către
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România - Filiala . . . . . . . . . .

Cerere pentru renunţarea la calitatea de membru

Subsemnatul/a, . . . . . . . . . . , membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Filiala ., cu Certificatul de membru seria . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ numărul . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./, având profesia de asistent medical generalist /moaşă /asistent medical , în specialitatea ., solicit retragerea calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, deoarece nu profesez ca asistent medical generalist /moaşă /asistent medical .

Am luat cunoştinţă de prevederile art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Anexez următoarele documente:

1. certificat de membru în original
2. avizul de liberă practică în original (dacă este cazul)
3. dovada achitării la zi a cotizaţiei de membru

Localitatea
Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .Semnătura. . . . . . . . . .

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de OAMGMAMR, potrivit Notificării nr. 11.308, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul eliberării certificatelor de membru, a adeverinţei care atestă onorabilitatea şi moralitatea.
Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat.
Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa instituţiei.

Semnătura
. . . . . . . . . .


line_sep

Luna ianuarie 2018 este ultima pentru recuperarea creditelor restante pentru anul 2017.


Potrivit Programului Naţional EMC, asistenţii medicali / moaşele care nu realizează numărul de credite vor fi suspendaţi din activitate până la recuperarea creditelor restante.

Constituie abatere disciplinară:

c) neparticiparea la programele de pregătire profesională şi perfecţionare, având drept consecinţă nerealizarea numărului de credite stabilit de Consiliul Naţional;
"Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al OAMGMAMR li se suspendă dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv".


Numărul maxim de credite acumulate din abonamentele la publicaţii ce poate fi luat în considerare la calculul numărului total de credite anual este de 14 credite EMC.

Cursuri obligatorii:


Cursul de resuscitare cardio-respiratorie - obligatoriu o data la fiecare 5 ani
Curs în specialitatea profesiei (cel puţin un curs/an)


line_sep

Hotărârile Nr. 29/04.12.2017, Nr. 31/06.12.2017, Nr. 32/06.12.2017 şi Nr. 34/06.12.2017, adoptate in şedinţa Consiliului Naţional al OAMGMAMR din data de 06.12.2017


Vă prezentăm ataşat Hotărârile nr. 29/04.12.2017, nr. 31/06.12.2017, nr. 32/06.12.2017 şi nr. 34/06.12.2017, adoptate in şedinţa Consiliului Naţional al OAMGMAMR din data de 06.12.2017

-  Download HOTĂRÂREA Nr. 29/04.12.2017

-  Download HOTĂRÂREA Nr. 31/06.12.2017

-  Download HOTĂRÂREA Nr. 32/06.12.2017

-  Download HOTĂRÂREA Nr. 34/06.12.2017


line_sep

ANUNŢ IMPORTANT
-
ELIBERAREA AVIZELOR DE LIBERĂ PRACTICĂ PENTRU ANUL 2018 !


Începând cu data de 01.11.2017 , OAMGMAMR filiala GALAŢI va derula activitatea de eliberare a Avizului anual pentru anul 2018 pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist/ asistent medical din specialităţile paraclinice/ moaşă licenţiată, în condiţiile legilor şi Hotărârilor in vigoare.

Acordarea avizului pentru anul 2018 se face în baza depunerii de către solicitant la sediul filialei a următoarelor documente:
- copia poliţei de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis), valabilă pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, (se păstrează limitele aplicate şi în anul 2017), respectiv valoarea minimă a poliţei este:
a)10.000 EURO pentru asistenţii medicali generalişti/asistenţii medicali din specialităţile paraclinice /moaşe care îşi exercită profesia în unităţile sanitare cu paturi; Plafoanele pentru asigurările de malpraxis sunt aceleaşi - minim 10.000 euro pentru toţi asistenţii din SAJ, Unităţi de dializă, CREŞE, DGASPC, Clinici private de chirurgie, clinici de chirurgie buco-maxilo-facială şi alte clinici cu tehnici / investigaţii invazive;
b) 4.000 EURO pentru asistenţii medicali generalişti/asistenţii medicali/moaşe care îşi exercită profesia în cabinete de medicină primară, clinici private, Laboratoare private, clinici de imagistica private, clinici de balneofizioterapie private, cabinete medicale individuale, cabinete de stomatologie, etc;
c) 2.000 EURO pentru asistenţii medicali din FARMACIILE CU CIRCUIT DESCHIS şi pentru asistenţii medicali de IGIENA şi SANATATE PUBLICA
- Extras din Revisal la zi (Raport per salariat) semnat, ştampilat şi datat de către angajator (eliberat în săptămâna în care se depune dosarul) - excepţie fac asistenţii medicali din unităţile sanitare care reţin si virează cotizaţia reţinută lunar pe statul de plată;
- numărul minim de 30 credite EMC realizat în anul 2017 din care 15 credite trebuie obţinute obligatoriu printr-un curs in specialitate.

Conform Programului National EMC si Metodologiei EMC aprobată de Consiliul Naţional al OAMGMAMR cursul de Resuscitare Cardio-Respiratorie este obligatoriu o dată la fiecare 5 ani ( in primul an de activitate profesionala si obligatoriu o dată la fiecare 5 ani ) Se vor depune doar acele certificate, diplome, atestate etc. pentru cursuri/manifestări, altele decât cele organizate de OAMGMAMR filiala Galaţi, precum şi chitanţele de plata nominale ( individuale ) ale abonamentelor integrale la revista "Ars Medica", "Viaţa Medicală", Farmacist.ro, etc );
- dovada plăţii cotizaţiei de membru OAMGMAMR pentru anul 2017 şi plata in avans pentru cel puţin 6 luni din anul 2018 - pentru cei cărora NU li se reţine lunar cotizaţia de membru pe statul de plată şi NU se virează lunar în contul organizaţiei OAMGMAMR Galaţi.
- Certificatul de membru - în original - Numai pentru cei care au absolvit o nouă formă de studii în specialitate sau o nouă specializare si vor depune o copie legalizată după diploma de studii;
- copie a documentelor care atestă întreruperea de activitate, după caz;
- Adeverinţă de la angajator care atestă întreruperea de activitate (concediu fără plată, concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2-3 ani, concedii medicale pentru o perioadă continuă mai mare de 6 luni dintr-un an), după caz.
- copie după actele care atestă alte schimbări;
- copie după Cartea de identitate ( dacă s-a schimbat in cursul anului 2017 cartea de identitate ) pe care se va nota numărul de telefon valabil si adresa de e-mail
NOTĂ: Asistenţii medicali pensionari care îşi continuă activitatea in sistemul de sănătate privat, vor depune şi Certificatul A5 cu menţiunea "NORMAL PSIHIC şi CLINIC SĂNĂTOS = APT să profeseze ca asistent medical" (se solicită anual) în vederea eliberării avizului.
Eliberarea Certificatelor de membru si a Avizelor de libera practica se va face in termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea documentelor numai titularului de drept sau unui împuternicit cu procura notariala, pe baza de semnătura.
Avizul anual de libera practică se va elibera numai daca sunt îndeplinite condiţiile conforme cu legislaţia in vigoare si cu Hotărârile Consiliului Naţional al OAMGMAMR.

Toate documentele depuse în copie vor avea menţiunea "conform cu originalul" şi semnătura titularului.
Orice modificare în Registrul Unic Naţional de evidenţa şi/sau pe Certificatul de membru al OAMGMAMR Se va face numai cu acte doveditoare.

Daniela Artimof
Preşedinte OAMGMAMR Galaţi


line_sep

Văzând Referatul de aprobare al Centrului de resurse umane în sănătate publică nr. FB 8.199 din 21.08.2017,
având în vedere prevederile art. 40 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.


Art. 1. -

Se aprobă Normele de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a) Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 66/2002 pentru aprobarea Normelor privind obţinerea specializărilor şi competenţelor pentru asistenţii medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceală sau medie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 15 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 21 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Specializările obţinute anterior intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, programele de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aflate în curs de derulare, se finalizează în condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. -

Centrul de resurse umane în sănătate publică, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi celelalte instituţii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,
Florian-Dorel Bodog

Bucureşti, 21 august 2017.
Nr. 942.

NORME
de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali


 Download HOTĂRÂRE Nr. 942 din august 2017


line_sep

ANUNŢ
În atenţia membrilor OAMGMAMR GALAŢI


Vă informăm că documentele solicitate de dumneavoastră se întocmesc şi se eliberează de către conducerea Filialei OAMGMAMR GALAŢI, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii la secretariatul instituţiei.

line_sep

HOTĂRÂRE Nr. 20/2017 din 19 mai 2017
pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali
EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 502 din 30 iunie 2017 Download HOTĂRÂRE Nr. 20/2017 din 19 mai 2017

line_sep

ANUNŢ IMPORTANT

Vă anunţăm că SEDIUL NOU al OAMGMAMR Galaţi, este în Str. BRĂILEI nr. 31, nivelul 2, în Centrul de Afaceri ( fosta Sucursală a Băncii Raiffeisen, lângă Sucursala BRD )
Numerele de telefon şi fax sunt aceleaşi: 0336802521; 0336802522.

NEPI

Programul cu publicul se va desfăşura în zilele de marţi, miercuri, joi, de la ora 9 la ora 15, iar în ziua de luni de la ora 9 la ora 17. Vineri nu se va lucra cu publicul.

Programul cu publicul se va relua din data de 12 IANUARIE 2016, conform orarului de mai sus.

Pentru intrarea în clădire veţi suna la INTERFONUL situat lângă uşa exterioară de acces în clădire, unde scrie cu majuscule OAMGMAMR.
Şi vi se va deschide uşa din interiorul sediului ( ca la orice interfon de bloc).

Expedierea documentelor către OAMGMAMR GALAŢI se va face la noua adresa de mai sus.


line_sep

RECUNOAŞTEREA CALIFICĂRILOR OBŢINUTE ÎN ROMÂNIA

În conformitate cu Legea 278/2015, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în calitate de autoritate competentă, întocmeşte şi eliberarează documentele (certificate etc) necesare recunoaşterii în scop profesional a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în celelalte State Membre UE.

Începând cu data de 17.01.2016, cererile de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii în scop profesional a titlurilor româneşti amintite, însoţite de documentele corespunzătoare, se depun la filiala judeţeană a OAMGMAMR GALAŢI , la care solicitantul este membru. În cazul în care solicitantul nu a dobândit calitatea de membru al OAMGMAMR, cererea se depune la filiala OAMGMAMR pe a cărui rază teritorială domiciliază.

Documentele de recunoaştere vor fi întocmite la nivelul structurii de specialitate a OAMGMAMR Naţional, iar în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet, vor fi ridicate de către solicitanţi de la filiala judeţeană a OAMGMAMR la care aceştia au depus cererea, personal sau de către un împuternicit, prin procură notarială.

În vederea informării persoanelor interesate, pe site-urile filialelor judeţene ale OAMGMAMR vor fi publicate periodic, listele cu numele solicitanţilor pentru care au fost întocmite documentele respective, în vederea eliberării.

Documentele necesare:

1. Descarcă  Download Cerere-tip

2. Descarcă  Download Model adeverinţă angajator

3. Descarcă documentele necesare pentru:

3.1.  Download Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist pentru care NU se cere experienţă profesională

3.2.  Download Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist pentru care SE CERE experienţă profesională

3.3.  Download Alte titluri de calificare de asistent medical

3.4.  Download Titlul de calificare Moaşă - pentru care NU se cere experienţă profesională

3.5.  Download Titlul de calificare de Asistent medical de Obstetrică-Ginecologie OG pentru care SE CERE experienţă profesională


line_sep

Important !
În atenţia asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care doresc să exercite profesia într-un Stat Membru UE

ANUNŢ            În conformitate cu prevederile art.III alin.(1) din Legea nr.278/2015 din 25 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,activităţile de atestare a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical sunt preluate de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

            În acest sens:

- până la data de 15.12.2015 inclusiv cererile de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în celelalte state membre UE se depun la direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv la Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;

- în perioada 16.12. 2015 - 08.01.2016 se sistează depunerea solicitărilor din motive organizatorice;

- începând cu data de 11.01.2016 cererile se vor depune la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru sau la filiala OAMGMAMR în a cărei rază teritorială acesta domiciliază pentru solicitanţii asistenţi medicali generalişti, moaşe sau asistenţi medicali care nu au dobândit autorizarea în profesie.

line_sep

Legea nr. 278/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania - publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 884 din 25 noiembrie 2015.


 Download Legea nr. 278/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008

line_sep

ANUNŢ IMPORTANT!


            Conducerea filialei OAMGMAMR Galaţi a hotărât iniţierea proiectului prin care se oferă un curs de Educaţie Medicală Continuă GRATUIT, în fiecare an, achitat din fondurile filialei pentru membrii săi, începând din anul 2016.

            La cursurile organizate fără taxă de înscriere, pot participa gratuit numai membrii filialei OAMGMAMR Galaţi, care sunt cu plata cotizaţiei de membru la zi şi care nu au restanţe în realizarea creditelor EMC din anul 2015 ( din anul precedent ).PREŞEDINTE O.A.M.G.M.A.M.R. - GALAŢI
Asist. Med. Princ. Licenţiat ARTIMOF DANIELA

line_sep

METODOLOGIE REATESTARE


În conformitate cu prevederile art. 18 din OUG 144/2008, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrerup activitatea profesională pentru o perioadă mai mare de 5 ani vor fi reatestaţi, în vederea reluării activităţii.

Reatestarea competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în vederea exercitării profesiei se face, la cerere, de către o comisie a filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în baza Metodologiei de reatestare a competen?elor profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, adoptată prin Hotărârea Consiliului naţional nr. 32/ 2009.

- http://www.oamr.ro/hotarare-nr-32-din-11-decembrie-2009-privind-aprobarea-metodologiei-de-reatestare-a-competentei-profesionale-a-asistentilor-medicali-generalisti-moaselor-si-a-asistentilor-medicali/

- DESCARCA METODOLOGIE REATESTARE

- TEMATICA REATESTARE - ASISTENT MEDICAL GENERALIST
- TEMATICA REATESTARE - NUTRITIE-DIETETICA
- TEMATICA REATESTARE - LABORATOR
- TEMATICA REATESTARE - FARMACIE
- TEMATICA REATESTARE - BFKT
- TEMATICA REATESTARE - ASISTENT MEDICO SOCIAL
- TEMATICA REATESTARE - IGIENA SI SANATATE PUBLICA
- TEMATICA REATESTARE - RADIOLOGIE
- TEMATICA REATESTARE - OBSTETRICA- GINECOLOGIE


line_sep

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1454/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent


 Download  Descărcare Monitorul Oficial Nr. 928 din 19 decembrie 2014


line_sep

NORMELE DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂhttp://oammr-galati.ro/index.php?id=leg

line_sep

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/oammrgal/public_html/Data/main.php on line 1600

Site gazduit de Romarg.ro         204862 vizitatori  --© 2007 O.A.M.G.M.A.M.R. Galati--   Get Firefox!